Vypracované otázky na zkoušky z myslivosti

- odpovědi na jednotlivé otázky jsou průběžně doplňovány.

Tyto stránky nejsou veřejné. Jsou vytvořeny adeptem kurzu myslivosti pro podporu studia v nejlepším vědomí a svědomí, přesto nemusí obsahovat správné a úplné informace. Nespoléhej se slepě na tento web a ke studiu využij Penzum aj. doporučenou literaturu!
Stránky www.myslivecke-zkousky.cz nevznikly za účelem zisku, avšak jejich provoz něco stojí. Samotné vypracování otázek zabralo mnoho desítek hodin času. Poslední aktualizace 8.10.2021. Proto jsou-li pro Tebe stránky přínosem, podpoř, prosím, jejich provoz a údržbu zasláním libovolné částky na účet Fio 2501624072 / 2010. Díky a myslivosti zdar!
  • DOMŮ (návrat na hlavní stránku)
  • TEST ZNALOSTÍ (vyzkoušej své znalosti jako u zkoušek)
  • MYSLIVECKÝ HOSPODÁŘ (jak to probíhá)
  • VIDEO (Video ukázka z průběhu zkoušek z myslivosti)
  • KONTAKT (našli jste chybu? napište své připomínky, zájem o spolupráci apod.)
PDF karta I. (4 MB)
PDF karta II. (4 MB)
PDF karta III. (4 MB)
PDF karta IV. (4 MB)
PDF karta V. (4 MB)
PDF karta VI. (4 MB)
PDF karta VII. (4 MB)

Otázky a odpovědi na zkoušky z myslivosti

- V. skupina předmětů (kynologie, nemoci psů a zvěře)
- Všechny úrovně: A + B + C

V/A/1 - Systematické zařazení psa, historie chovu psů a vznik plemen

1. Do kterého řádu a čeledi patří pes?
2. Jaké je postavení psa v potravinovém řetězci?
3. Uveďte příklady společných znaků psovitých šelem.
4. Pro jaké účely byli psi původně chováni?
5. Uveďte příklad požadavku kladeného na psy v souvislosti s konkrétní historickou loveckou činností.
1. Do jakého řádu a čeledi patří pes?
- Řád: šelmy, Čeleď: psovití
2. Jaké je postavení psa v potravinovém řetězci?
- Dravec
3. Uveďte příklady společných znaků psovitých šelem.
- Nezatažitelné drápy
- Štíhlé tělo s protaženou čelistí a čenichem
- Samci mají pyjovou kost
- Dobře vyvinutý čich a sluch
- Loví štvaním
4. Pro jaké účely byli psi původně chováni?
- Pomocník při lovu, hospodaření, strážce.
5. Uveďte příklad požadavku kladeného na psy v souvislosti s konkrétní historickou loveckou činností.
- Honiči – štvanice, stavění.

V/A/2 - Základy anatomie a fyziologie psa

1. Co je základní stavební jednotkou psího těla a na čem se podílí?
2. Vyjmenujte některé tělní soustavy psa.
3. Jaký je vzorec chrupu dospělého psa?
4. Popište typy skusů psa.
5. Vysvětlete označení zubů (I,C,P,M).
1. Co je základní stavební jednotkou psího těla a na čem se podílí?
- Buňka
- Kostra
2. Vyjmenujte některé tělní soustavy psa.
- Kosterní, svalová, trávicí, vylučovací, kožní, pohlavní a rozmnožovací, dýchací, cévní,…
3. Jaký je vzorec chrupu dospělého psa?
- 3 1 4 2
3 1 4 3
4. Popište typy skusů psa.
- Nůžkový, předkus, podkus, nepravidelný, klešťový.
5. Vysvětlete označení zubů (I, C, P, M).
- Incisivi, Canini, Premorales, Molares

