Vypracované otázky na zkoušky z myslivosti

- odpovědi na jednotlivé otázky jsou průběžně doplňovány.

Tyto stránky nejsou veřejné. Jsou vytvořeny adeptem kurzu myslivosti pro podporu studia v nejlepším vědomí a svědomí, přesto nemusí obsahovat správné a úplné informace. Nespoléhej se slepě na tento web a ke studiu využij Penzum aj. doporučenou literaturu!
Stránky www.myslivecke-zkousky.cz nevznikly za účelem zisku, avšak jejich provoz něco stojí. Samotné vypracování otázek zabralo mnoho desítek hodin času. Poslední aktualizace 8.10.2021. Proto jsou-li pro Tebe stránky přínosem, podpoř, prosím, jejich provoz a údržbu zasláním libovolné částky na účet Fio 2501624072 / 2010. Díky a myslivosti zdar!
  • DOMŮ (návrat na hlavní stránku)
  • TEST ZNALOSTÍ (vyzkoušej své znalosti jako u zkoušek)
  • MYSLIVECKÝ HOSPODÁŘ (jak to probíhá)
  • VIDEO (Video ukázka z průběhu zkoušek z myslivosti)
  • KONTAKT (našli jste chybu? napište své připomínky, zájem o spolupráci apod.)
PDF karta I. (4 MB)
PDF karta II. (4 MB)
PDF karta III. (4 MB)
PDF karta IV. (4 MB)
PDF karta V. (4 MB)
PDF karta VI. (4 MB)
PDF karta VII. (4 MB)

Otázky a odpovědi na zkoušky z myslivosti

- VI. skupina předmětů (zbraně a střelivo, první pomoc)
- Úroveň B - rámcové okruhy

VI/B/1 - První pomoc při bezvědomí

1. Co je bezvědomí a v čem spočívá jeho nebezpečnost?
2. Jaké mohou být příčiny bezvědomí?
2. Jak ošetřujeme postiženého v bezvědomí?
1. Co je bezvědomí a v čem spočívá jeho nebezpečnost?
- je projevem poruchy činnosti centrální nervové soustavy a stav útlumu vědomí a bdělosti různé intenzity. Je vždy obrazem funkčního, nebo anatomického poškození mozku a bezprostředně ohrožuje život člověka, především udušením
2. Jaké mohou být příčiny bezvědomí?
- Mezi příčiny bezvědomí můžeme řadit různé druhy úrazů, otravu alkoholem, léky nebo houbami, dále sem patří otřes mozku, cévní mozková příhoda, nízká hladina cukru v krvi atd.
3. Jak ošetřujeme postiženého v bezvědomí?
- U pacienta postupujete jako v předchozím případě – tj. voláte linku záchranné pomoci. Položíte ho na tvrdou podložku, zakloníte hlavu, zkontrolujete obsah dutiny ústní, máte-li podezření na poranění krční páteře (například u pádů z výšky) pouze předsunete tahem za bradu dolní čelist. Zkontrolujete, zda pacient dýchá a jestli mu pravidelně bije srdce. Je nutné zkontrolovat, jestli vidíte dýchací pohyby hrudníku a zda nejsou přítomné dechy nepravidelné nebo lapavé. Důležité také je, jakou má postižený barvu kůže. Pokud jsou základní životní funkce v pořádku, uložíte postiženého do stabilizované polohy a vyčkáte příjezdu lékaře. V opačném případě začnete s oživováním pacienta. Nikdy pacientovi v bezvědomí nedáváte nic do úst tj. léky, jídlo ani tekutiny.

VI/B/2 - První pomoc při šoku

1. Čím může být šok vyvolán?
2. Jaké jsou příznaky šoku?
2. Jak ošetřujeme člověka postiženého šokem?
1. Čím může být šok vyvolán?
- Netečnost, ospalost, neklid, promodralá pokožka, třas, pot, nepravidelné dýchání, nevolnost, zvracení
2. Jaké jsou příznaky šoku?
- Různé příčiny – bolest po poranění, cizorodé látky, infekce, popáleniny, alergie na léky nebo jedy (hmyz, zmije)
3. Jak ošetřujeme člověka postiženého šokem?
- Stavění krvácení, zajištění psychického klidu
- Ochrana proti přehřátí nebo podchlazení

