Vypracované otázky na zkoušky z myslivosti

- odpovědi na jednotlivé otázky jsou průběžně doplňovány.

Tyto stránky nejsou veřejné. Jsou vytvořeny adeptem kurzu myslivosti pro podporu studia v nejlepším vědomí a svědomí, přesto nemusí obsahovat správné a úplné informace. Nespoléhej se slepě na tento web a ke studiu využij Penzum aj. doporučenou literaturu!
Stránky www.myslivecke-zkousky.cz nevznikly za účelem zisku, avšak jejich provoz něco stojí. Samotné vypracování otázek zabralo mnoho desítek hodin času. Poslední aktualizace 8.10.2021. Proto jsou-li pro Tebe stránky přínosem, podpoř, prosím, jejich provoz a údržbu zasláním libovolné částky na účet Fio 2501624072 / 2010. Díky a myslivosti zdar!
  • DOMŮ (návrat na hlavní stránku)
  • TEST ZNALOSTÍ (vyzkoušej své znalosti jako u zkoušek)
  • MYSLIVECKÝ HOSPODÁŘ (jak to probíhá)
  • VIDEO (Video ukázka z průběhu zkoušek z myslivosti)
  • KONTAKT (našli jste chybu? napište své připomínky, zájem o spolupráci apod.)
PDF karta I. (4 MB)
PDF karta II. (4 MB)
PDF karta III. (4 MB)
PDF karta IV. (4 MB)
PDF karta V. (4 MB)
PDF karta VI. (4 MB)
PDF karta VII. (4 MB)

Otázky a odpovědi na zkoušky z myslivosti

- VI. skupina předmětů (zbraně a střelivo, první pomoc)
- Všechny úrovně: A + B + C

VI/A/1 - Lovecké zbraně a jejich obecné rozdělení

1. Uveďte stručnou charakteristiku a rozdělení střelných zbraní.
2. Co rozumíme pod pojmem lovecká zbraň?
3. Co jsou to chladné zbraně?
4. Které zbraně nelze použít jako lovecké a proč?
5. Jaké jsou základní požadavky kladené na loveckou zbraň?
1. Uveďte stručnou charakteristiku a rozdělení střelných zbraní
- Střelná zbraň je zařízení, které vysílá hmotné projektily na cíl. Účelem je zničení nebo poškození cíle. Nejrozšířenějším druhem střelných zbraní jsou v současné době palné zbraně. Dělí se na mechanické a plynové. Mechanická střelná zbraň je střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění nahromaděné mechanické energie. Mechanické střelné zbraně využívají k nahromadění energie nejčastěji mechanické převody, páky nebo přechodnou deformaci pružin. Mechanické střelné zbraně je například luk, kuše, prak, balista, katapult. Plynová střelná zbraň využívá k pohybu střely stlačeného plynu. Plynové zbraně mají nízký výkon, proto se nehodí k lovu. Dříve se k lovu ojediněle používaly větrovky. Účinek foukaček byl zesilován použitím otrávených hrotů šipek. Patří sem například již zmíněné foukačky, větrovky, plynovky, vzduchovky).
2. Co rozumíme pod pojmem lovecká zbraň?
- Lovecká zbraň je jednoranová, víceranová, opakovací nebo samonabíjecí kulová, broková nebo kombinovaná dlouhá zbraň s výjimkou perkusní zbraně, s pažbou s neměnnou délkou, která je určena k odstřelu zvěře podle zvláštního právního předpisu (zákon o myslivosti).
3. Co jsou to chladné zbraně?
- Jedná se o ostrou, bílou nebo studenou zbraň. Na zvěř nebo člověka působí bodnutím čepele, vedenou jílcem nebo ratištěm, popřípadě topůrkem. Jde o oštěp, dýku, meč, sekeru, kopí apod…
4. Které zbraně nelze použít jako lovecké a proč?
- Jako lovecké zbraně nelze použít pistole a revolvery. Jsou to zbraně s nedostatečný výkonem ráže a proto se nesmí používat, a to ani při dostřelování zvěře.
5. Jaké jsou základní požadavky kladené na loveckou zbraň?
- Rozměrové parametry – délka hlavně musí být větší než 30 cm a zbraň musí překročit svou celkovou délkou 60 cm.

VI/A/2 - Rozdělení loveckých zbraní podle počtu a uspořádání hlavní

1. Do jakých skupin se dělí lovecké zbraně podle druhu a počtu hlavní?
2. Jmenujte základní rozdělení kulových zbraní podle počtu a uspořádání hlavní.
3. Jmenujte základní rozdělení brokových zbraní podle počtu a uspořádání hlavní.
4. Jmenujte základní rozdělení kombinovaných zbraní podle počtu a uspořádání hlavní.
5. Pokuste se zhodnotit výhody a nevýhody loveckých zbraní s různým typem a počtem hlavní ve svazku.
1. Do jakých skupin se dělí lovecké zbraně podle počtu hlavní?
- Dělí se na zbraně kulové - kulovnice, brokové - brokovnice a kulobrokové - kulobrok. Kulovnice a brokovnice se dělí na jednohlavňové a vícehlavňové a kulobrok je kombinovaný.
2. Jmenujte základní rozdělení kulových zbraní podle počtu a uspořádání hlavní.
- Kulovnice, dvoják, kulová kozlice, kulový troják.
3. Jmenujte základní rozdělení brokových zbraní podle počtu a uspořádání hlavní.
- Jednuška, dvojka, broková kozlice, brokový troják.
4. Jmenujte základní rozdělení kombinovaných zbraní podle počtu a uspořádání hlavní.
- Obojetnice, kulovobroková kozlice, troják, trojče, trojáček, dvojákový troják, čtyřče.
5. Pokuste se zhodnotit výhody a nevýhody loveckých zbraní s různým typem a počtem hlavní ve svazku.
- kulobrok - výhody máš dvě různé zbraně zkombinované do jedné. Brokovnice - kulovnice- Dle potřeby jseš schopna vystřelit zvlášt z jedné nebo druhé.
Brokovnice 2 nebo kulový dvoják - výhoda v podstatě okamžitý druhý výstřel bez nutností přebytí, manipulace se zbraní. kombinace 3 hlavní, zvýšení univerzálnosti za cenu zvýšení výhy.

VI/A/3 - Rozdělení loveckých zbraní podle používaného střeliva

1. Jaké je základní rozdělení loveckých zbraní na základě používaného střeliva?
2. K jakému účelu jsou primárně určeny lovecké brokovnice?
3. K jakému účelu jsou primárně určeny lovecké kulovnice?
4. Jaký je dnes význam zbraní s okrajovým zápalem?
5. V jakých situacích se uplatňují kombinované lovecké zbraně?
1. Jaké je základní rozdělení loveckých zbraní na základě používaného střeliva.
- Kulové a brokové
2. K jakému účelu jsou primárně určeny lovecké brokovnice?
- Brokovnice se používá především pro lov drobné zvěře, případně zvěře srnčí a černé. Podle současné legislativy (2017) se v ČR smí lovit na naháňkách sele a lončák prasete divokého i jednotnou střelou.
3. K jakému účelu jsou primárně určeny lovecké kulovnice?
- Je určena pro lov těch druhů zvěře (od velikosti holuba hřivnáče do velikosti jelena evropského), u nichž není předepsán lov brokovnicí.
4. Jaký je dnes význam zbraní s okrajovým zápalem?
- Historický, makety, zbraně pro sběratele,…
5. V jakých situacích se uplatňují kombinované lovecké zbraně?
- V lovu škodné a spárkaté.

VI/A/4 - Opakovací lovecké zbraně

1. Vysvětlete princip fungování opakovacích zbraní.
2. Uveďte různé příklady konstrukce opakovacích zbraní.
3. Popište nejrozšířenější závěr lovecké opakovací kulovnice a princip jeho fungování.
4. Uveďte různé způsoby technického řešení zásobníku opakovacích zbraní.
5. Jaké má opakovací zbraň výhody a nevýhody?
1. Vysvětlete princip fungování opakovacích zbraní.
- po výstřelu vyhození vystřelené nábojnice a zasunutí nového náboje, se děje při fyzickém působení střelce na závěr (u opakovacích pušek na kliku závěru a u brokovnic na předpažbí)
2. Uveďte různé příklady konstrukce opakovacích zbraní.
- opakovací pušky -klika, malorážky -klika, brokové pumpy-předpažbí, winchestrovka (pohyb napínací páky za spouští
3. Popište nejrozšířenější závěr lovecké opakovací kulovnice a princip jeho fungování.
- Válcový odsuvný závěr s uzamykacími zuby –Mauser
4. Uveďte různé způsoby technického řešení zásobníku opakovacích zbraní.
- zásobníková šachta – integrovaná ve zbrani, zásobník –vyjímatelný, válcový zásobník pod hlavní nebo v pažbě. Závěr se pohybuje dozadu a vytáhne z komory vystřelený náboj, vyhodí jej a při pohybu v před zasune nový náboj. Tento je podán tlakem pružiny.
5. Jaké má opakovací zbraň výhody a nevýhody?
- výhody – pevnost uzavření – lze použít i výkonné náboje i u kulových, jednoduchost ovládání, možnost vyhození selhaného náboje. Zbran kat. C – možno volně zapůjčovat mezi myslivci
- nevýhody – relativní pomalost – střelec musí závěr ovládat sám.

VI/A/5 - Lovecké zbraně s lůžkovým závěrem

1. Vysvětlete princip lůžkového závěru.
2. Co je to baskule?
3. Uveďte příklady loveckých zbraní, které využívají lůžkový závěr.
4. Vysvětlete pojem vytahovač a vyhazovač.
5. Uveďte příklady uzamčení zbraní s lůžkovým závěrem.
1. Vysvětlete princip lůžkového závěru.
- využívá se většinou u loveckých zbraní (broková, kulová dvojka, kozlice). Hlavně jsou uloženy na otočném čepu a jsou blokovány soustavou klínů, které jsou ovládány pomocí páčky.
2. Co je to baskule?
- Neboli lůžko, jedna z hlavních částí brokovnice, ve které je uloženo spoušťové a bicí ústrojí, řídí uzamykání hlavně a slouží jako závěr (lůžkový)
3. Uveďte příklady zbraní, které využívají lůžkový závěr.
- brokové, kulové dvojky, kulobrok, kozlice
4. Vysvětlete pojem vytahovač a vyhazovač.
- Vytahovač povytáhne vystřelenou nábojnici z nábojové komory tak, že ji lze snadno prsty vytáhnout a odstranit. Vyhazovač se uvádí do chodu při zlomení zbraně úderem zvláštních kladívek umístěných v předpažbí nebo v lůžku a vyhozením odstraní vystřelené nábojnice z nábojových komor.
5. Uveďte příklady uzamčení zbraní s lůžkovým závěrem.

Lůžkové závěry dle uzamčení
Lůžkové závěry podle způsobu jejich uzamčení dělíme na spodní, kde uzamykací prvky jsou umístěny ve spodní části hlavně anebo hlavňového svazku a horní, kde tyto prvky jsou umístěny na horní části hlavně anebo hlavňového svazku.

Převážně se však používá kombinace spodních a horních uzamykacích prvků, a potom mluvíme o dvojnásobném, trojnásobném i vícenásobném uzamčení.