V/A/3 - Organizační struktura kynologie, kynologické organizace

1. Co znamenají zkratky FCI, ČMKU, ČMKJ?
2. Jaká je organizační struktura kynologie v České republice?
3. Jaké jsou základní předpisy – řády v kynologii?
4. Jaký je rozdíl mezi rodokmenem psa a Průkazem původu psa?
5. Co vyjadřuje číslo zápisu „ČLP“ a co je Plemenná kniha?
1. Co znamenají zkratky FCI, ČMKU, ČMKJ?
- FCI – mezinárodní kynologická organizace. ČMKU – Českomoravská kynologická unie.
ČMKJ – Českomoravská kynologická jednota.
2. Jaká je organizační struktura kynologie v České republice?
- Mezinárodní kynologická federace /FCI/ – organizuje kynologii členských zemí celého světa.
- Českomoravská kynologická unie /ČMKU/ – sdružení PO zabývajících se kynologickou činností v ČR.
- Českomoravská kynologická jednota /ČMKJ/ – je dobrovolné sdružení, zabývající se loveckou kynologickou činností.
- Chovatelský klub /CHK/ – je dobrovolným sdružením zájmových kynologických organizací a jednotlivců zabývajících se chovem konkrétního plemene loveckých psů.
3. Jaké jsou základní předpisy – řády v kynologii?
- Sborník řádů, směrnic a pokynů pro výcvikovou činnost sportovní kynologie
- Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů
- Řád pro jmenování rozhodčích Klubu Obedience CZ
- Zkušební řád a pravidla Obedience v České republice
- Pravidla posuzování obedience v České republice
- Řád pro jmenování rozhodčích Klubu Obedience CZ
- Pravidla mezinárodních soutěží FCI obedience
- Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat
- Výstavní řád ČMKU
- Chovatelský řád ČMKU
- Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů
- Řád pro udělování titulu “Český junior šampion”
- Řád pro udělování titulu “Český šampion”
4. Jaký je rozdíl mezi rodokmenem psa a Průkazem původu psa?
- PP : Je doklad o původu psa, jde o jakýsi "rodný list" psa, kde naleznete předky několik generací zpět (rodokmen ), a je současně zárukou původu psa. Najdeme zde následující informace:
• údaje o psovi - plemeno, jméno psa a název chovatelské stanice, číslo čipu nebo tetování, datum narození, barva, pohlaví;

• údaje o rodičích - barva, jméno, číslo tetování, výsledky testu dysplázie atd.

• údaje o majiteli - např. jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo;

• údaje o chovateli - např. adresa, jméno, kontaktní údaje chovatelské stanice, registrační číslo názvu chovatelské stanice registrované u chovatelské organizace,

• jiné informace - např. číslo průkazu, datum vydání dokladu, číslo vrhové knihy, razítko, podpis osoby, která doklad vydává.

RODOKMEN : potvrzuje příslušnost psa ke konkrétnímu plemeni a obsahuje popis několika předchozích generací.
Jedná se o pokladnici znalostí o předcích zvířete a záruku, že ze štěněte vyroste pes, který odpovídá vzoru fungujícímu v daném plemeni, a to jak z hlediska vzhledu, tak temperamentu

. Rodokmen psa, stejně jako PP, vydává Českomoravská kynologická unie (ČMKU).

5. Co vyjadřuje číslo zápisu „ČLP“ a co je Plemenná kniha?
- Plemenná kniha: Do PK se přihlašují štěňata, jejichž rodiče splnili chovné podmínky. Musí být schválen název chovné stanice.(příjmení štěňat) Při schválení CHS musí chovatel navrhnout 6 názvů na předepsaném tiskopise. Žádost se podává ČMKU a ta ji postoupí k schválení FCI.
- ČLP: Číslo loveckého plemena

V/A/4 - Exteriér psa a kynologická terminologie

1. Co je základní normou pro hodnocení exteriéru psa?
2. Na jakých akcích se hodnotí exteriér psa?
3. Jaký je rozdíl mezi oháňkou a prutem?
4. Jaké jsou základní druhy srsti u loveckých psů?
5. Popište, co je kohoutková výška psa a její význam?
1. Co je základní normou pro hodnocení exteriéru psa?
- Typické znaky pro danou rasu.
2. Na jakých akcích se hodnotí exteriér psa?
- Výstavy, svod.
3. Jaký je rozdíl mezi oháňkou a prutem?
- Oháňka: liška
- Prut: psi
4. Jaké jsou základní druhy srsti u loveckých psů?
- Krátko, drsno, dlouho.
5. Popište, co je kohoutková výška psa a její význam?
- Kohoutková výška psa je výška měřená od země k nejvyššímu bodu hřbetní linie psa, tzn. ke kohoutku.
- Typický znak plemene, upotřebení.