VI/B/3 - První pomoc při úrazech způsobených pádem

1. Které typy poranění vznikají při pádech?
2. Jak ošetřujeme otřesy mozku?
3. Jak postupujeme při poranění páteře?
1. Které typy poranění vznikají při pádech?
- Zlomeniny, otřes mozku,
2. Jak ošetřujeme otřesy mozku?
- Protišoková opatření (5T), teplo, kontrola funkcí, lékař
3. Jak postupujeme při poranění páteře?
- Nepohybovat s poraněným (výjimka – resuscitace), obložit hlavu, 5T, kontrola funkcí, záchranná služba

VI/B/4 - První pomoc při zlomeninách a zhmožděninách

1. Jak ošetřujeme zlomeniny?
2. V čem spočívá nebezpečí otevřené zlomeniny a jak ji ošetřujeme?
3. Jak ošetřujeme poranění kloubů?
1. Jak ošetřujeme zlomeniny?
- Snažíte se znehybnit zlomenou končetinu dlahou, přičemž dlaha musí svojí délkou přesahovat dva sousední klouby poraněné kosti. Tedy pokud je zlomené předloktí, dlaha nám přesahuje na jednom konci zápěstí a na druhém konci loketní kloub. Nemáte-li po ruce žádnou dlahu, pokusíte se improvizovat – vhodná je rovná větev, lyžařská hůlka, smotaná deka, rovná tyč omotaná šátkem, smeták, lyže z obou stran pacientových dolních končetin apod. Zlomeninu horní končetiny můžete znehybnit trojcípým šátkem, kdy uděláte závěs horní končetiny. Pacient si ji může držet v tzv. úlevové poloze, to je poloha, ve které ho zraněná část těla nejméně bolí. Zlomeninu dolní končetiny můžete fixovat svázáním obou pacientových nohou k sobě a to v oblasti stehen, kolen a kotníků – tím je zraněná dolní končetina fixována ke zdravé. Cílem fixace je znehybnění, zabránění pohybu kostních úlomků proti sobě, což je samo o sobě velmi bolestivé.
2. V čem spočívá nebezpeční otevřené zlomeniny a jak ji ošetřujeme?
- Primární zástava krvácení – život ohrožující
- protišoková opatření, fixace
3. Jak ošetřujeme poranění kloubů?
- Podvrknutí – studený obklad, fixace obinadlem
- Vykloubení – fixace, závěs ruky, transport k lékaři

VI/B/5 - První pomoc při požití cizorodých látek a při poranění oka

1. Jmenujte některé látky vyvolávající otravy.
2. Jak ošetřujeme postiženého při požití cizorodých látek?
3. Jak ošetřujeme poranění oka?
1. Jmenujte některé látky vyvolávající otravu.
- houby, nadměrný alkohol, benzín, saponáty, kyseliny, zásady
2. Jak ošetřujeme postiženého při požití cizorodých látek?
- rychle vyvolat zvracení, nenechat usnout, kontrolovat životní funkce, záchranná služba
3. Jak ošetřujeme poranění oka?
- Výplach čistou vodou – jinak lékař

VI/B/6 - První pomoc při popáleninách a omrzlinách

1. Které stupně popálenin a omrzlin známe?
2. Jak ošetřujeme popáleniny?
3. Jak ošetřujeme omrzliny?
1. Které stupně popáleni a omrzlin známe?
- Popáleniny: 1. – 3. stupeň (zarudnutí – puchýře – otevřené rány)
- Omrzliny: 1. – 3. stupeň (bledá pokožka, mravenčení – nažloutlá pokožka, puchýře – odumřelá necitlivá tkáň)
2. Jak ošetřujeme popáleniny?
- u lehčích popálenin ponořit popáleninu do studené vody, překrýt sterilní gázou, čistým kapesníkem, prostěradlem. U těžších popálenin překryjeme, provedeme protišoková opatření, převoz vleže.
3. Jak ošetřujeme omrzliny?
- postiženého umístíme do tepla, svlékneme mu promrzlý oděv, teple ho přikryjeme. Podáváme mu teplé tekutiny, masírujeme a pohybujeme končetinami. Při lehkých omrzlinách přikládáme teplé obklady, ponoříme končetiny do vlažné vody. Při těžších omrzlinách překryjeme sterilním obvazem a postupujeme jako u těžších popálenin. Při bezvědomí postupujeme podle pravidel obnovení životně důležitých funkcí a podle opatření při poruše vědomí.