Použití více prvků uzamčení vyvolává v konstruktérovi i střelci pocit úplného bezpečí při střelbě a to zejména proto, že každý závěrový prvek by i samostatně vydržel namáhání vzniklé při výstřelu.

K uzamčení zbraně slouží
závěrové háky, závěrový ořech u závěrů ovládaných spodní pákou, uzamykací klín u závěrů ovládaných horní páčkou, prodloužená horní plošina, prodloužené stěny hlavní, příčný čep, rameno závěrové páčky, závěrový klínek páčky (například u závěru Purdey) a některé další uzamykací zařízení.

- páčka nahoře – dvojnásobné závěry systému TOP LEVER ; dále trojnásobné závěry systému Greener, Purdey, Scott, Westley - Richards, Kersten, Webley, Nimrod, Brenneke, případně též málo používané systémy Jager - Simson, Petrick a Charlin
- závěry ovládaná pákou umístěnou dole systému Lefaucheux, závěr „T“, závěr Lancaster a závěr Roux
- závěry s pákou umístěnou na boku slide lever

VI/A/6 - Samonabíjecí lovecké zbraně

1. Vysvětlete princip fungování samonabíjecí zbraně.
2. Jaká legislativní pravidla platí pro použití samonabíjecích zbraní v myslivosti?
3. Jak je řešeno uzamčení závěru samonabíjecích zbraní?
4. Uveďte různé způsoby technického řešení zásobníku samonabíjecích zbraní.
5. Zhodnoťte výhody a nevýhody samonabíjecích zbraní.
1. Vysvětlete princip fungování samonabíjecí zbraně.
- po výstřelu se závěr pohybuje dozadu pomocí tlaku spalných plynů na dno nábojnice, nebo přes odběr plynů v hlavni (je tam kanálek na píst a ten je spojen se závěrem) při tomto se vytahuje vystřelená nábojnice a tato se vyhodí ven. Vpřed tlačí závěr pružina a podává se ze zásobníku další náboj. A furt do kola
2. Jaká legislativní pravidla platí pro použití samonabíjecích zbraní v myslivosti?
- dlouhá zbraň, náboj s minimální energii k lovu dané zvěře, omezený počat nábojů (většinou na 3)
3. Jak je řešené uzamčení závěru samonabíjecích zbraní?
- Závěr je uzamčen mechanickým systémem, dokud střela neopustí hlaveň
- Systém Browning – Colt pracuje na principu snížení hlavně pomocí jednoho nebo dvou kloubových článků pod hlavní pistole. Po výstřelu dochází ke zpětnému rázu a ke společnému pohybu závěru a hlavně směrem zpět. Po několika milimetrech pohybu dochází ke snížení zadní části hlavně (v případě jednoho článku) nebo celé hlavně (v případě článků dvou), který je čepem spojen s rámem pistole. Tím dochází i k rozpojení uzamykacích výstupů mezi horní částí hlavně a závěru pistole. Závěr se dále pohybuje sám do zadní úvrati. Dochází k výhozu prázdné nábojnice. Při opětovném pohybu do přední úvrati je nabit nový náboj ze zásobníku. Po té je pistole připravena k dalšímu výstřelu.
- Neuzamčený závěr se používá pouze u zbraní na méně silné náboje
4. Uveďte různé způsoby technického řešení zásobníku samonabíjecích zbraní?
- podobně jak u opakovaček (šachta, zásobník, trubka – samonabíjecí brokovnice CZ – ty staré)
5. Zhodnoťte výhody a nevýhody samonabíjecích zbraní.
- výhody – možnost opakovaného výstřelu velmi rychle po sobě. Možnost rychlé výměny zásobníku a pokračování ve střelbě, či výměna zásobníku s jinými náboji
- nevýhody - při závadě na podávacím ústrojí většinou konec střelby. Zbraně kategori B - na povolení)

VI/A/7 - Kulový náboj

1. Popište hlavní části kulového náboje a uveďte jejich funkci.
2. Popište hlavní části nábojnice kulového náboje.
3. V čem je specifické střelivo s okrajovým zápalem?
4. Čím se řídíme při volbě kulového střeliva v praxi?
5. Uveďte příklady ráží kulových nábojů v evropském a anglo-americkém systému značení.
1. Popište hlavní části kulového náboje a uveďte jejich funkci.

- střela bývá buď plášťová (olověné jádro oplášťované měkkým kovem - obvykle mosaz či měď), celoolověná či celá vysoustružená z kovu;
- nábojnice může být válcovitá, lehce kuželovitá či lahvovitá (s krčkem), jejím hlavním účelem je držet celý náboj pohromadě, ale také chránit výmetnou náplň před vlhkem; lahvovitá nábojnice umožňuje pojmout větší množství výmetné náplně při zachování menší ráže střely a používá se jak u puškových, tak pistolových ráží (např. .357 SIG či 7,62mm Tokarev); nábojnice mají ve své spodní části (tzn. dno) drážku či okraj (či kombinaci obojího) sloužící ke snadnému vytažení náboje či prázné nábojnice z nábojové komory;
- výmetná náplň slouží - jak název napovídá - k vymetení střely ven ze zbraně a v moderních nábojích je z bezdýmného prachu
- zápalka v nábojích se středovým zápalem obsahuje zápalkovou slož, která po iniciaci (obvykle kinetickou energií úderníku) skrz zátravku zapaluje výmetnou náplň; u nábojů s okrajovým zápalem je zápalková slož umístěna přímo v okraji nábojnice;
- Nábojnice – drží vše po hromadě, zápalka – to malé kolečko na dne nábojnice, uderník na nej udeří a dojde k zážehu střelného prachu a ten vymete (vystřelí) projektil (střelu) .
2. Popište hlavní části nábojnice kulového náboje.
- na dne je buď drážka a nebo rantl (rozšířené dno nábojnice) – slouží k vytažení nábojnice. Plášt nábojnice. Kužel na náboji slouží k dosednudí v nábojové komoře u zbraní s drážkou, stejně jako u rantlu. V krčku je nalisovaná střela a ústí nábojnice je trochu slusované do střely a to to uzavírá.
3. V čem je specifické střelivo s okrajovým zápalem?
- zápalková slož je v okraji nábojnice (malorážka 22LR, 17 WMR) úderník udeří na okraj a odjde k zážeku slože a následně prachu. Jedna z vývojových cest. Nový náboj 17 WMR (v současnosti zařazen mezi kulovnice – nikdo už nepočítal, že se po moc letech udělá tento náboj)
4. Čím se řídíme při volbě kulového střeliva v praxi?
- většinou podle předpokládaného druhu lovené zvěře, enerfii střely ve 100m, dle výrobce, jaké nabízí střely s příhlédnutím na ranivost a zastavovací efekt. V neposlední řadě je to cena náboje.
5. Uveďte příklady ráží kulových nábojů v evropském a anglo-americkém systému značení.
- 8x57 - mm
- 30–06 Springfield, 308 Winchester - Palce

VI/A/8 - Brokový náboj

1. Jmenujte hlavní části brokového náboje a uveďte jejich funkci.
2. Jmenujte výhody plastových brokových nábojnic s chráničem broků.
3. Jakými údaji opatřuje výrobce brokové náboje?
4. Čím se řídíme při volbě brokového střeliva v praxi?
5. Do jakých zbraní můžeme použít brokové náboje označené jako „Magnum“?
1. Jmenujte hlavní části brokového náboje a uveďte jejich funkci
- Kování kovová část náboje, okraj –dosedne na kraj nábojové komory a diky němu jdou vytáhnout, vyhodit. zápalka, střelný prach. Plstěná ucpávka – slouží k vymetení broků nebo kule. Košíček – vede broky v hlavni, venku se otevře a vylétnou z něj broky. Zlepšuje dostřel a rozptil.
2. Jmenujte výhody plastových brokových nábojnic s chráničem broků.
- nejsou tak náchylné na vlhkost, staré papírové náboje mohly navlhnout a po výstřelu se špatně vytahovaly z komory a mohlo dojít k roztržení. Při mokrém prachu k částečnému vystřelu a nebo vůbec. Jsou levnější ale míň ekologické, papírové se po čase v přírodě rozmočí a zůstane jen koc, plas vydrží dlouho. Proto zbírat na štotnu. Hránič (nejtejner) chrání hlaveň, zlepšuje dostřel a rozptil.
3. Jakými údaji opatřuje výrobce brokové náboje?
- Ráže (průměr) x délka. Většinou poté velikost broků, hmotnost broků, nebo označení jednotné střely. Výrobce a rok výroby. Magnum – zesílená navážka prachu
4. Čím se řídíme při volbě brokového střeliva v praxi?
- předpokládanou lovnou zvěří a vzdáleností na kterou budu lovit. Čím větší průměr broků, tím je jich tam míň a tím horší krytí, ale větší ranivost a dostřel.
5. Do jakých zbraní můžeme použít brokové náboje označené jako „Magnum“?
- většinou do nábojových komor délky 76 a do zbraní které jsou k použití takového náboje homologovány. V žádném případě do historické dvojky, zkrátka do moderních.

VI/A/9 - Střely pro kulovnice

1. Uveďte základní rozdělení střel pro kulovnice.
2. Jaké jsou základní požadavky kladené na lovecké střely pro kulovnice?
3. Popište požadovaný účinek lovecké střely pro kulovnice v cíli.
4. Popište konstrukci různých loveckých střel pro kulovnice a nejčastěji používané materiály na jejich výrobu.
5. V čem spočívá konstrukce a výhoda střely s řízeným rozkladem?
1. Uveďte základní rozdělení střel pro kulovnice.
- střely celoplášťové, poloplášťové, expanzní, speciální
- střely narkotizační
2. Jaké jsou základní požadavky kladené na lovecké střely pro kulovnice?
- při zásahu aby co nejvíce energie předaly zvířeti, po výstřelu dobře rána barvila, aby se nerozpadávaly (nemusel hledat všude olovo), dobré balistické vlastnosti, přesnost.
3. Popište požadovaný účinek lovecké střely pro kulovnice v cíli.
- základem je usmrtit zvěř tak, aby co nejméně trpěla. To je co nejdříve ji způsobit smrt, pokud nezasáhnu srdce a to buď vykrvácením (přiměřeně velká díra) a nebo šok průletu u rychlých střel.
4. Popište konstrukci různých loveckých střel pro kulovnice a nejčastěji používané materiály na jejich výrobu.
- celoplášťová, poloplášťová, materiál olovo/měď plášť
5. V čem spočívá konstrukce a výhoda střely s řízeným rozkladem.
- náboj má v sobě dutinu, dírku s dutinou, kdy se při zásahu rozvírá jako květina a tím zvětšuje svoji velikost a předává větší množství energie zasaženému kusu a tím víc zpomaluje.