V/A/5 - Doklady, lovecká upotřebitelnost a identifikace psa

1. Vyjmenujte základní dokumenty psa.
2. Jaké údaje musí a může obsahovat Průkaz původu psa?
3. Jaké jsou možnosti identifikačního označení psů?
4. Jak se získává a jaké jsou základní typy lovecké upotřebitelnosti psa?
5. K čemu slouží očkovací průkaz a k čemu pas psa?
1. Vyjmenujte základní dokumenty psa.
- Průkaz původu, Pas, Očkovací průkaz, Průkaz o lovecké upotřebitelnosti.
2. Jaké údaje musí a může obsahovat Průkaz původu psa?
- Na základě zápisu v plemenné knize je vystaven každému štěněti průkaz původu psa, který obsahuje jméno a popis psa, jeho původ prokázaný čtyřmi generacemi předků, zkratku plemenné knihy, číslo zápisu v plemenné knize, datum narození psa a další údaje o chovateli a majiteli, zapisuje se tam ohodnocení na výstavách a na zkouškách, záznamy o očkování a získaných vadách. Do průkazu psa rozhodčí uvádějí výsledky výstavních ocenění a klasifikaci psa, kterou získal na zkouškách. Jestliže pes uhynul, musí být jeho průkaz o původu zaslán na sekretariát ČMKJ k vyškrtnutí z evidence, a to nejpozději do 30 dnů.
3. Jaké jsou možnosti identifikačního označení psů?
- Tetování nebo čipování.
4. Jak se získává a jaké jsou základní typy lovecké upotřebitelnosti psa?
- Pes musí splnit některou ze zkoušek zakládající loveckou upotřebitelnost.
- Zkoušky vloh, Podzimní zkoušky, Honičské zkoušky, Barvářské zkoušky, Letní zkoušky, Barvářské zkoušky honičů, Předběžné zkoušky barvářů, Individuální zkoušky barvářů, Speciální vodní práce, Zkoušky z norování, Všestranné zkoušky.
5. K čemu slouží očkovací průkaz a k čemu pas psa?
- OP: Doklad psa, do kterého zaznamenává veterinární lékař provedená očkování nebo další preventivní ošetření, např. odčervení.
- Pas: Pas je dokument, který je vyžadován při cestování psa mimo území České republiky.

V/A/6 - Pracovní skupiny loveckých psů

1. Vyjmenujte základní rozdělení práce loveckých psů.
2. Popište práci norníka, uveďte příklad plemene.
3. Popište práci stavěcího psa (vystavování), uveďte příklad plemene.
4. Popište práci honiče, uveďte příklad plemene.
5. Popište práci na vodě a práci přinašeče, uveďte příklady plemene.
1. Vyjmenujte základní rozdělení práce loveckých psů.
- Ohaři, Slídiči, Honiči, Barváři, Přinašeči, Teriéři, Jezevčíci.
2. Popište práci norníka, uveďte příklad plemene.
- Norníci mohou pracovat pod zemí, v norách na lišky a jezevce, ale také na povrchu, kde mohou částečně nahradit práci honičů, slídičů i barvářů.
- Teriéři, jezevčíci. Jagdteriér
3. Popište práci psa (vystavování), uveďte příklad plemene. (pozor, neplést s honiči, kteří zvěř tz. staví)
- vystavování by se dalo vysvětlit jako speciální způsob označení zvěře a to zvláště zvěře pernaté. Zhruba řečeno pes, který zvěř navětří, strne v nehybném postoji a čeká, až k němu dorazí vůdce a dá mu povel k další práci. Poloha, ve které pes strne, se může v rámci plemen i konkrétních jedinců lehce lišit. Například plemena anglických ohařů – setrů, vystavovala původně v sedě (podle toho se také jmenují). Většina psů vystavuje ve stoje a má pokrčený přední běh. Vystavování je základní vlastností ohařů a mělo by být vrozené. Samozřejmě se dá i naučit, ale je otázkou, zda to je ten správný přístup. Vystavování máme spojeno, jak již bylo řečeno, s ohaři. Přesto jej můžeme vidět i u dalších plemen. Prostě se někdy narodí teriér nebo slídič, který zvěř značí stejným způsobem.
- Německý drátosrstý ohař
4. Popište práci honiče, uveďte příklad plemene.
- Honič vyhledá a pronásleduje zvěř, brání ji v útěku a tím dá lovci příležitost k jejímu ulovení.
- Slovenský kopov
5. Popište práci na vodě a práci přinašeče, uveďte příklad plemene.
- Dohledání postřelené zvěře a na její přinesení.
- Labrador retrívr