VI/B/7 - První pomoc při řezných, sečných a bodných ranách

1. Co je nejdůležitější při ošetřování otevřených ran?
2. Jak ošetřujeme řeznou a sečnou ránu?
3. Jak postupujeme při vbodnutí cizího tělesa do různých částí těla?
1. Co je nejdůležitější při ošetřování otevřených ran?
- uškrcení – zamezení přístupu krve
2. Jak ošetřujeme řeznou a sečnou ránu?
- Zastavení krvácení, u amputací zaškrcení
- Nevyjímat zabodnuté předměty
- Desinfekce
- Překrytí sterilní gázou
- Protišoková opatření (5T), životní funkce
3. Jak postupujeme při vbodnutí cizího tělesa do různých částí těla?
- Předmět nevyndáváme, uškrtíme

VI/B/8 - První pomoc při poranění zvířetem

1. Která zvířata jsou nebezpečná v souvislosti s provozováním myslivostí?
2. Jak ošetřujeme otevřené poranění způsobené zvířetem?
3. Jak ošetřujeme bodnutí hmyzem a uštknutí zmijí?
1. Která zvířata jsou nebezpečná v souvislosti s provozováním myslivosti?
- Nakažená zvířata bakteriemi, prvoky, viry, plísněmi, parazity
- Zooantrponóza
2. Jak ošetřujeme otevřené zranění způsobené zvířetem?
- Dezinfekce, sterilní krytí, imobilizace, ledovat, transport
3. Jak ošetřujeme bodnutí hmyzem a uštknutí zmijí?
- Dezinfikovat, sterilně přikrýt, imobilizace končetiny, ledování

VI/B/9 - Lékárnička a její obsah

1. Jaký je význam lékárničky?
2. Kdy je předepsáno nošení lékárničky?
3. Co by mělo být obsahem lékárničky?
1. Jaký je význam lékárničky?
- První pomoc
2. Kdy je předepsáno nošení lékárničky?
- Na společném honu, minimálně autolékárnička v autě,…
3. Co by mělo být obsahem lékárničky?
- Obsah má odpovídat nejméně obsahu automobilové lékárničky. (Min. septonex – nebo jiná desinfekce, Framykoin zásyp, sterilní gáza skládaná, Spofaplast s polštářkem, kapesní obvaz hotový, obinadlo škrtící pryžové, obvaz krycí sterilní, šátek trojcípý, gumové rukavice, analgetikum – tablety proti bolesti.)

VI/B/10 - Mířidla a zaměřovače loveckých zbraní

1. Do jakých základních skupin se dělí mířidla a zaměřovače loveckých zbraní?
2. Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých typů mířidel a zaměřovačů?
3. Popište mechanická mířidla brokovnice a kulovnice.
1. Do jakých základních skupin se dělí mířidla a zaměřovače loveckých zbraní?
- mechanická (muška, hledí, dioptry) – optická (puškohledy, kolimátory) buď podskupina a nebo přímo vlastní skupina – elektronické (noktovizory, termovize, puškohledy na principu kamer, ..)
2. Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých typů mířidel a zaměřovačů?
- mechanické – nejstarší a nejuniverzálnější. Využité na kontaktní vzdálenost 50 m, využité při veškerém počasí, které na ně nemá vliv. Většinou pevně spojeny se zbraní, velmi odolné a lehce korigovatelné.
- optické – použitelné na velké vzdálenosti stovky metrů, zmenšuje se pozorovaný prostor (dle velikosti vstupní optiky, náchylné na otřesy, drahé.
- elektronické – využívají vnitřní elektroniku pro kterou je nutné zajistit napájení, přísvit, některé mají znatelné zpoždění. Zobrazený obraz může být posunut i o sekundu proti reálu. Velmi drahé.
3. Popište mechanická mířidla brokovnice a kulovnice.
- Kulovnice – muška hledí, či dioptr
- Brokovnice – muška (kulička) a jako hledí se používá lišta na hlavni.