VI/A/10 - Hromadná střela

1. Jaké jsou základní charakteristiky laborace hromadné střely?
2. Z jakých materiálů jsou nejčastěji vyráběny hromadné střely?
3. Uveďte příklady použití různé laborace brokového náboje pro lov jednotlivých skupin zvěře.
4. Na co má vliv průměr broků laborovaných do náboje?
5. Uveďte příklad rozdílného číslování broků.
1. Jaké jsou základní charakteristiky laborace hromadné střely?
- průměr broku, hmotnost broku
2. Z jakého materiálu jsou nejčastěji vyráběny hromadné střely?
- olovo, ocel
3. Uveďte příklady použití různé laborace brokového náboje pro lov jednotlivých skupin zvěře.
- hromadné brokové náboje jsou na drobnou zvěř
- jednotná střela - prase
4. Na co má vliv průměr broků laborovaných do náboje?
- Dostřel a ranivost
5. Uveďte příklad rozdílného číslování broků.
Číslování olověných broků

VI/A/11 - Jednotné střely pro brokovnice

1. Jmenujte některé typy jednotných střel pro brokovnice.
2. Jaké je použití jednotných střel pro brokovnice v praxi?
3. Jaká je myslivecká vzdálenost pro střelbu jednotnou střelou?
4. Jakými technickými prvky se zvyšuje přesnost a účinný dostřel jednotných střel?
5. Srovnejte výhody a nevýhody jednotných střel oproti loveckému střelivu pro kulovnice.
1. Jmenujte některé typy jednotných střel pro brokovnice.
- S-Ball – byl u nás první, Breneke, Sluk - vypadají jak čepička, Duplex – kalich kdy horní část se segmentuje na několik částí
2. Jaké je použití jednotných střel pro brokovnice v praxi?
- na společných honech lov selete a lončáka při střelbě z brokovnice
3. Jaká je myslivecká vzdálenost pro střelbu jednotnou střelou?
- 50 m
4. Jakými technickými prvky se zvyšuje přesnost a účinný dostřel jednotných střel?
- jsou stabilizované střižnou hranou (čelní strana) ty malé zářezy po obvodu souží k roztočení střely díky které se zvyšuje přesnost, dolet (pokud je tam výrobní nepřesnost – dutina – tak za jednu otočku se vynuluje její vliv na střelu.
- zahrdlením - čoky
5. Srovnejte výhody a nevýhody jednotných střel oproti loveckému střelivu pro kulovnice.
- Výhody – bezpečnost
- Nevýhody - menší dostřel

VI/A/12 - Ráže loveckých kulovnic

1. Popište základní princip označování ráží kulovnic v evropském systému a uveďte příklady.
2. Popište základní princip označování ráží kulovnic v anglo-americkém systému a uveďte příklady.
3. Co znamenají zkratky J,R a S v evropském systému číslování ráží?
4. Co znamenají různé zkratky, např. 06Spr., Win., Rem., aj. v anglo-americkém způsobu označování ráží kulovnic?
5. Co nám napoví zkratka Mag. uvedená u ráže lovecké kulovnice?
1. Popište základní princip označování ráží kulovnic v evropském systému a uveďte příklady.
- První číslo označuje ráž (průměr vývrtu). Druhé číslo délku nábojnice v milimetrech. např. 7 x 64 nebo 8 x 57 JR a pod.
2. Popište základní princip označování ráží kulovnic v anglo-americkém systému a uveďte příklady.
- U amerického a anglického označeni udává první dvojice čísel průměr vývrtu v setinách nebo tisícinách palce se zkratkou prvního výrobce tohoto náboje. 3. Co znamenají zkratky J,R a S v evropském systému číslování ráží?
- J = (infanterie) - vojenský původ ráže.
- R = (Rand) - nábojnice s okrajem.
- S = (Stark) zvětšený průměr střely u ráže 8 mm.
4. Co znamenají různé zkratky, např. 06Spr., Win., Rem., aj. v anglo-americkém způsobu označování ráží kulovnic?
- 06 je rok vzniku (1906) a Sprg. = vyrobeno ve Springfieldu
- Win. = Winchester
- Rem. = Remington
5. Co nám napoví zkratka Mag. Uvedená u ráže lovecké kulovnice?
- (Magnum) - výkonný náboj.

VI/A/13 - Ráže loveckých brokovnic

1. Popište systém odvození velikosti brokové ráže.
2. Jaké údaje nalezneme uvedené u ráže konkrétní brokovnice?
3. Které ráže jsou dnes u loveckých brokovnic nejrozšířenější?
4. Jaké problémy mohou nastat při použití brokových nábojů s nevhodnou délkou?
5. Jaké jsou výhody a nevýhody loveckých brokovnic různých ráží?
1. Popište systém odvození velikosti brokové ráže.
- vyjádřena číslem udávajícím počet koulí daného průměru odlitých z jedné anglické libry olova, které projdou lehce vývrtem hlavně, (12 stejných kulí)
2. Jaké údaje nalezneme uvedené u ráže konkrétní brokovnice?
- 12 x 70 průměr x délka nábojnice v otevřeném (vystřeleném stavu)
3. Které ráže jsou dnes u loveckých brokovnic nejrozšířenější?
- 12 potom asi 20, vrací se 16
4. Jaké problémy mohou nastat při použití brokových nábojů s nevhodnou délkou?
- dlouhá- část nábojnice se otvírá až za nábojovou komorou, může dojít k jejímu ustřelení a cestuje hlavní nebo ji ucpe. Krátká – poškozuje – vypaluje nábojovou komoru.
5. Jaké jsou výhody a nevýhody loveckých brokovnic různých ráží?
- podle toho co budeme lovit, kachny nebo špačci, dostřel (větší broky)

VI/A/14 - Optické přístroje určené k lovu zvěře

1. Jaké jsou základní parametry lovecké optiky a co z nich vyčteme?
2. Které další funkce jsou dnes integrovány do lovecké optiky?
3. Srovnejte výhody a nevýhody lovecké optiky různých parametrů.
4. Čím se řídíme při koupi a ošetřování lovecké optiky?
5. Co jsou kolimátory, kdy se používají a jaké mají výhody?
1. Jaké jsou základní parametry lovecké optiky a co z nich vyčteme?
- zvětšení x průměr objektivu, vhodnost pro noční nebo denní
2. Které další funkce jsou dnes integrovány do lovecké optiky?
- Dálkoměr, gps, foťák, kamera,…
3. Srovnejte výhody a nevýhody lovecké optiky různých parametrů.
- výhoda - automaticky zaměřuje
- nevýhoda – nástřel na 100m
4. Čím se řídíme při koupi a ošetřování lovecké optiky?
- výrobcem, parametry, cenou, kvalitou,..
5. Co jsou kolimátory? Kdy se používají? Jaké mají výhody?
- zařízení přes které se díváme oběma otevřenýma očima. Tam kde je červená tečka, tak tam bychom měli zasáhnout s přiměřenou přesností. Rychlejší možnost střelby. Většinou 2-4x zvětšení.

VI/A/15 - Bezpečnost při manipulaci se zbraní

1. Jmenujte nejdůležitější obecné zásady platící pro manipulaci se střelnou zbraní.
2. Jak postupujeme při nabíjení a vybíjení zbraně?
3. Jak postupujeme při selhané ráně?
4. Komu a za jakých podmínek můžeme zbraň předat?
5. Jak se postupuje při převzetí zbraně?
1. Jmenujte nejdůležitější obecné zásady platící pro manipulaci se zbraní.
- Se zbraní vždy zacházejte jako by byla nabitá
- Nikdy nemiřte zbraní na něco, na co nechcete střílet - ústí hlavně by mělo stále směřovat do bezpečného prostoru
- Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá - když vezmete zbraň do ruky, musí následovat kontrola, zda zbraň není nabitá
- Nedávejte prst na spoušť, dokud zbraň nemíří na cíl a vy plánujete střílet
- Při střelbě používejte ochranu sluchu a zraku
- Před střelbou zkontrolujte stav zbraně i munice
- Zbraň odkládejte/uschovávejte pouze v nenabitém stavu (prázdná komora, zásobník mimo zbraň)
- Zbraň mějte stále pod dohledem, nebo dobře zajištěnou (zejména proti dětem, krádeži apod.)
- Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte „hrubým žertům“.
2. Jak postupujeme při nabíjení a vybíjení zbraně?
- Dbát bezpečnosti, do volného prostoru, kde nikoho neohrožuji
3. Jak postupujeme při selhané ráně?
- Selhání výstřelu: V případě, že nedojde k výstřelu, držte zbraň namířenou na cíl nebo do bezpečného prostoru a počkejte třicet sekund. Pokud nastal zpožděný zápal, náboj do třiceti sekund vystřelí. Jestliže k výstřelu nedojde, vyjměte náboj z komory a prohlédněte zápalku. Je-li otisk od zápalníku na zápalce slabý, mimo střed, nebo žádný, nechte před další střelbou zbraň prohlédnout kvalifikovaným zbrojířem.
4. Komu a za jakých podmínek můžeme zbraň předat?
- Držitel zbrojního průkazu skupiny C je oprávněn půjčovat zbraň kategorie C osobám, které jsou k jejich držení, popřípadě nošení oprávněny. Na zbraně kategorie B se musí žádat o povolení.
5. Jak se postupuje při převzetí zbraně?
- Se zbraní budu zacházet tak, jako by byla nabitá, nikdy nesmí směřovat proti lidem. Hlaveň musí směřovat do bezpečného bodu. Přesvědčím se, zda je nabitá nebo zajištěná, vyjmu zásobník, vyjmu náboj z nábojové komory, zajistím.

VI/A/16 - Bezpečnost při střelbě v honitbě a na střelnici

1. Popište nejdůležitější pravidla bezpečné manipulace se zbraní při společném lovu.
2. Popište nejdůležitější pravidla bezpečné manipulace se zbraní při osamělém lovu.
3. Popište nejdůležitější pravidla bezpečné manipulace se zbraní při lovu loveckého hosta s průvodcem.
4. Popište nejdůležitější pravidla dodržovaná při manipulaci se zbraní na střelnici.
5. Popište nejdůležitější zásady bezpečné střelby v terénu.
1. Popište nejdůležitější pravidla bezpečné manipulace se zbraní při společném lovu.
- střílím jen tehdy, pokud přesně vím na co střílím. Pokud možno do proti svahu, nikdy ne přes horizont a nebo do křoví. U broků se vyhýbám střelbě těsně nad hladinou, broky po ni mohou poskakovat jak žabky, sakra daleko. Vždy bych měl vědět kam mohu stříle a kde jsou ostatní střelci, z kama přijdou honci.
2. Popište nejdůležitější pravidla bezpečné manipulace se zbraní při osamělém lovu.
- střílím jen tehdy, pokud přesně vím na co střílím. Pokud možno do proti svahu, nikdy ne přes horizont a nebo do křoví. U broků se vyhýbám střelbě těsně nad hladinou, broky po ni mohou poskakovat jak žabky, sakra daleko.
3. Popište nejdůležitější pravidla bezpečné manipulace se zbraní při lovu loveckého hosta s průvodcem.
- střílím jen tehdy, pokud přesně vím na co střílím. Pokud možno do proti svahu, nikdy ne přes horizont a nebo do křoví. U broků se vyhýbám střelbě těsně nad hladinou, broky po ni mohou poskakovat jak žabky, sakra daleko. Vždy bych měl hosta seznámit s možnými riziky, odkud pravděpodobně může přijít zvěř a jaký, a pokud vím, tak mu sdělit i vzdálenosti orientačních bodů k určení vzdálenosti zvěře.
4. Popište nejdůležitější pravidla dodržovaná při manipulaci se zbraní na střelnici.
- se zbraní manipuluji vždy jako s nabitou, dokud se nepřesvědčím, na bezpečném místě, že je vybytá. nikdy na nikoho nemířit ani z prdele. Střílet jen tam kde je to povoleno a kdy je to povoleno. Na povel řídicího střeleb zastavit palbu.
5. Popište nejdůležitější zásady bezpečné střelby v terénu.
- střílím jen tehdy, pokud přesně vím na co střílím. Pokud možno do proti svahu, nikdy ne přes horizont a nebo do křoví. U broků se vyhýbám střelbě těsně nad hladinou, broky po ni mohou poskakovat jak žabky, sakra daleko. Pokud mohu a mám dálkoměr, změřit si vzdálenost k orientačním bodům, popřípadě si je předem zkusit odhadnout (dle velikosti stožárů, stromů a tak)