V/A/7 - Česká plemena loveckých psů a jejich využití

1. Která česká lovecká plemena psů jsou mezinárodně uznána FCI?
2. Charakterizujte stručně exteriér českého fouska a jeho zařazení ve skupinách plemen FCI.
3. Charakterizujte stručně exteriér českého teriéra a jeho zařazení ve skupinách plemen FCI.
4. Popište pracovní využití českého fouska v lovecké kynologii.
5. Popište možné pracovní využití českého teriéra v lovecké kynologii.
1. Která česká plemena psů jsou mezinárodně uznána FCI?
- Český fousek, český teriér.
2. Charakterizujte stručně exteriér českého fouska a jeho zařazení ve skupinách plemen FCI.
- Hmotnost: 22-28/28-34 kg, Výška: 58-62/60-66 cm, Barva: Hnědá s šedými chlupy a typickým „vousem“
- Ohař
3. Charakterizujte stručně exteriér českého teriéra a jeho zařazení ve skupinách plemen FCI.
- Hmotnost: 6-10 kg, Výška: 27/29 cm, Barva: šedomodrá, světle kávová
- Teriér
4. Popište pracovní využití českého fouska v lovecké kynologii.
- Všestrannost, vodní práce, barvář, stavěcí pes,…
5. Popište možné pracovní využití českého teriéra v lovecké kynologii.
- Norník, slídič.

V/A/8 - Typy výkonů loveckých psů a druhy zkoušek

1. Uveďte základní typy výkonů loveckých psů.
2. Uveďte typy zkoušek, které kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro všechnu práci s drobnou zvěří.
3. Uveďte typy zkoušek, které kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro dosledování spárkaté zvěře.
4. Uveďte typy zkoušek, které kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro vyhledávání a vyhánění spárkaté zvěře. Jaké platí pro psy omezení?
5. Uveďte typy zkoušek, které kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro norování.
1. Uveďte základní typy výkonů loveckých psů.
- Hledání, slídění, stavění, vystavování, přinášení, vodní práce, klid po výstřelu.
2. Uveďte typy zkoušek, které kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro všechnu práci s drobnou zvěří.
- Podzimní zkoušky
3. Uveďte typy zkoušek, které kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro dosledování spárkaté zvěře.
- Lesní zkoušky
4. Uveďte typy zkoušek, které kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro vyhledávání a vyhánění spárkaté zvěře. Jaké platí pro psy omezení?
- Zkouška ZVVZ - zkoušky k vyhledávání, vyhánění a nadhánění spárkaté zvěře
- do 55 cm v kohoutku
5. Uveďte typy zkoušek, které kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro norování.
- Zkoušky z norování

V/A/9 - Ohaři a jejich použití v myslivecké praxi

1. Vyjmenujte alespoň dvě plemena kontinentálních a dvě plemena anglických ohařů. Jaký je mezi nimi rozdíl, stručně charakterizujte.
2. Pro který typ výkonu byli kontinentální ohaři vyšlechtěni?
3. Pro který typ výkonu byli angličtí ohaři vyšlechtěni?
4. Jakou loveckou upotřebitelnost mohou ohaři získat?
5. Jaké je zařazení českého fouska mezi ohaři?
1. Vyjmenujte alespoň dvě plemena kontinentální a dvě plemena anglických ohařů. Jaký je mezi nimi rozdíl, stručně charakterizujte.
- Angl.: Pointr, Anglický setr, Irský setr
- Kont.: Výmarský krátkosrstý, Český fousek, Německý drátosrstý ohař, Malý/Velký musterlandský ohař
- Angl.: Lov drobné, pernaté
- Kont.: Všestranná práce, dosled spárkaté, práce před a po výstřelu
2. Pro který typ výkonu byli kontinentální ohaři vyšlechtěni?
- Dosled, klid po výstřelu, vystavování, slídění, hledání,…
3. Pro který typ výkonu byli angličtí ohaři vyšlechtěni?
- Přinášení, hledání, vystavování, práce ve vodě
- práce před výstřelem, vyhledávání a vystavění pernaté ve velkém prostoru
4. Jakou loveckou upotřebitelnost mohou ohaři získat?
- PZ - Upotřebitelného pro dohledání a přinášení drobné zvěře
- LZ - Upotřebitelnost k dohledávání, přinášení drobné zvěře a dosledu spárkaté zvěře
- BZ - Upotřebitelnost pro lov a dosled spárkaté zvěře, jejíž stopa je stará přes 12 hodin
- VZ, VP
5. Jaké je zařazení českého fouska mezi ohaři?
- Kontinentální hrubosrstý ohař