VI/B/11 - Montáže zaměřovacích dalekohledů

1. Které jsou základní požadavky kladené na montáž puškohledu?
2. Uveďte základní typy montáží a jejich výhody.
3. Jaké problémy může přivodit špatně zvolená, nekvalitní nebo nevhodně instalovaná montáž?
1. Které jsou základní požadavky kladené na montáž puškohledu?
- stálost uchycení a nastřelení, možnost sejmutí a opětovného nasazení při zachování nastřelení. Jednoduchost ovládání. Dostatečná pevnost, aby unesla puškohled hlavně a vydržela namáhání při výstřelu.
2. Uveďte základní typy montáží a jejich výhody.
- Otočná (jednodílná, dvoudílná, s můstkem), sedlová montáž blaser,rapid2000, násuvná (rybuny)
3. Jaké problémy může přivodit špatně zvolená, nekvalitní nebo nevhodně instalovaná montáž?
- nepřesnost zásahu, pokud je špatně nastřelená, mířím jinam než střílím, stejně tak pokud je výš nebo níž než mám oko (hlava se opře o pažbu a stejně dalekohledem nevidím). Stejně tak musí být zajištěn pohodlný přístup k výhoznému okýnky pro nabytí a vybití náboje. Pokud je nekvalitní, tak může docházet k posunu a nebo pohybu záměrného kříže, takže zbraň neudrží nástřel.

VI/B/12 - Balistika brokového výstřelu

1. Popište vnitřní a přechodovou balistiku brokového výstřelu.
2. Popište vnější balistiku brokového výstřelu.
3. Které aspekty mají vliv na formování brokového shluku?
1. Popište vnitřní a přechodovou balistiku brokového výstřelu.
- po zážehu střelného prachu dojde k nárůstu tlaku a tento uvede v pohyb zátku a nebo košíček s broky. Pohybem jsou broky stlačeny a nabírají rychlost. Po opuštění hlavně zátka a košíček zpomalují a broky se pohybují v hloučku vpřed.
2. Popište vnější balistiku brokového výstřelu.
- po výstřelu broky se oddělí od zátky a nebo košíčku a dále letí v hloučku vpřed. Čím dál od ústí hlavně tím se shluk prodlužuje a rozšiřuje.
3. Které aspekty mají vliv na formování brokového shluku?
- Zahrdlení zbraně – jestli je při ústí shluk stlačen a jak, popřípadě roztažen. zda je shluk vystřelen v košíčku a nebo volně, velikost broků

VI/B/13 - Balistika kulového výstřelu

1. Popište vnitřní a přechodovou balistiku kulového výstřelu.
2. Popište vnější balistiku kulového výstřelu.
3. Které informace zjistíme z balistických tabulek? Co je ONV?
1. Popište vnitřní a přechodovou balistiku kulového výstřelu.
- zažehnutý prach zvyšuje tlak v nábojnici a začne vytlačovat střelu z nábojnice, je hnána vpřed, tato se zařeže do drážek a začíná se roztáčet dle stoupání drážek. Na ústí jde k expanzi plynů a ještě naposledy urychlí střelu. Po opuštění hlavně se již střela pohybuje rotačně vpřed.
2. Popište vnější balistiku kulového výstřelu.
- Střela se pohybuje rotačně vpřed po balistické křivce (za horní vrcholem se křivka zkracuje a směřuje rychleji k zemi). Rotací se vynulují výrobní nepřesností a zvyšuje se přesnost a dolet.
3. Které informace zjistíme z balistických tabulek? Co je ONV?
- Z tabulek se vyčtou, rychlosti, energie v různých vzdálenostech od ústí hlavně, pro danou nadmořskou výškou, tvar balistické křivky.
- ONV- Optimální nástřelná vzdálenost.

VI/B/14 - Nastřelování zbraní

1. Popište, jak se zjišťuje střední zásah brokovnice a kulovnice.
2. Popište stručně postup při nastřelování zbraně s mechanickými mířidly.
3. Popište stručně postup při nastřelování zbraně s optickým zaměřovačem.
1. Popište, jak se zjišťuje střední zásah brokovnice a kulovnice.
- U kulovnice – vemeš dva zásahy a uprostřed je střed, spouští s dalším a v 1/4 je střední zásah všech 3, spojíš se 4 a v ¼ je střed všech4.
- U brokovnice – opíšeme křivku kolem všech vnějších zásahů a uprostřed je střed zásahů


2. Popište stručně postup při nastřelování zbraně s mechanickými mířidly.
- zbraň upnu do střelecké kozlice (odstraním tak vliv střelce) zamířím na terč v mnou zvolené vzdálenosti a vystřelím na středový kříž. Pokud je zásah v levo od kříže, posunu hledí taky vlevo. A znova vystřelím. Jestli mám stavitelnou mušku, koriguruju s ní výško, jinak hledím, stejným způsobem jen nahoru, dolů.
3. Popište stručně postup při nastřelování zbraně s optickým zaměřovačem.
- Postup je obdobný, jen střílím přes optiku a pomocí stavitelných šroubů a nebo točítky pohybuju záměrným křížem, dle výrobce daného zaměřovače.