VI/A/17 - Bezpečnost při ukládání a přepravě zbraní

1. V jakém stavu se ukládají lovecké zbraně v domácnosti?
2. Jaké jsou kategorie pro zabezpečení uložených zbraní vzhledem k jejich počtu?
3. Kdo má k uloženým zbraním přístup?
4. V jakém stavu se přepravují lovecké zbraně?
5. Vysvětlete problematiku zabezpečení přepravovaných zbraní.
1. V jakém stavu se ukládají lovecké zbraně v domácnosti?
- Vybité a zajištěné
2. Jaké jsou kategorie pro zabezpečení úložných zbraní vzhledem k jejich počtu?
- zbraně by měli být zabezpečeny tak, aby nemohli být odcizeny, zneužity. takže do dvou zbraní vhodným způsobem, 2-10 ocelová schránka, 10-20 trezor, nad 20 trezorová místnost. Je lepší mít zbraně uloženy v trezoru s certifikátem, v nenabitém stavu a vypuštěnými vnitřními mechanismy.
- Střelné zbraně do 2 kusů či střelivo do 500 nábojů – držitel zbraní a střeliva je povinen tyto předměty vhodně zabezpečit proti ztrátě, odcizení nebo zneužití.
Střelné zbraně do 10 kusů nebo střelivo do 10 000 nábojů – držitel zbraní a střeliva je povinen tyto předměty uložit do uzamykatelné ocelové schránky nebo skříně či zvláštního uzamykatelného zařízení. Zvláštní uzamykatelné zařízení musí splňovat technické požadavky, které stanovuje prováděcí právní předpis.
Více než 10 kusů střelných zbraní nebo více než 10 000 nábojů – držitel zbraní a střeliva je povinen zabezpečit tyto předměty následujícími způsoby:
a) Tyto předměty uschovávat v uzamykatelném skříňovém trezoru – trezor musí splňovat technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
b) Tyto předměty uschovávat v uzamčené místnosti nebo samostatně stojícím objektu – tato místnost i objekt musí splňovat technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Více než 20 kusů střelných zbraní nebo více než 20 000 nábojů – držitel zbraní a střeliva je povinen tyto předměty uložit do uzamčené místnosti, samostatně stojícím objektu či komorovém trezoru, splňují-li technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
3. Kdo má k uloženým zbraním přístup?
- ke zbrani by se jinak měla dostat jen oprávněná osoba, která je držitelem ZP a nebo pod přímým dohledem na střelnici.
4. V jakém stavu se přepravují lovecké zbraně?
- Vybité, v pouzdře, zabezpečené
5. Vysvětlete problematiku zabezpečení přepravovaných zbraní?
- zbraně se přepravují tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo zneužití. Zbraně se přepravují v režimu nošení a nebo držení. Držení je - že zbraň je v pouzdře a je ve stavu vylučujícím okamžité použití. nejlepší vybité náboje, zbraň rozložená a nebo alespoň u kulovnice vytažen závěr. Nošení - jen v místech kde je myslivec oprávněn (cesta do lesa od auta) zbraň je viditelně. Auto se považuje za skryté nošení.

VI/A/18 - První pomoc při masívním krvácení

1. Čím může být způsobeno krvácející poranění?
2. Jaké znáte typy krvácení?
3. Co je při ošetření krvácení nejdůležitější?
4. Popište ošetření jednotlivých typů krvácení.
5. Co jsou tlakové body a kdy používáme škrtidlo?
1. Čím může být způsobeno krvácející poranění?
- Jakoukoliv ranou (řeznou, do břicha, odřenina, postřelení,....)
2. Jaké znáte typy krvácení?
- TEPENNÉ – světlá krev vystřikující v pulzech z rány, ŽILNÍ – tmavá krev vytékající z rány a VLÁSEČNICOVÉ - mírné, obvykle nepříliš vážné, po chvíli samo ustane (povrchové poškození, odřeniny). VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ.
3. Co je při ošetření krvácení nejdůležitější?
- Zastavení krvácení tlakem na ránu, ať již tlakovým obvazem nebo přímo prsty v ráně (riziko infekce je v tomto případě zanedbatelné).
4. Popište ošetření jednotlivých typů krvácení.
- Vnější: Prsty v ráně, tlakové body, tlakový obvaz, škrtidlo.
- Vnitřní: Urychleně volat záchrannou službu, raněného položíme a zvedneme dolní končetiny alespoň v úhlu 30 stupňů a provedeme protišoková opatření (postiženému zajistíme tepelný komfort, uklidňujeme ho a nedáváme mu nic jíst ani pít).
5. Co jsou tlakové body a kdy používáme škrtidlo?
- Tlakové body: Místa, kde probíhají tepny relativně povrchově a lze je tedy oproti kosti stlačit (spánek, pod čelistí, nad klíční kostí, spodní strana nadloktí, ohyb lokte, před zápěstím, uprostřed na slabině, spodní strana kolena, před kotníkem). Dnes se neužívají.
- Škrtidlo používáme jako krajní řešení zástavy masivního krvácení. Pokud prosakuje i třetí tlaková vrstva tlakového obvazu. Pokud je v krvácející ráně zároveň přítomno i cizí těleso nebo kost. Pokud se jedná o ztrátové poranění – amputace nebo jiné velké rozdrcení tkáně

VI/A/19 - První pomoc při poruchách dýchání a zástavě srdeční činnosti

1. Čím může být způsobena zástava srdeční činnosti a porucha dýchání?
2. Jaké nebezpečí hrozí při poruše dýchání a zástavě srdeční činnosti?
3. Co je při první pomoci v případě uvedených poruch nejdůležitější?
4. Popište první pomoc při zástavě srdeční činnosti.
5. Popište první pomoc při zástavě dýchání.
1. Čím může být způsobena zástava srdeční činnosti a poruch dýchání?
- Šokový stav, vnitřní poranění
2. Jaké nebezpečí hrozí při poruše dýchání a zástavě srdeční činnosti?
- Nedostatek kyslíku, odumírání částí tkání
3. Co je při první pomoci v případě uvedených poruch nejdůležitější?
- Srdeční masáž - resuscitace
4. Popište první pomoc při zástavě srdeční činnosti.
- Po přivolání profesionální pomoci je nutné pacienta položit na tvrdou podložku, klidně i na zem. Stáhněte jej z měkkého gauče, křesla, vytáhněte z auta apod. Důležité je si zapamatovat, že postiženému nikdy nepodkládáme hlavu složenou bundou, dekou nebo taškou. Klekněte si k pacientovi z boku, blíže k jeho hlavě. Oživování pak zahájíte záklonem hlavy tahem za pacientovu bradu do záklonu a současným tlakem na čelo pacienta. Tímto pohybem zabezpečíte, že postiženému nezapadne jazyk a uvolníte mu tak i horní cesty dýchací. Postiženému se jazyk z úst nevytahuje a nešpendlí k oděvu, jak se tradovalo jako pravidlo první pomoci mnoho let. Vidíte-li pevnou překážku v dutině ústní, vyndáte ji, protože pacient by se jí mohl dusit. Pevnou překážkou rozumíme například zubní protézu nebo zvratky (v tomto případě si můžete omotat prsty kapesníkem a zvratky odstranit). Následuje umělé dýchání a masáž srdce.
Poté, co je zraněný umístěn na tvrdé podložce a je zajištěn proti zapadnutí jazyka, dále pokračujete. Zhluboka se nadechnete, pevně svými rty obemknete pacientova ústa a asi sekudu vdechujete vzduch do plic. Jednou rukou přitom zároveň držíte pacientovu hlavu v záklonu a ukazováčkem a palcem mu držíte nos, aby z něj vdechnutý vzduch nevycházel. Provádíte dva vdechy, přičemž vidíte, jak se postiženému zdvíhá hrudník. Vkleče se malinko posunete k hrudníku. Uprostřed hrudníku je hrudní kost, ke které se spojují oblouky žeber. Své natažené paže propnuté v loktech spojíte a položíte je na dolní část hrudní kosti (je dobré si kost nahmatat, aby bylo jasné, kam ruce položit). Silou stlačujete hrudník frekvencí téměř dvě stlačení za sekundu, tj. asi 100krát za minutu. Je to opravdu namáhavé, především pokud je postiženým urostlý svalnatý muž. Plynule střídáte dva vdechy a 30 stlačení.
5. Popište první pomoc při zástavě dýchání.
- viz. 4

VI/A/20 - První pomoc při střelném poranění

1. Co je primárním úkonem při střelném poranění?
2. Jak postupujeme při poranění hrudníku a břišní dutiny?
3. Jak postupujeme při poranění hlavy?
4. Jak postupujeme při poranění končetiny?
5. Jaké jsou navazující úkony po primárním ošetření zraněného?
1. Co je primárním úkonem při střelném poranění?
- Zacpat ránu
2. Jak postupujeme při poranění hrudníku a břišní dutiny?
- Nebezpečí pneumotoraxu
- Polosed, na rány neprodyšný obvaz
- Břicho: Překrýt, ovázat, pokrčené nohy, do lehu
3. Jak postupujeme při poranění hlavy?
- Ovázat, posadit
4. Jak postupujeme při poranění končetiny?
- Snažíte se znehybnit zlomenou končetinu dlahou, přičemž dlaha musí svojí délkou přesahovat dva sousední klouby poraněné kosti. Tedy pokud je zlomené předloktí, dlaha nám přesahuje na jednom konci zápěstí a na druhém konci loketní kloub. Nemáte-li po ruce žádnou dlahu, pokusíte se improvizovat – vhodná je rovná větev, lyžařská hůlka, smotaná deka, rovná tyč omotaná šátkem, smeták, lyže z obou stran pacientových dolních končetin apod. Zlomeninu horní končetiny můžete znehybnit trojcípým šátkem, kdy uděláte závěs horní končetiny. Pacient si ji může držet v tzv. úlevové poloze, to je poloha, ve které ho zraněná část těla nejméně bolí. Zlomeninu dolní končetiny můžete fixovat svázáním obou pacientových nohou k sobě a to v oblasti stehen, kolen a kotníků – tím je zraněná dolní končetina fixována ke zdravé. Cílem fixace je znehybnění, zabránění pohybu kostních úlomků proti sobě, což je samo o sobě velmi bolestivé.
5. Jaké jsou navazující úkony po primárním ošetření zraněného?
- Zavolat záchrannou službu, sledovat stav zraněného

VI/B/1 - První pomoc při bezvědomí

1. Co je bezvědomí a v čem spočívá jeho nebezpečnost?
2. Jaké mohou být příčiny bezvědomí?
2. Jak ošetřujeme postiženého v bezvědomí?
1. Co je bezvědomí a v čem spočívá jeho nebezpečnost?
- je projevem poruchy činnosti centrální nervové soustavy a stav útlumu vědomí a bdělosti různé intenzity. Je vždy obrazem funkčního, nebo anatomického poškození mozku a bezprostředně ohrožuje život člověka, především udušením
2. Jaké mohou být příčiny bezvědomí?
- Mezi příčiny bezvědomí můžeme řadit různé druhy úrazů, otravu alkoholem, léky nebo houbami, dále sem patří otřes mozku, cévní mozková příhoda, nízká hladina cukru v krvi atd.
3. Jak ošetřujeme postiženého v bezvědomí?
- U pacienta postupujete jako v předchozím případě – tj. voláte linku záchranné pomoci. Položíte ho na tvrdou podložku, zakloníte hlavu, zkontrolujete obsah dutiny ústní, máte-li podezření na poranění krční páteře (například u pádů z výšky) pouze předsunete tahem za bradu dolní čelist. Zkontrolujete, zda pacient dýchá a jestli mu pravidelně bije srdce. Je nutné zkontrolovat, jestli vidíte dýchací pohyby hrudníku a zda nejsou přítomné dechy nepravidelné nebo lapavé. Důležité také je, jakou má postižený barvu kůže. Pokud jsou základní životní funkce v pořádku, uložíte postiženého do stabilizované polohy a vyčkáte příjezdu lékaře. V opačném případě začnete s oživováním pacienta. Nikdy pacientovi v bezvědomí nedáváte nic do úst tj. léky, jídlo ani tekutiny.