V/A/10 - Honiči a jejich použití v myslivecké praxi

1. Uveďte alespoň tři plemena honičů a stručně je charakterizujte.
2. Uveďte, jakou loveckou upotřebitelnost mohou honiči získat.
3. Uveďte alespoň tři typy zkoušek, které mohou honiči absolvovat.
4. Uveďte základní pracovní vlastnosti honiče.
5. V jakých typech honiteb, na lov které druhy zvěře a pro který způsob lovu se honiči nejčastěji používají?
1. Uveďte alespoň tři plemena honičů a stručně charakterizujte.
- Slovenský kopov - Slovenský kopov je vytrvalý a ostrý pes. Základní barva je černá s hnědým pálením. Srst má středně dlouhou, středně hrubou, přiléhavou a hustou, vždy s podsadou. Prut se jim nekrátí. Jsou neposlušní, těžko ses cvičí a musí se uplatňovat tvrdé formy výcviku. Je to vhodný pes do velkých honiteb, na práci na černou a nevadí mu huštiny ani sníh. Někteří jdou na kontakt.
- Alpský brakýř jezevčíkovitý - Nevznikla z jezevčíka, a proto morda nemá být špičatá. Barva srsti je červenavá nebo černá s rezavě hnědým pálením na prsou, hlavě tlapách a spodní straně prutu. Srst je drsná, přiléhavá. Prut se nekrátí. V alpských zemích je s oblibou používán k práci na barvě. Je ostrý a rád nosí, je hlasitý na stopě a výborný dohledávač. Těžko se cvičí, je příliš temperamentní. Je výborný na vyhánějí zvěře /brakování/.
- Štýrský brakýř - Štýrský brakýř je pes střední velikosti. Vejdou se do 50 cm kohoutkové výstavy. Barva srsti je žlutá až hnědá, která je měkká. Jsou těžcí na výchovu, odolní vůči počasí a sněhu. Vadí jim teplo v létě a jejich práce je tím omezena. Používají se jako honiči na černou zvěř, mají vynikající nos, jsou dobří na teplé a pobarvené stopě. Jsou přátelští. Pochází původem z Rakouska, mají úzkou chovatelskou základnu.
2. Uveďte, jakou loveckou upotřebitelnost mohou honiči získat.
- Lov a dosled spárkaté + náročný lov a dosled černé
3. Uveďte alespoň tři typy zkoušek, které mohou honiči absolvovat.
- Honičské zkoušky HZ, Barvářské zkoušky honičů BZH, Individuální honičské zkoušky slovenských kopovů IHZ-SK
4. Uveďte základní pracovní vlastnosti honiče.
- Honič vyhledá a pronásleduje zvěř, brání ji v útěku a tím dá lovci příležitost k jejímu ulovení. Způsob práce se liší dle jednotlivých plemen. Honiči pracují s nízkým nosem, využívají se v lesních honitbách a těžkých horských oblastech. Musí být dostatečně hlasití.
5. V jakých typech honiteb, na lov které druhy zvěře a pro který způsob lovu se honiči nejčastěji používají?
- Koho? Velká zvěř (spárkatá, černá)
- Jak? Vyhledávání a pronásledování, stavění

