Vypracované otázky na zkoušky z myslivosti

- odpovědi na jednotlivé otázky jsou průběžně doplňovány.

Tyto stránky nejsou veřejné. Jsou vytvořeny adeptem kurzu myslivosti pro podporu studia v nejlepším vědomí a svědomí, přesto nemusí obsahovat správné a úplné informace. Nespoléhej se slepě na tento web a ke studiu využij Penzum aj. doporučenou literaturu!
Stránky www.myslivecke-zkousky.cz nevznikly za účelem zisku, avšak jejich provoz něco stojí. Samotné vypracování otázek zabralo mnoho desítek hodin času. Poslední aktualizace 8.10.2021. Proto jsou-li pro Tebe stránky přínosem, podpoř, prosím, jejich provoz a údržbu zasláním libovolné částky na účet Fio 2501624072 / 2010. Díky a myslivosti zdar!
 • DOMŮ (návrat na hlavní stránku)
 • TEST ZNALOSTÍ (vyzkoušej své znalosti jako u zkoušek)
 • MYSLIVECKÝ HOSPODÁŘ (jak to probíhá)
 • VIDEO (Video ukázka z průběhu zkoušek z myslivosti)
 • KONTAKT (našli jste chybu? napište své připomínky, zájem o spolupráci apod.)
PDF karta I. (4 MB)
PDF karta II. (4 MB)
PDF karta III. (4 MB)
PDF karta IV. (4 MB)
PDF karta V. (4 MB)
PDF karta VI. (4 MB)
PDF karta VII. (4 MB)

Otázky - myslivecký hospodář

Co se týče kurzu a zkoušek mysliveckého hospodáře, v současné době neexistují jednotné otázky. Každý OMS si zkoušky dělá v rámci zkušebního řádu podle sebe, proto se tím na těchto stránkách nezabývám. Zkoušky pro myslivecké hospodáře mají písemnou a ústní část. Písemná část se koná před částí ústní a trvá nejdéle čtyři hodiny.

Při písemné části musí uchazeč odpovědět písemně na otázky z předmětů skupin I., II., III. a IV.. My jsme to měli formou testu a-b-c, úplně jednoduché to nebylo, ale pokud člověk není úplný idiot, logickou úvahou k tomu dojde. Dále je třeba vypracovat (podle zadání) návrh plánu mysliveckého hospodaření v honitbě (formuláře MYSL 1 až 8), statistický výkaz o stavu honitby, záznam o ulovené zvěři, včetně její kontroly a označení, jejím prodeji a ostatních dispozicích s ní, dále vypracovat evidenci vydaných povolenek k lovu a v honitbě používaných loveckých psů (vše dle zadání - příklad íže.).
Výsledek písemné části zkoušky je uchazečům vyhlášen do dvou hodin po absolvování a předání písemné zkoušky posledního uchazeče.

Zde je soubor *.ZIP ke stažení. Obsahuje formuláře MYSL 1-8, statistický výkaz o honitbě, lístek o původu zvěře, směrnice pro zkoušky. Nevyplněné - čisté formuláře. Vyplněné zde dávat nebudu, protože pokud neznáte postup, stejně to nepochopíte :-)
- stáhnout soubor s formulářema MYSL atd. ZDE

Ústní zkouška: Obecně se dá říci, že znalosti a otázky pro ústní zkoušku vycházejí ze základního kurzu pro získání loveckého lístku, jen je třeba mít hlubší znalosti. Pokud tohle budete vědět dobře, nebudete mít problém.

Já jsem měl 15 minut na přípravu a pak mě 40 minut grilovali. Pokud o tom něco víte, ten čas určitě vyplníte mluvením. A samozřejmě začínáme otázkami, o kterých toho víte co nejvíce. Ty nejhorší nakonec. Vylosoval jsem si z každého předmětu jednu otázku (jeden předmět = 20 otázek, každá otázka 3-5 podotázek). Takže celkem si losujete v průměru 4*4 = 16 otázek.

Uvedu příklad:
   I. 8. 
    a)	Co je nutné učinit pro vybudováni a rozmístění mysliveckých zařízení v honitbě, co se rozumí pojmy honitba, obora a bažantnice
    b)	který zákon pojednává o střelných zbraních a střelivu, co se rozumí držením a nošením zbraně, jak je upraveno skladování zbraní a střeliva.
    c)	jaké jsou povinnosti a práva mysliveckého hospodáře při společných lovech na drobnou zvěř 

   II. 7.
    a)	zásady mysliveckého chovu bažantí zvěře, myslivecká zařízení k jejímu chovu
    b)	komorování zvěře, aklimatizační obůrky, zazvěřování
    c)	ekosystém, vazby, příklady

   III. 7.
    a)	škody působené zvěří, příklady, možnosti předcházení
    b)	syngamóza, kokcidióza, příznaky, cílová skupiny, prevence, opatření 
    c)	vyšetření na trichinelózu, povinnosti, dodávání uhynulé zvěře na vyšetření
    d)	pojmy vystavování, stavění a práce loveckého psa po výstřelu, holubi a hrdličky, popis, způsob života, rozšíření
        