VI/B/2 - První pomoc při šoku

1. Čím může být šok vyvolán?
2. Jaké jsou příznaky šoku?
2. Jak ošetřujeme člověka postiženého šokem?
1. Čím může být šok vyvolán?
- Netečnost, ospalost, neklid, promodralá pokožka, třas, pot, nepravidelné dýchání, nevolnost, zvracení
2. Jaké jsou příznaky šoku?
- Různé příčiny – bolest po poranění, cizorodé látky, infekce, popáleniny, alergie na léky nebo jedy (hmyz, zmije)
3. Jak ošetřujeme člověka postiženého šokem?
- Stavění krvácení, zajištění psychického klidu
- Ochrana proti přehřátí nebo podchlazení

VI/B/3 - První pomoc při úrazech způsobených pádem

1. Které typy poranění vznikají při pádech?
2. Jak ošetřujeme otřesy mozku?
3. Jak postupujeme při poranění páteře?
1. Které typy poranění vznikají při pádech?
- Zlomeniny, otřes mozku,
2. Jak ošetřujeme otřesy mozku?
- Protišoková opatření (5T), teplo, kontrola funkcí, lékař
3. Jak postupujeme při poranění páteře?
- Nepohybovat s poraněným (výjimka – resuscitace), obložit hlavu, 5T, kontrola funkcí, záchranná služba

VI/B/4 - První pomoc při zlomeninách a zhmožděninách

1. Jak ošetřujeme zlomeniny?
2. V čem spočívá nebezpečí otevřené zlomeniny a jak ji ošetřujeme?
3. Jak ošetřujeme poranění kloubů?
1. Jak ošetřujeme zlomeniny?
- Snažíte se znehybnit zlomenou končetinu dlahou, přičemž dlaha musí svojí délkou přesahovat dva sousední klouby poraněné kosti. Tedy pokud je zlomené předloktí, dlaha nám přesahuje na jednom konci zápěstí a na druhém konci loketní kloub. Nemáte-li po ruce žádnou dlahu, pokusíte se improvizovat – vhodná je rovná větev, lyžařská hůlka, smotaná deka, rovná tyč omotaná šátkem, smeták, lyže z obou stran pacientových dolních končetin apod. Zlomeninu horní končetiny můžete znehybnit trojcípým šátkem, kdy uděláte závěs horní končetiny. Pacient si ji může držet v tzv. úlevové poloze, to je poloha, ve které ho zraněná část těla nejméně bolí. Zlomeninu dolní končetiny můžete fixovat svázáním obou pacientových nohou k sobě a to v oblasti stehen, kolen a kotníků – tím je zraněná dolní končetina fixována ke zdravé. Cílem fixace je znehybnění, zabránění pohybu kostních úlomků proti sobě, což je samo o sobě velmi bolestivé.
2. V čem spočívá nebezpeční otevřené zlomeniny a jak ji ošetřujeme?
- Primární zástava krvácení – život ohrožující
- protišoková opatření, fixace
3. Jak ošetřujeme poranění kloubů?
- Podvrknutí – studený obklad, fixace obinadlem
- Vykloubení – fixace, závěs ruky, transport k lékaři

VI/B/5 - První pomoc při požití cizorodých látek a při poranění oka

1. Jmenujte některé látky vyvolávající otravy.
2. Jak ošetřujeme postiženého při požití cizorodých látek?
3. Jak ošetřujeme poranění oka?
1. Jmenujte některé látky vyvolávající otravu.
- houby, nadměrný alkohol, benzín, saponáty, kyseliny, zásady
2. Jak ošetřujeme postiženého při požití cizorodých látek?
- rychle vyvolat zvracení, nenechat usnout, kontrolovat životní funkce, záchranná služba
3. Jak ošetřujeme poranění oka?
- Výplach čistou vodou – jinak lékař

VI/B/6 - První pomoc při popáleninách a omrzlinách

1. Které stupně popálenin a omrzlin známe?
2. Jak ošetřujeme popáleniny?
3. Jak ošetřujeme omrzliny?
1. Které stupně popáleni a omrzlin známe?
- Popáleniny: 1. – 3. stupeň (zarudnutí – puchýře – otevřené rány)
- Omrzliny: 1. – 3. stupeň (bledá pokožka, mravenčení – nažloutlá pokožka, puchýře – odumřelá necitlivá tkáň)
2. Jak ošetřujeme popáleniny?
- u lehčích popálenin ponořit popáleninu do studené vody, překrýt sterilní gázou, čistým kapesníkem, prostěradlem. U těžších popálenin překryjeme, provedeme protišoková opatření, převoz vleže.
3. Jak ošetřujeme omrzliny?
- postiženého umístíme do tepla, svlékneme mu promrzlý oděv, teple ho přikryjeme. Podáváme mu teplé tekutiny, masírujeme a pohybujeme končetinami. Při lehkých omrzlinách přikládáme teplé obklady, ponoříme končetiny do vlažné vody. Při těžších omrzlinách překryjeme sterilním obvazem a postupujeme jako u těžších popálenin. Při bezvědomí postupujeme podle pravidel obnovení životně důležitých funkcí a podle opatření při poruše vědomí.

VI/B/7 - První pomoc při řezných, sečných a bodných ranách

1. Co je nejdůležitější při ošetřování otevřených ran?
2. Jak ošetřujeme řeznou a sečnou ránu?
3. Jak postupujeme při vbodnutí cizího tělesa do různých částí těla?
1. Co je nejdůležitější při ošetřování otevřených ran?
- uškrcení – zamezení přístupu krve
2. Jak ošetřujeme řeznou a sečnou ránu?
- Zastavení krvácení, u amputací zaškrcení
- Nevyjímat zabodnuté předměty
- Desinfekce
- Překrytí sterilní gázou
- Protišoková opatření (5T), životní funkce
3. Jak postupujeme při vbodnutí cizího tělesa do různých částí těla?
- Předmět nevyndáváme, uškrtíme

VI/B/8 - První pomoc při poranění zvířetem

1. Která zvířata jsou nebezpečná v souvislosti s provozováním myslivostí?
2. Jak ošetřujeme otevřené poranění způsobené zvířetem?
3. Jak ošetřujeme bodnutí hmyzem a uštknutí zmijí?
1. Která zvířata jsou nebezpečná v souvislosti s provozováním myslivosti?
- Nakažená zvířata bakteriemi, prvoky, viry, plísněmi, parazity
- Zooantrponóza
2. Jak ošetřujeme otevřené zranění způsobené zvířetem?
- Dezinfekce, sterilní krytí, imobilizace, ledovat, transport
3. Jak ošetřujeme bodnutí hmyzem a uštknutí zmijí?
- Dezinfikovat, sterilně přikrýt, imobilizace končetiny, ledování

VI/B/9 - Lékárnička a její obsah

1. Jaký je význam lékárničky?
2. Kdy je předepsáno nošení lékárničky?
3. Co by mělo být obsahem lékárničky?
1. Jaký je význam lékárničky?
- První pomoc
2. Kdy je předepsáno nošení lékárničky?
- Na společném honu, minimálně autolékárnička v autě,…
3. Co by mělo být obsahem lékárničky?
- Obsah má odpovídat nejméně obsahu automobilové lékárničky. (Min. septonex – nebo jiná desinfekce, Framykoin zásyp, sterilní gáza skládaná, Spofaplast s polštářkem, kapesní obvaz hotový, obinadlo škrtící pryžové, obvaz krycí sterilní, šátek trojcípý, gumové rukavice, analgetikum – tablety proti bolesti.)

VI/B/10 - Mířidla a zaměřovače loveckých zbraní

1. Do jakých základních skupin se dělí mířidla a zaměřovače loveckých zbraní?
2. Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých typů mířidel a zaměřovačů?
3. Popište mechanická mířidla brokovnice a kulovnice.
1. Do jakých základních skupin se dělí mířidla a zaměřovače loveckých zbraní?
- mechanická (muška, hledí, dioptry) – optická (puškohledy, kolimátory) buď podskupina a nebo přímo vlastní skupina – elektronické (noktovizory, termovize, puškohledy na principu kamer, ..)
2. Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých typů mířidel a zaměřovačů?
- mechanické – nejstarší a nejuniverzálnější. Využité na kontaktní vzdálenost 50 m, využité při veškerém počasí, které na ně nemá vliv. Většinou pevně spojeny se zbraní, velmi odolné a lehce korigovatelné.
- optické – použitelné na velké vzdálenosti stovky metrů, zmenšuje se pozorovaný prostor (dle velikosti vstupní optiky, náchylné na otřesy, drahé.
- elektronické – využívají vnitřní elektroniku pro kterou je nutné zajistit napájení, přísvit, některé mají znatelné zpoždění. Zobrazený obraz může být posunut i o sekundu proti reálu. Velmi drahé.
3. Popište mechanická mířidla brokovnice a kulovnice.
- Kulovnice – muška hledí, či dioptr
- Brokovnice – muška (kulička) a jako hledí se používá lišta na hlavni.

VI/B/11 - Montáže zaměřovacích dalekohledů

1. Které jsou základní požadavky kladené na montáž puškohledu?
2. Uveďte základní typy montáží a jejich výhody.
3. Jaké problémy může přivodit špatně zvolená, nekvalitní nebo nevhodně instalovaná montáž?
1. Které jsou základní požadavky kladené na montáž puškohledu?
- stálost uchycení a nastřelení, možnost sejmutí a opětovného nasazení při zachování nastřelení. Jednoduchost ovládání. Dostatečná pevnost, aby unesla puškohled hlavně a vydržela namáhání při výstřelu.
2. Uveďte základní typy montáží a jejich výhody.
- Otočná (jednodílná, dvoudílná, s můstkem), sedlová montáž blaser,rapid2000, násuvná (rybuny)
3. Jaké problémy může přivodit špatně zvolená, nekvalitní nebo nevhodně instalovaná montáž?
- nepřesnost zásahu, pokud je špatně nastřelená, mířím jinam než střílím, stejně tak pokud je výš nebo níž než mám oko (hlava se opře o pažbu a stejně dalekohledem nevidím). Stejně tak musí být zajištěn pohodlný přístup k výhoznému okýnky pro nabytí a vybití náboje. Pokud je nekvalitní, tak může docházet k posunu a nebo pohybu záměrného kříže, takže zbraň neudrží nástřel.