VI/B/15 - Hlavní části kulovnice

1. Které jsou hlavní části kulovnice?
2. Pojmenujte další části kulovnice.
3. Jak funguje spouštěcí, pojistný, zásobovací, vytahovací a vyhazovací
mechanismus různých typů kulovnic?
1. Které jsou hlavní části kulovnice?
- Závěr, baskule, pažba, v hlavni vývrt pro přesnost a účinnost střely
2. Pojmenujte další části kulovnice.
- klika závěru, lučík
3. Jak funguje spouštěcí, pojistný, zásobovací, vytahovací a vyhazovací mechanismus různých typů kulovnic?
- spoušťový – po zmačknutí spouště se uvolní úderník, ten udeří na zápalník, který odpálí náboj.
- pojistný dle konstrukce – blokuje některou část spoušťového ústrojí. Může být automatický nebo mechanický
- zásobníky integrované, vyjímatelné, tubusové – vždy pomocí nějaké pružiny
- vytahovač – je většinou nějaký plochý drápek, který zapadne do drážky v náboji a tento je vytažen při pohybu vzad.
- vyhazovač – odpružený část závěru (většinou nějaký kolíček) který tlakem na druhé straně závěru proti vytahovači vytlačí nábojnici mimo zbraň

VI/B/16 - Hlavní části brokovnice

1. Které jsou hlavní části brokovnice?
2. Pojmenujte další části brokovnice.
3. Jak může být u různých typů brokovnic řešen spoušťový, pojistný, vytahovací a vyhazovací mechanismus?
1. Které jsou hlavní části brokovnice?
- Hlavně, baskule, šína, muška, lučík
2. Pojmenujte další části brokovnice.
- předpažbí, pažba, spoušťový a pojistný mechanismus, mířidla pevná, kolimátor.
3. Jak může být u různých typů brokovnic řešen spoušťový, pojistný, vytahovací a vyhazovací mechanismus?
- Jedna poušť pro jednu nebo více hlavní, 2 spouště pro každou hlaveň zvlášť.
- Hamerlesky mají vnitřní kladívka a tak mají automatickou pojistku, která se aktivuje společně s napnutím kohoutku.
- Lankasterka – vnější kohoutky – bez pojistky – před výstřelem musím kohoutky natáhnout dozadu, to nahradí pojistku.
- U opakovaček jsou vytahovač a vyhazovač stejné jak u kulovnice.
- Dvojky vytahovače – jazýčky které vysunou nábojnici z nábojové komory. Vyhazovače jsou odpružené a po zlomení zbraně vyhodí prázdné nábojnice z komory, plnou jen povysunou.

VI/B/17 - Technika lovecké střelby v praxi

1. Popište způsob zamíření na statický cíl a techniku spouštění.
2. Popište způsob zamíření na pohyblivý cíl a techniku spouštění.
3. Jaké problémy a bezpečnostní rizika přináší střelba v nestandardních situacích (přes překážky, za snížené viditelnosti, k horizontu, v blízkosti sídel aj.).
1. Popište způsob zamíření na statický cíl a techniku spouštění.
- dle vzdálenosti zamířím na zvěř s přihlédnutím na pokles střely, mohu trochu zamířit výš. Pokud mám napínáček, použiju jej, spoušť bude mít menší odpor. Pomalu a postupně stiskávám, kdy odpor roste až do výstřelu. Dýchání záleží na střelci, někteří zadrží dech v nádechu, jiní po výdechu.
2. Popište způsob zamíření na pohyblivý cíl a techniku spouštění.
- jelikož se zvěř pohybuje musím předsadit (střílet tam kde zvěř bude až tam doletí broky nebo střela) předsazení dle rychlosti pohybu a jeho směru. Zároveň musím brát v úvahu balistickou křivku střely.
3. Jaké problémy a bezpečnostní rizika přináší střelba v nestandardních situacích (přes překážky, za snížené viditelnosti, k horizontu, v blízkosti sídel aj.).
- překážka třeba větev může vychálit střelu, případně ji odrazit naprosto jiným směrem. Když nevidím na co střílím, nestřílet. U horizontu je nebezpečí že střela poletí hoodně daleko (střelba přes kopec) naprosto nemám přehled kam to letí a co tam je. Atd.