   IV. 14.
    a)	myslivecká mluva: popis muflona a bažanta obecného
    b)	lovecké kombinované palné zbraně
    c)	ošetření při poškození teplotními vlivy (popáleniny, omrzliny, elektrický proud, blesk, úpal, úžeh, prochladnutí) 
    d)	bezpečnostní opatření při osamělých lovech
  


A takto vypadá zadání písemné části:
1. Vypracujte předložené tiskopisy MYSL 1 až 7 - dle údajů o honitbě ve vyhláškou stanovených termínech pro rok 2023
2. Vyplňte svou povolenku k lovu zvěře dle údajů o honitbě, vypracovaných plánů a údajů ze zadání
3. Vyplňte Roční výkaz o honitbě od 1.4.2023 do 31.3.2024 ( MYSL 1-01 - Roční výkaz o honitbě od 1.4.2023 do 31.3.2024 (MYSL 1-01) a dále MYSL 8 měsíční hlášení o plnění plánu za měsíc 12/2023
4. Vyplňte záznam o ulovené zvěři, včetně její kontroly a označení, jejím prodeji a ostatních dispozicí s ní.

    Vlastník honitby: 
    Uživatel honitby: 
    Název honitby:
    Číslo honitby:
    Výměra honitby:
      z toho: zemědělská půda
          lesní půda
          vodní plochy
          ostatní plocha

    Normované a minimální stavy zvěře - např. srnčí, dančí. Dostanete čísla v tabulce.
    Cílový stav, předpokládaný stav k 31.3. a předpokládaný stav k 31.3. příštího roku = normovaný stav !!!


    Normované a minimální stavy zvěře - zaječí a bažantí.
    Jakostní třída:
    využíváno zvěří:
    koef.produkce:
    poměr pohlaví:
    normovaný stav na 100 ha:
    minimální stav na 100 ha:
    sčítaný stav k 31.3.2023 i 2024    letní sčítaný stav před lovem
    Cílový stav, předpokládaný stav k 31.3. a předpokládaný stav k 31.3. příštího roku = normovaný stav !!!
 
    V honitbě byla v roce 2023 sražena zvěř dopravními prostředky :  
    4 x srnče (v měsíci srpnu, září, listopadu a v lednu 2024)
    4 x srna (v měsíci březnu, dubnu, září a listopadu)
    1x srnec měsíci dubnu, 2 srnci v červenci a 1 srnec v únoru 2024, 
    1 x daněla v měsíci srpnu
    1 bachyně v únoru 2024    
    Lov v roce 2023: 
    V honitbě byla ulovena srnčí i daňčí zvěř dle navržených plánů chovu a lovu.
    V honitbě byla ulovena zaječí a bažantí zvěř(i kachny a husy) dle navržených plánů chovu a lovu, zaznamenaný úhyn byl 5 zajíců a 4 bažanti.
    Lov prase divoké: - 1 kňour, 2 bachyně, 10 lončáků (z toho 5 kňourků) a 15 selat,
      80 kachen divokých ( z toho 40 na honě), 35 holubů hřivnáčů, 4 husy polní,
      16 lišek obecných - z toho 6 norováním, 2 jezevci lesní, 3 psíci mývalovití,
      4 kuny skalní, 5 hrdliček zahradních, 7 strak obecných, 2 toulaví psi a 7 toulavých koček
    Dne 15.11.2023 v 19.00 jste ulovil/la sele prasete divokého o váze 30 kg, plomba CZ03 256541, prodej do restaurace U Nováků, Praha.
    
    Hony jsou plánovány na termín 16.11. a 7.12.2023    V honitbě se vyskytovalo: 20 lišek, 10 jezevců, 30 kun lesních a skalních,
    10 volavek, 20 hrdliček, 20 strak, 10 kun, 10 vran, 10 kání lesních,
    20 poštolek, 50 racků, 2 krkavci, 4 čírky
    
    V honitbě je 5 ohařů, z toho 5 s podzimními zkouškami a 2 se všestrannými zkouškami, 3 teriéři se zkouškou z výkonu v norování a lesními zkouškami
    V honitbě jsou následující zařízení: 10 slanisek, 15 zásypů, 15 krmelců pro
    spárkatou a 10 pro zaječí zvěř a 13 napajedel pro zajíce
   


Každopádně není to nic těžkého, v podstatě je to jen opisovačka čísel do tabulky. Když si to jednou, dvakrát vyzkoušíte, půjde to samo. Nesmíte se přepsat a hlavně správně počítat 1+1! :-)


Tak hodně štěstí a MYSLIVOSTI ZDAR!

Hodně štěstí u zkoušek před komisí! :-)
Podporujeme:
Motto: Domov pro koroptev, krajina pro člověka. Na tom pracujeme. Zachraňme lipana a pstruha potočního