Vypracované otázky na zkoušky z myslivosti

- odpovědi na jednotlivé otázky jsou průběžně doplňovány.

Tyto stránky nejsou veřejné. Jsou vytvořeny adeptem kurzu myslivosti pro podporu studia v nejlepším vědomí a svědomí, přesto nemusí obsahovat správné a úplné informace. Nespoléhej se slepě na tento web a ke studiu využij Penzum aj. doporučenou literaturu!
Stránky www.myslivecke-zkousky.cz nevznikly za účelem zisku, avšak jejich provoz něco stojí. Samotné vypracování otázek zabralo mnoho desítek hodin času. Poslední aktualizace 8.10.2021. Proto jsou-li pro Tebe stránky přínosem, podpoř, prosím, jejich provoz a údržbu zasláním libovolné částky na účet Fio 2501624072 / 2010. Díky a myslivosti zdar!
  • DOMŮ (návrat na hlavní stránku)
  • TEST ZNALOSTÍ (vyzkoušej své znalosti jako u zkoušek)
  • MYSLIVECKÝ HOSPODÁŘ (jak to probíhá)
  • VIDEO (Video ukázka z průběhu zkoušek z myslivosti)
  • KONTAKT (našli jste chybu? napište své připomínky, zájem o spolupráci apod.)
PDF karta I. (4 MB)
PDF karta II. (4 MB)
PDF karta III. (4 MB)
PDF karta IV. (4 MB)
PDF karta V. (4 MB)
PDF karta VI. (4 MB)
PDF karta VII. (4 MB)

- Lesní zkoušky

V/B/9 - Lesní zkoušky

1. Jakou loveckou upotřebitelnost může získat pes při Lesních zkouškách a které disciplíny se na nich zkouší?
2. Pro která plemena loveckých psů jsou Lesní zkoušky vypisovány?
3. Vysvětlete pojmy šoulačka, následování, odložení a vyhánění zvěře z odložení.
1. Jakou loveckou upotřebitelnost může získat pes při Lesních zkouškách a které disciplíny se na nich zkouší?
- K vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře hlavně v lesních honitbách a k vyhledávání a dosledu spárkaté zvěře.
- nos, hlasitost, poslušnost a ovladatelnost, vodění psa, odložení, práce před barvou, dohledávka a přinášení, vlečka, slídění, vyhánění,…
2. Pro která plemena loveckých psů jsou lesní zkoušky vypisovány?
- Všechny mimo jezevčíky a teriéry – přinášení drobné
3. Vysvětlete pojmy šoulačka, následování, odložení a vyhánění zvěře z odložení.
- šoulačka – Způsob lovu spárkaté. Myslivec se tiše a opatrně pohybuje honitbou, snaží se zvěř najít, přiblížit se k ní a potom ji ulovit. Pes musí jít volně za patami bez vodítka a na nenápadný pokyn musí zaujmout polohu v sedě nebo daun.
- následování - pes musí u nohy následovat vůdce, když se vůdce zastaví, musí si pes sednout a vyčkat a když vůdce pokračuje, musí pes bez slyšitelného povelu následovat.
- odložení – Zanechání loveckého psa samotného na určeném místě
- vyhánění zvěře z odložení – Zanechání psa na ochoz, popojítí pryč, povel Hledej, musí vyhánět

Hodně štěstí u zkoušek před komisí! :-)
Podporujeme:
Motto: Domov pro koroptev, krajina pro člověka. Na tom pracujeme. Zachraňme lipana a pstruha potočního