VI/B/18 - Dostřel loveckých zbraní z hlediska bezpečnosti, účinku a myslivecké vzdálenosti

1. Které faktory ovlivňují maximální dostřel kulovnice?
2. Na čem závisí maximální dostřel brokovnice?
3. Uveďte příklady přibližných hodnot dostřelu loveckých zbraní z hlediska bezpečnosti, reálného použití v praxi a myslivecké etiky.
1. Které faktory ovlivňují maximální dostřel kulovnice?
- zvolená ráže, tvar střely, počasí, nadmořský výška (v hrách je vzduch řidší, dostřelí dál), zvolený úhel, obvykle kolem 33° je maximální dostřel.
2. Na čem závisí maximální dostřel brokovnice?
- zvolený náboj, velikost broků, stejné okolnosti jako u kulovnic.
3. Uveďte příklady přibližných hodnot dostřelu loveckých zbraní z hlediska bezpečnosti, reálného použití v praxi a myslivecké etiky.
- z kulovnice je smrtící účinek na celé dráze. Aktuálně maximální dostřel je kolem 6km, ráže 7,62x39 má dostřel 2,5 km. Reálné a etické je většinou s optikou cca 150-200m, pevná mířidla cca 75m.

- brokovnice - průměr broku*10 např.3,5mm *10 = 35m

VI/B/19 - Volba vhodné lovecké zbraně a střeliva z hlediska konkrétních podmínek lovu

1. Jak volíme loveckou zbraň pro individuální lov, uveďte některé příklady.
2. Jak volíme loveckou zbraň pro společný lov, uveďte některé příklady.
3. Uveďte příklady volby vhodné ráže zbraně a typu střeliva v případě lovu různých druhů zvěře.
1. Jak volíme loveckou zbraň pro individuální lov, uveďte některé příklady.
- Druh zvěře – liška .222 Remington
2. Jak volíme loveckou zbraň pro společný lov, uveďte některé příklady.
- Druh zvěře
- Kombinovaní, kulová
- Troják na naháňku – pěkná reprezentativní zbraň
3. Uveďte příklady volby vhodné ráže zbraně a typu střeliva v případě lovu různých druhů zvěře.
- Zvěř dravá, srnčí - .222 Remington
- zvěř srnčí, jelení, černá – 7x57 (R)
- zvěř jelení, černá, tropická – 9,3x74 (R)

VI/B/20 - Chladné zbraně v myslivecké praxi

1. Které chladné zbraně se v myslivecké praxi používají?
2. Popište hlavní části, typy a výhody pevných loveckých nožů.
3. Popište hlavní části, výhody a nevýhody zavíracích loveckých nožů.
1. Které chladné zbraně se v myslivecké praxi používají?
- lovecký tesák (dnes spíš slavnostní), lovecký nůž – zavazák, sokolnický zavazák (ostrá špička tupé boky), páráky (kulatá špička a jedno ostří) na stahování kůže, ocelová jehla (nahrazující zapírkování – propíchnutí krku bažanta – dříve poučívalo pírko, dnes neetické)
2. Popište hlavní části, typy a výhody pevných loveckých nožů.
- Části - čepel, záštita, ručka nože, poutko.
- Výhody je pevný, dá se s ním páčit, dlouhá žívotnost.
- Typy – s širokou čepelí, s úzkou, s párakem nebo pilkou na rubu nože.
3. Popište hlavní části, výhody a nevýhody zavíracích loveckých nožů.
- čepel, pilka, párák, tělo nože.
- Hodně typů, kombinací.

Hodně štěstí u zkoušek před komisí! :-)
Podporujeme:
Motto: Domov pro koroptev, krajina pro člověka. Na tom pracujeme. Zachraňme lipana a pstruha potočního