VI/B/12 - Balistika brokového výstřelu

1. Popište vnitřní a přechodovou balistiku brokového výstřelu.
2. Popište vnější balistiku brokového výstřelu.
3. Které aspekty mají vliv na formování brokového shluku?
1. Popište vnitřní a přechodovou balistiku brokového výstřelu.
- po zážehu střelného prachu dojde k nárůstu tlaku a tento uvede v pohyb zátku a nebo košíček s broky. Pohybem jsou broky stlačeny a nabírají rychlost. Po opuštění hlavně zátka a košíček zpomalují a broky se pohybují v hloučku vpřed.
2. Popište vnější balistiku brokového výstřelu.
- po výstřelu broky se oddělí od zátky a nebo košíčku a dále letí v hloučku vpřed. Čím dál od ústí hlavně tím se shluk prodlužuje a rozšiřuje.
3. Které aspekty mají vliv na formování brokového shluku?
- Zahrdlení zbraně – jestli je při ústí shluk stlačen a jak, popřípadě roztažen. zda je shluk vystřelen v košíčku a nebo volně, velikost broků

VI/B/13 - Balistika kulového výstřelu

1. Popište vnitřní a přechodovou balistiku kulového výstřelu.
2. Popište vnější balistiku kulového výstřelu.
3. Které informace zjistíme z balistických tabulek? Co je ONV?
1. Popište vnitřní a přechodovou balistiku kulového výstřelu.
- zažehnutý prach zvyšuje tlak v nábojnici a začne vytlačovat střelu z nábojnice, je hnána vpřed, tato se zařeže do drážek a začíná se roztáčet dle stoupání drážek. Na ústí jde k expanzi plynů a ještě naposledy urychlí střelu. Po opuštění hlavně se již střela pohybuje rotačně vpřed.
2. Popište vnější balistiku kulového výstřelu.
- Střela se pohybuje rotačně vpřed po balistické křivce (za horní vrcholem se křivka zkracuje a směřuje rychleji k zemi). Rotací se vynulují výrobní nepřesností a zvyšuje se přesnost a dolet.
3. Které informace zjistíme z balistických tabulek? Co je ONV?
- Z tabulek se vyčtou, rychlosti, energie v různých vzdálenostech od ústí hlavně, pro danou nadmořskou výškou, tvar balistické křivky.
- ONV- Optimální nástřelná vzdálenost.

VI/B/14 - Nastřelování zbraní

1. Popište, jak se zjišťuje střední zásah brokovnice a kulovnice.
2. Popište stručně postup při nastřelování zbraně s mechanickými mířidly.
3. Popište stručně postup při nastřelování zbraně s optickým zaměřovačem.
1. Popište, jak se zjišťuje střední zásah brokovnice a kulovnice.
- U kulovnice – vemeš dva zásahy a uprostřed je střed, spouští s dalším a v 1/4 je střední zásah všech 3, spojíš se 4 a v ¼ je střed všech4.
- U brokovnice – opíšeme křivku kolem všech vnějších zásahů a uprostřed je střed zásahů


2. Popište stručně postup při nastřelování zbraně s mechanickými mířidly.
- zbraň upnu do střelecké kozlice (odstraním tak vliv střelce) zamířím na terč v mnou zvolené vzdálenosti a vystřelím na středový kříž. Pokud je zásah v levo od kříže, posunu hledí taky vlevo. A znova vystřelím. Jestli mám stavitelnou mušku, koriguruju s ní výško, jinak hledím, stejným způsobem jen nahoru, dolů.
3. Popište stručně postup při nastřelování zbraně s optickým zaměřovačem.
- Postup je obdobný, jen střílím přes optiku a pomocí stavitelných šroubů a nebo točítky pohybuju záměrným křížem, dle výrobce daného zaměřovače.

VI/B/15 - Hlavní části kulovnice

1. Které jsou hlavní části kulovnice?
2. Pojmenujte další části kulovnice.
3. Jak funguje spouštěcí, pojistný, zásobovací, vytahovací a vyhazovací
mechanismus různých typů kulovnic?
1. Které jsou hlavní části kulovnice?
- Závěr, baskule, pažba, v hlavni vývrt pro přesnost a účinnost střely
2. Pojmenujte další části kulovnice.
- klika závěru, lučík
3. Jak funguje spouštěcí, pojistný, zásobovací, vytahovací a vyhazovací mechanismus různých typů kulovnic?
- spoušťový – po zmačknutí spouště se uvolní úderník, ten udeří na zápalník, který odpálí náboj.
- pojistný dle konstrukce – blokuje některou část spoušťového ústrojí. Může být automatický nebo mechanický
- zásobníky integrované, vyjímatelné, tubusové – vždy pomocí nějaké pružiny
- vytahovač – je většinou nějaký plochý drápek, který zapadne do drážky v náboji a tento je vytažen při pohybu vzad.
- vyhazovač – odpružený část závěru (většinou nějaký kolíček) který tlakem na druhé straně závěru proti vytahovači vytlačí nábojnici mimo zbraň

VI/B/16 - Hlavní části brokovnice

1. Které jsou hlavní části brokovnice?
2. Pojmenujte další části brokovnice.
3. Jak může být u různých typů brokovnic řešen spoušťový, pojistný, vytahovací a vyhazovací mechanismus?
1. Které jsou hlavní části brokovnice?
- Hlavně, baskule, šína, muška, lučík
2. Pojmenujte další části brokovnice.
- předpažbí, pažba, spoušťový a pojistný mechanismus, mířidla pevná, kolimátor.
3. Jak může být u různých typů brokovnic řešen spoušťový, pojistný, vytahovací a vyhazovací mechanismus?
- Jedna poušť pro jednu nebo více hlavní, 2 spouště pro každou hlaveň zvlášť.
- Hamerlesky mají vnitřní kladívka a tak mají automatickou pojistku, která se aktivuje společně s napnutím kohoutku.
- Lankasterka – vnější kohoutky – bez pojistky – před výstřelem musím kohoutky natáhnout dozadu, to nahradí pojistku.
- U opakovaček jsou vytahovač a vyhazovač stejné jak u kulovnice.
- Dvojky vytahovače – jazýčky které vysunou nábojnici z nábojové komory. Vyhazovače jsou odpružené a po zlomení zbraně vyhodí prázdné nábojnice z komory, plnou jen povysunou.

VI/B/17 - Technika lovecké střelby v praxi

1. Popište způsob zamíření na statický cíl a techniku spouštění.
2. Popište způsob zamíření na pohyblivý cíl a techniku spouštění.
3. Jaké problémy a bezpečnostní rizika přináší střelba v nestandardních situacích (přes překážky, za snížené viditelnosti, k horizontu, v blízkosti sídel aj.).
1. Popište způsob zamíření na statický cíl a techniku spouštění.
- dle vzdálenosti zamířím na zvěř s přihlédnutím na pokles střely, mohu trochu zamířit výš. Pokud mám napínáček, použiju jej, spoušť bude mít menší odpor. Pomalu a postupně stiskávám, kdy odpor roste až do výstřelu. Dýchání záleží na střelci, někteří zadrží dech v nádechu, jiní po výdechu.
2. Popište způsob zamíření na pohyblivý cíl a techniku spouštění.
- jelikož se zvěř pohybuje musím předsadit (střílet tam kde zvěř bude až tam doletí broky nebo střela) předsazení dle rychlosti pohybu a jeho směru. Zároveň musím brát v úvahu balistickou křivku střely.
3. Jaké problémy a bezpečnostní rizika přináší střelba v nestandardních situacích (přes překážky, za snížené viditelnosti, k horizontu, v blízkosti sídel aj.).
- překážka třeba větev může vychálit střelu, případně ji odrazit naprosto jiným směrem. Když nevidím na co střílím, nestřílet. U horizontu je nebezpečí že střela poletí hoodně daleko (střelba přes kopec) naprosto nemám přehled kam to letí a co tam je. Atd.

VI/B/18 - Dostřel loveckých zbraní z hlediska bezpečnosti, účinku a myslivecké vzdálenosti

1. Které faktory ovlivňují maximální dostřel kulovnice?
2. Na čem závisí maximální dostřel brokovnice?
3. Uveďte příklady přibližných hodnot dostřelu loveckých zbraní z hlediska bezpečnosti, reálného použití v praxi a myslivecké etiky.
1. Které faktory ovlivňují maximální dostřel kulovnice?
- zvolená ráže, tvar střely, počasí, nadmořský výška (v hrách je vzduch řidší, dostřelí dál), zvolený úhel, obvykle kolem 33° je maximální dostřel.
2. Na čem závisí maximální dostřel brokovnice?
- zvolený náboj, velikost broků, stejné okolnosti jako u kulovnic.
3. Uveďte příklady přibližných hodnot dostřelu loveckých zbraní z hlediska bezpečnosti, reálného použití v praxi a myslivecké etiky.
- z kulovnice je smrtící účinek na celé dráze. Aktuálně maximální dostřel je kolem 6km, ráže 7,62x39 má dostřel 2,5 km. Reálné a etické je většinou s optikou cca 150-200m, pevná mířidla cca 75m.

- brokovnice - průměr broku*10 např.3,5mm *10 = 35m

VI/B/19 - Volba vhodné lovecké zbraně a střeliva z hlediska konkrétních podmínek lovu

1. Jak volíme loveckou zbraň pro individuální lov, uveďte některé příklady.
2. Jak volíme loveckou zbraň pro společný lov, uveďte některé příklady.
3. Uveďte příklady volby vhodné ráže zbraně a typu střeliva v případě lovu různých druhů zvěře.
1. Jak volíme loveckou zbraň pro individuální lov, uveďte některé příklady.
- Druh zvěře – liška .222 Remington
2. Jak volíme loveckou zbraň pro společný lov, uveďte některé příklady.
- Druh zvěře
- Kombinovaní, kulová
- Troják na naháňku – pěkná reprezentativní zbraň
3. Uveďte příklady volby vhodné ráže zbraně a typu střeliva v případě lovu různých druhů zvěře.
- Zvěř dravá, srnčí - .222 Remington
- zvěř srnčí, jelení, černá – 7x57 (R)
- zvěř jelení, černá, tropická – 9,3x74 (R)

VI/B/20 - Chladné zbraně v myslivecké praxi

1. Které chladné zbraně se v myslivecké praxi používají?
2. Popište hlavní části, typy a výhody pevných loveckých nožů.
3. Popište hlavní části, výhody a nevýhody zavíracích loveckých nožů.
1. Které chladné zbraně se v myslivecké praxi používají?
- lovecký tesák (dnes spíš slavnostní), lovecký nůž – zavazák, sokolnický zavazák (ostrá špička tupé boky), páráky (kulatá špička a jedno ostří) na stahování kůže, ocelová jehla (nahrazující zapírkování – propíchnutí krku bažanta – dříve poučívalo pírko, dnes neetické)
2. Popište hlavní části, typy a výhody pevných loveckých nožů.
- Části - čepel, záštita, ručka nože, poutko.
- Výhody je pevný, dá se s ním páčit, dlouhá žívotnost.
- Typy – s širokou čepelí, s úzkou, s párakem nebo pilkou na rubu nože.
3. Popište hlavní části, výhody a nevýhody zavíracích loveckých nožů.
- čepel, pilka, párák, tělo nože.
- Hodně typů, kombinací.

VI/C/1 - Historický vývoj zbraní

1. Popište princip fungování předovek a jejich zámkové mechanismy.
2. Jmenujte některé vynálezy v oblasti zbraní a střeliva druhé poloviny 19. století.
1. Popište princip fungování předovek a jejich zámkové mechanismy.
- všechny současné zbraně kdy vkládáš celý náboj do zbraně jsou zadovky. předovka se nabíjí přes hlaveň (mušketýři). předovky má jednu stranu zavařenou. Nasypeš prach do hlavně, dáš ucpávku (papír, látka) a potom střelu (kule) a upěchuješ nabijákem. Máš nabito. Na pánvičku dáš další prach a ten se odpaloval pomocí doutnáku první, později křesadlovým zámkem, následně perkusní zápalkou.
2. Jmenujte některé vynálezy v oblasti zbraní a střeliva druhé poloviny 19. století.
- Opakovací zbraně
- Výkonný bezdýmný prach
- Zápalka s vnitřní kovadlinkou

VI/C/2 - Střelné zbraně vzduchové, plynové a mechanické

1. Popište princip fungování plynovky a vzduchovky.
2. Na čem je založen princip fungování mechanických zbraní?
1. Popište princip fungování plynovky a vzduchovky.
- Plynovky jsou především zbraně, které jsou používány k nutné sebeobraně, nebo ke startovací střelbě při závodech a také k odpalování pyrotechnických šrapnelů. Výhodou těchto zbraní je jejich autentičnost. Vždy jsou vyráběny jako repliky skutečných zbraní, což zaručuje jejich věrohodnost při použití na útočníka.
- Vzduchovka je střelná zbraň využívající stlačeného vzduchu, nejčastěji v podobě pušky nebo pistole. Používá se k rekreační a cvičné střelbě, nebo k lovu drobné zvěře.
2. Na čem je založen princip fungování mechanických zbraní?
- Mechanické střelné zbraně využívají k nahromadění energie nejčastěji mechanické převody, páky nebo přechodnou deformaci pružin.

VI/C/3 - Přístroje pro noční vidění, elektronické a jiné pomůcky určené k lovu zvěře

1. Popište princip fungování různých přístrojů pro noční lov zvěře.
2. Jaké jsou etické aspekty použití uvedených přístrojů?
1. Popište princip fungování různých přístrojů pro noční lov zvěře.
- Přístroje pro noční vidění pracují se zbytkovým světlem v okolním prostředí (světlo hvězd, měsíce). Toto světlo, tedy svazek fotonů, prochází do trubice fotonásobiče, kde se fotony mění na elektrony. Elektrony jsou poté elektro-chemickým procesem znásobeny a usměrněny k fosforové obrazovce měnící zmnožené elektrony ve viditelné světlo, které následně vidíte v hledáčku. Výsledný obraz je jasným nazelenale zářícím zobrazením scény, kterou pozorujete.
2. Jaké jsou etické aspekty použití uvedených přístrojů?
- zákonem je povolen lov zvěře jen hodinu před a hodinu po západu slunce. Aby zvěř měla v noci klid. Noční vidění toto stírá. Je povolen jen lov černé zvěře z důvodu jejího přemnožení a toho, že ve dne moc nevychází. Z etického hlediska lovená zvěř nemá klid už ani v noci.

VI/C/4 - Pažby loveckých zbraní

1. Pojmenujte jednotlivé části pažby. Jaké tvarové typy pažeb znáte?
2. Jaký význam má vhodně zvolená pažba lovecké zbraně?
1. Pojmenujte jednotlivé části pažby. Jaké tvarové typy pažeb znáte?
- Předpažbí, nos předpažbí, krk, pistolová rukojeť, nos, hřbet, lícnice, hlaviště, pata hlaviště. Druhy pažeb: anglická pažba, francouzská pažba, pažba polopistolová (americká), pažba pistolová s lícnicí, pažba Monte Carlo, německá pažba.
2. Jaký význam má vhodně zvolená pažba lovecké zbraně?
- Rychle a přesně zamířit

VI/C/5 - Hlaveň kulovnice

1. Které hlavní části má kulová hlaveň?
2. Co jsou drážky a pole? K čemu slouží?
1. Které hlavní části má kulová hlaveň?
- Ústí hlavně, drážkovaný vývrt, přechodový kužel, nábojová komora, čelo hlavně, čelo závěru, lůžko pro dno nábojnice, dno lůžka, válcové zakončení ústí/ zakončení ústí komolým kuželem, uzamykací délka
2. Co jsou drážky a pole? K čemu slouží?
- Drážky jsou místa, která jsou "vyříznuta" v hlavni a vystouplé prvky se nazývají pole. Drážky a pole se mohou lišit počtem, hloubkou, tvarem, směrem stoupání (pravo a levotočivé) a velikostí stoupání.
- Zajišťuje roztočení projektilu okolo jeho podélné osy.

VI/C/6 - Hlaveň brokovnice

1. Které hlavní části má broková hlaveň?
2. Jak se liší vývrt brokové hlavně od hlavně kulové?
1. Které hlavní části má broková hlaveň?
- Ústí hlavně, zahrdlení, hladký vývrt, přechodový kužel, nábojová komora, čelo hlavně, čelo závěru, uzamykací délka, závěrová vůle
2. Jak se liší vývrt brokové hlavně od hlavně kulové?
- Broková hlaveň je rozdílné konstrukce od kulové. Nábojová komora, do které je vkládán náboj, přechází přechodovým kuželem do vodící části válcového vývrtu, který je hladký a bez drážek. Tloušťka stěny je proměnlivá a směrem k ústí se zmenšuje.

VI/C/7 - Zahrdlení brokovnice

1. Co je zahrdlení a jak je v praxi řešeno?
2. Na co má zahrdlení vliv?
Klasická broková hlaveň má válcový vývrt, tedy stále stejného průměru (za přechodovým kuželem nábojové komory). Několik centimetrů (4 až 6) před ústím hlavně je náběh, který zajišťuje pozvolný přechod průměru hlavně do zahrdlení. Zahrdlení náporové se zužuje kuželovitě nebo po křivce. Konečný průměr je menší než průměr vývrtu hlavně. O kolik je menší, to udává číslo zahrdlení.

Brokovnice s nezahrdlenou hlavní se vyznačují velkým rozptylem broků na větší vzdálenost (20 m a více). To je výhodné pro střelbu na blízko, zvyšuje se pravděpodobnost zásahu pohyblivého cíle. Na větší vzdálenost je cíl zasažen malým počtem broků, nebo vůbec ne. Broky cíl takzvaně „obejdou“.
Snahy o snížení rozptylu, a tedy ke zvýšení krytí vedly k úpravám hlavní. Vyráběly se hlavně, které se postupně směrem k ústí zužovaly. Vynálezcem byl ve dvacátých letech 19. století Čech Dominik Brandejs. Ve své době nenašel pro zahrdlení hlavní pochopení. Později se zahrdlení objevilo jako anglická konstrukce. Přijatelné řešení se našlo v zahrdlení hlavně až těsně před ústím.

Broky při přechodu do zúženého zahrdlení dostanou od kuželového přechodu dostředivou energii, jejich rychlost se v menším průměru zvýší (z fyziky známe Bernouliho trubici) a délka "brokového shluku" se protáhne. To vede k tomu, že brokový shluk delší dobu po opuštění hlavně „drží pohromadě“. Později je tak jako tak vlivem turbulence vzduchu a srážkami mezi broky rozptýlen. Vysokým zahrdlením se prodlouží účinný dostřel téměř na dvojnásobek.

VI/C/8 - Spoušťové a bicí mechanismy loveckých zbraní, napínáčky

1. K čemu slouží spoušťové a bicí ústrojí a jak bývá technicky řešeno?
2. Co je napínáček, k čemu slouží a jak bývá technicky řešen?
1. K čemu slouží spoušťové a bicí ústrojí a jak bývá technicky řešeno?
- Spoušťový ústrojí zbraně je mechanismus určený k ovládání bicího mechanizmu palné zbraně. Bicí ústrojí (zámek) je bicí mechanismus umístěný na samostatné základně, vkládané do lůžka zbraně. Slouží k vyvolání mechanického úderu na zápalku náboje v okamžiku spuštění. Na konkrétních zbraních se konstrukce bicího mechanizmu mírně liší. Běžné je například spojení zápalníku a úderníku, při kterém je zápalník tvořen výstupkem na úderníku. Bicí mechanismus může být také ovlivněn konstrukcí pojistek zbraně. Například pojistka typu převodní kulisa je vytvořena tak, že bez její aktivace úderník nedosáhne na zápalník. Tento druh pojistky je používán na revolverech
2. Co je napínáček, k čemu slouží a jak bývá technicky řešen?
- Napínáček je zařízení které snižuje odpor spouště palné zbraně při střelbě. Nejčastěji bývá používán na loveckých kulovnicích. Napínáčky dělíme na: Německý napínáček – je používán u opakovacích kulovnic ( skládá se ze dvou spouští : 1. je spoušťový jazýček a 2. je napínací jazýček ) , Francouzský napínáček – je používán u kombinovaných zbraní, ale může být použit i u opakovacích a jednoranných kulovnic ( je napínán pohybem spoušťového jazýčku směrem dopředu , tzn. že je zde pouze jeden jazýček ).

VI/C/9 - Pojistky zbraní

1. K čemu slouží pojistky zbraní a jaké musí splňovat požadavky?
2. Jak jsou pojistky loveckých zbraní nejčastěji řešeny vzhledem k vnějšímu provedení?
1. K čemu slouží pojistky zbraní a jaké musí splňovat požadavky?
- Pojistka zbraně, respektive pojistné mechanismy zbraní jsou jak ručně ovládané, tak i automatické mechanismy, jejichž účelem je zabránění nežádoucímu výstřelu zbraně. V zúženém smyslu slova se pojistkou nazývá součástka zbraně, která brání pohybu nebo jinak znemožní funkci spoušťového a/nebo bicího mechanismu zbraně.
2. Jak jsou pojistky loveckých zbraní nejčastěji řešeny vzhledem k vnějšímu provedení?
- Dlaňová pojistka, výstražník, bezpečnostní ozub na kohoutu, manuální pojistka.

VI/C/10 - Zápalky, středový a okrajový zápal

1. Jaký je rozdíl mezi okrajovým a středovým zápalem?
2. Jaké typy zápalek pro středový zápal znáte a čím se liší?
1. Jaký je rozdíl mezi okrajovým a středovým zápalem?
- Nábojnice se středovým zápalem je opatřena lůžkem pro zápalku, kdežto nábojnice s okrajovým zápalem má zápalkovou slož umístěnou ve svém dutém okraji.
2. Jaké typy zápalek pro středový zápal znáte a čím se liší?
- Boxer a Berdan. Zápalka typu Boxer má vlastní kovadlinku zatímco zápalka typu Berdan je bez vlastní kovadlinky.

VI/C/11 - Střelné prachy

1. Jaké druhy střelných prachů se dnes používají?
2. Co se stane při záměně různých druhů střelného prachu?
1. Jaké druhy střelných prachů se dnes používají?
- dnes bezdýmné prachy, v kulových nábojích většinou válečkového tvaru, v brokových mají tvar obdélníčků a čtverečků s nízkou výškou (cca 1mm)
2. Co se stane při záměně různých druhů střelného prachu?
- Brokový prach v kulovém náboji by mohl způsobit poškození hlavně a kulový prach v brokovém náboji by nevinul dostatečnou energii.

VI/C/12 - Údržba lovecké zbraně

1. Popište čištění a ošetření lovecké zbraně.
2. Jak ukládáme zbraně a střelivo z technického hlediska?
1. Popište čištění a ošetření lovecké zbraně.
- Čištění po každém použití (i když jsme z ní nestříleli). Před ošetřením zbraň rozložit, na všechny části zbraně vně i uvnitř nanést sprejem olejovou emulzi, která čistí a rozpouští nečistoty. Po několika minutách působení emulze mechanicky vyčistíme vodící části vývrtu hlavně od nánosu olova (hladký vývrt – ocelový spirálový kartáček, drážkovaný vývrt, mosazný kartáček) a to vždy ve směru od nábojové komory. Zbývající části vývrtu a čelo závěru od zplodin hoření zápalky a prachu vyčistíme lacetkovým hadříkem, který nepouští vlas (např. bavlněný) vytřeme do sucha vývrt, vnější povrch hlavní a lůžko hlavní. Součásti uvnitř hlavních částech zbraně (spoušťový, bicí a pojistný mechanizmus) čistíme podle okolností a vždy tuto operaci svěříme odborníkovi nebo opravně. Správně vyčištěná zbraň má mít dokonale lesklý a čistý vývrt. (Šetrnější na čištění pro vývrt a ústí hlavně jsou speciální čistící kartáčky integrované do čistících šňůr.)
2. Jak ukládáme zbraně a střelivo z technického hlediska?
- Zbraně utřené do sucha, nakonzervované, vybité. náboje pokud možno v původních obalech. ukládají se tak, aby nedocházelo k častým a rychlým změnám teplot.( mráz a teplo). dochází takto ke kondenzaci vody a tím ke korozi a nebo navlhnutí prachu. teplota by měla být něco málo pod pokojovou, ale stálá a suchá. proto jsou většinou trezory na chodbách

VI/C/13 - Zámky loveckých zbraní

1. Vysvětlete pojem zámek lovecké zbraně.
2. Uveďte příklad zámků používaných na loveckých zbraních.
1. Vysvětlete pojem zámek lovecké zbraně.
- Zámek je systém bicího, spoušťového a pojistného ústrojí pro zbraně se sklopnými hlavněmi.
2. Uveďte příklad zámků používaných na loveckých zbraních.
- postranní u brokovnic zvláště dvojky Holand/Holand
- lůžkové u kozlic a trojáků, Anson/Deeley, Blitz

VI/C/14 - Bezolovnaté a nestandardní střely

1. Jaké jsou alternativní materiály používané pro výrobu střel a jaké jsou důvody jejich zavádění?
2. Jaké jsou výhody a nevýhody střel z nestandardních materiálů?
1. Jaké jsou alternativní materiály používané pro výrobu střel a jaké jsou důvody jejich zavádění?
- ocel, bismut či wolfram
- kontaminace olovem
2. Jaké jsou výhody a nevýhody střel z nestandardních materiálů?
- Výhody - Nekontaminace
- Nevýhody - vyšší tvrdost a nižší hmotnost a tím menší dopadová energie.

VI/C/15 - Krytí brokovnice

1. Jak zjišťujeme krytí brokovnice?
2. Na co má krytí brokovnice vliv v praxi?
1. Jak zjišťujeme krytí brokovnice?
- Krytí u brokovnice udává kolik procent broků z použitého náboje zasáhlo kruh o stanoveném průměru v určené vzdálenosti od ústí zbraně. Přesná metodika stanovení krytí brokové zbraně se pro jednotlivé země liší.
2. Na co má krytí brokovnice vliv v praxi?
- Krytí má vliv na shluk/hustotu – rozptyl broků v terči.

VI/C/16 - Střední zásah a rozptyl kulovnice

1: Co je to střední zásah a jak jej vyhodnocujeme?
2. Jak zjišťujeme rozptyl kulovnice?
1. Co je to střední zásah a jak jej vyhodnocujeme?
- Zásahy či nárazy jsou seskupeny okolo určitého bodu, který vzniká vyhodnocením zásahů a jedná se o dráhu střely, která prochází středem svazku drah střel. Vyhodnocování středního zásahu se děje pomocí úseček, kterými se spojují jednotlivé zásahy a úsečky se postupně dělí podle počtu zásahů.
2. Jak zjišťujeme rozptyl kulovnice?
- Rozptyl kulovnice, je to když vystřelíš 5 nábojů ze střelecké stolice (odstraníš větší chybu střelcem) a zásahy jsou nějak rozházané v terči. A to je ten rozptyl (vychýlení zásahů od záměrného bodu)

VI/C/17 - Přebíjení střeliva

1. Kdo a za jakých podmínek může přebíjet střelivo?
2. Popište stručně přebíjení brokového a kulového střeliva.
1. Kdo a za jakých podmínek může přebíjet střelivo?
- Osoba starší 18 let, svéprávná. Jinak každý jen pro svou potřebu. (ne oficiálně na prodej)
2. Popište stručně přebíjení brokového a kulového střeliva.
- brokový – vypere (očistí se vnitřek náboje) vytlačí se původní zápalka a místo ní se zatlačí nová, zkalibrují se vnější rozměry v matrici. Odváží a nasype se nový prach, vloží se košíček a do něj broky. Uzavře se náboj.
- kulový – vypere se, upraví vnější rozměry, vyrazí zápalka, dá se nová, nasype odvážený prach a zalisuje se střela a stáhne krček, aby těsnil.

VI/C/18 - Zkoušení zbraní a zkušební značky

1. Kdy a jak se zkouší lovecké zbraně?
2. Jak se označuje lovecká zbraň při přezkoušení?
1. Kdy a jak se zkouší lovecké zbraně?
- Před začátkem lovecké sezóny, správné nastřelení
- Zkoušení zbraní je u nás prováděno Českou státní zkušebnou v Praze. Zbraň necháme přezkoušet, pokud máme pochybnosti o jejím technickém stavu (deformace, praskliny, výdutě), nebo při nekruhových průstřelech, kt. mohou mít původ vzniku v opotřebovaném vývrtu hlavně.
2. Jak se označuje lovecká zbraň při přezkoušení?
- značí se tormentační značkou a posledním dvojčíslím roku tormentace.

VI/C/19 - Doklady související se zbraní a postup při pořizování zbraně

1. Které jsou základní dokumenty související s držením a nošením zbraně?
2. Jak postupujeme při koupi loveckých zbraní různých kategorií?
1. Které jsou základní dokumenty související s držením a nošením zbraně?
- zbrojní průkaz a průkaz zbraně
2. Jak postupujeme při koupi loveckých zbraní různých kategorií?
- A: Pro nákup zbraně kategorie A je nutný zbrojní průkaz skupiny A a výjimka od Policie ČR. Běžný držitel zbrojního průkazu může získat výjimku prakticky jen ke sběratelským účelům. Na tuto výjimku nevzniká právní nárok a záleží tak pouze na příslušném útvaru Policie, zda vám vyhoví či nikoli.
- B: Pro nákup zbraně kategorie B je nutné povolení od Policie ČR: k nabytí vlastnictví, držení či nošení (pouze sk. E). Na formuláři se žádostí škrtněte ta povolení, o která nežádáte a vyplňte vaše osobní údaje dle popisků. V sekci "Údaje o zbrani" stačí vyplnit pouze kolonku "Druh" (např. pistole samonabíjecí či puška samonabíjecí atd.), pokud vám další údaje nejsou známé - tedy například když se pro značku/model chcete rozhodnout až po ozkoušení v obchodě nebo prostě jen chcete mít v záloze "nákupku", kdyby se náhodou objevila výhodná koupě.
- C: Zbraň kategorie C můžete jednoduše koupit (samozřejmě v rámci oprávnění pro vaši skupinu nebo skupiny zbrojního průkazu), bez předchozího odsouhlasení policií
- D: Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům[§ 15]. Není tedy zapotřebí zbrojní průkaz ani registrace zbraně.

VI/C/20 - Lovecké sportovní disciplíny

1. Jmenujte některé kulové lovecké soutěžní disciplíny a stručně je charakterizujte.
2. Jmenujte některé brokové soutěžní disciplíny a stručně je charakterizujte.
1. Jmenujte některé kulové lovecké soutěžní disciplíny a stručně je charakterizujte.
- Střelba na terč divočáka, srnce, tetřívka a lišku, nebo při sportovní střelbě na kulaté sportovní terče, vše na 50 m. Střelba na průseku na zajíce, kňoura, lišku.
2. Jmenujte některé brokové soutěžní disciplíny a stručně je charakterizujte.
- Olympijský skeet - je broková disciplína, která se střílí brokovnicí na letící asfaltové terče. Ty jsou vrhány ze dvou věží vždy stejným směrem, zatímco střelec postupuje po střeleckých stanovištích v polokruhu a střílí na terče střídavě zleva a zprava, případně na dva terče najednou. Střelec se postaví do tzv. „skeetového postoje“ a hlasovým povelem „PULL“ ( „holub“ či „hop“…atd.) si „poptá“ vypuštění terče, který je mu vypuštěn se zpožděním 0 - 2,9 s.. Na každý terč smí vystřelit jen jednu ránu. Olympijský trap se střílí na terče vržené ze zákopu 15 m před střelcem. Střelec má na rozdíl od disciplíny Olympijský skeet zbraň založenu v rameni, po jeho hlasovém signálu, např. „PULL“, je ihned vržen terč jednou ze tří vrhaček pro střelce neznámým směrem (vlevo, vpravo, popřípadě nahoru). Na každý terč může střelec vystřelit dvě rány. Střelec postupuje po 5 stanovištích, na každém stanovišti jsou 3 vrhačky, které jsou odpalovány podle vloženého programu na povel střelce. Double trap je poměrně novou disciplínou sportovní střelby. Pravidla jsou stejná jako u Trapu, ale s tím rozdílem, že na každém stanovišti se střílí dvojterč. Lovecké kolo je broková disciplína, která je zjednodušeným modelem olympijského skeetu. Střílí se na 20 terčů na střelištích stejných parametrů, jako „Olympijský skeet“. Lovecký skeet je u nás poměrně nová broková disciplína, která vznikla jako kombinace Olympijského skeetu s „loveckým střílením“ je oficiálně od letošního roku zařazena do programu střeleckých disciplín ČMMJ. Terče jsou pouštěny střelci stejně jak při disciplíně „Olympijský skeet“ s výjimkou stanoviště č. 8, kde se tyto terče nestřílí pro jejich minimální příbuznost s „loveckým střílením“ Střílí se na 25 terčů na střelištích stejných parametrů, jako „Olympijský skeet“.

Hodně štěstí u zkoušek před komisí! :-)
Podporujeme:
Motto: Domov pro koroptev, krajina pro člověka. Na tom pracujeme. Zachraňme lipana a pstruha potočního