V/A/11 - Teriéři a jejich použití v myslivecké praxi

1. Uveďte alespoň tři plemena teriérů a stručně je charakterizujte.
2. Uveďte, jakou loveckou upotřebitelnost mohou teriéři získat.
3. Uveďte alespoň tři typy zkoušek, které mohou teriéři absolvovat.
4. Uveďte základní povahové rysy teriéra.
5. Který z teriérů patří k našim národním plemenům?
1. Uveďte alespoň tři plemena teriérů a stručně charakterizujte.
- Jagdteriér - Jagdteriér má rovnou, přiléhavou, hustou a drsnou srst. Základní barva je černá nebo tmavohnědá s hnědožlutými znaky na obočí, hrudi, nohách, pod chvostem a mordě. Chvost se jim krátí. Většinou jsou cholerici – tvrdí psi, jsou do kontaktu, jsou ostří na ostatní psy. Neradi poslouchají, jsou dobří honiči na černou zvěř i jako norníci. Je rychlý, ostrý, hlasitý na stopě, dobře pracuje na stopě, barvě i v přinášení.
- Border teriér - Border teriér je vysokonohý a středně velký teriér, který svým vzhledem připomíná vydru. Je mírnější povahy. Dobře pracuje na povrchu jako honič a na pobarvené stopě, lze ho využít jako spolehlivého norníka. V.K.:36cm
- Velšteriér - Welšteriér je drsnosrstý - základní barva je černá s hnědou. Nikdy nesmí být bílý. Welšteriér je všestranně využitelný, poslušný, lehce ovladatelný, odvážný, otužilý a chápavý.
2. Uveďte jakou loveckou upotřebitelnost mohou teriéři získat.
- Dosled spárkaté, slídění a dosled spárkaté na stopě barvy starší 12 hodin, práce ve vodě, lov černé, norování,…
3. Uveďte alespoň tři typy zkoušek, které mohou teriéři absolvovat.
- PZ, LZ, VP, BZ, VZ, ZVVZ, ZN, IZN, HZ, BHZ
4. Uveďte základní povahové rysy teriéra.
- vyšlechtěných pro speciální práci norníků – nízkonohých teriérů – do 40 cm. Pro jejich vynikající vlastnosti jsou používáni velice úspěšně pro práci na povrchu jako slídiči, honiči i jako specialisté barváři. Jsou však i vysokonohá plemena teriérů (nad 40 cm), která byla šlechtěna pouze pro práci na povrchu.
5. Který z teriérů patří k našim národním plemenům.
- Český teriér

V/A/12 - Jezevčíci a jejich použití v myslivecké praxi

1. Uveďte velikostní rázy jezevčíků.
2. Uveďte typy srsti u jezevčíků.
3. Uveďte, jakou loveckou upotřebitelnost mohou jezevčíci získat.
4. Uveďte alespoň tři typy zkoušek, které mohou jezevčíci absolvovat.
5. Jaké jsou vlastnosti jezevčíků a k jaké práci se hodí?
1. Uveďte velikostní rázy jezevčíků.
- Standard, trpaslík, králík
2. Uveďte typy srsti u jezevčíků.
- Hladko, drsno, dlouho - srstý
3. Uveďte jakou loveckou upotřebitelnost mohou jezevčíci získat.
- Norování, barvář, vodní práce, dosled,…
4. Uveďte alespoň tři typy zkoušek, které mohou jezevčíci absolvovat.
- ZV, VP, PZ, LZ, BZ, VZ, ZN, HZ, ZVVZ,…
5. Jaké jsou vlastnosti jezevčíků a k jaké práci se hodí?
- Lstivý, udatný, houževnatý pes
- Jejich použití v myslivosti je mnohostranné. Kromě norování na lišky a jezevce pracují spolehlivě i na povrchu. Jsou dobří slídiči a naháněči s vynikající hlasitostí na stopě. Pracují spolehlivě i na barvě a jsou dostatečně ostří na škodnou.

V/A/13 - Slídiči a jejich použití v myslivecké praxi

1. Uveďte alespoň tři plemena slídičů.
2. Uveďte, jakou loveckou upotřebitelnost mohou slídiči získat.
3. Uveďte alespoň tři typy zkoušek, které mohou slídiči absolvovat.
4. Popište práci slídiče a jeho spolupráci s vůdcem.
5. Uveďte zemi původu křepeláka a charakterizujte toto plemeno.
1. Uveďte alespoň tři plemena slídičů.
- Německý křepelák, Anglický kokršpaněl, Anglický špringršpaněl
2. Uveďte, jakou loveckou upotřebitelnost mohou slídiči získat.
- Vodní práce, barva, honič, dosled,…
3. Uveďte alespoň tři typy zkoušek, které mohou slídiči absolvovat.
- ZV, VZ, PZ, BZ, LZ, BZH, Memoriál Mileny Štěrbové MMŠ
4. Popište práci slídiče a jeho spolupráci s vůdcem.
- Mají výborné lovecké vlastnosti, jsou inteligentní, dobře se učí, ale výcvik je těžší kvůli tvrdohlavosti. Slídiči jsou cvičeni k dohledávce zvěře do vzdálenosti dostřelu zvěře. Jen krátce značí. Dobře pracují ve vodě i na barvě.
5. Uveďte zemi původu křepeláka a charakterizujte toto plemeno.
- Křepelák je výborný slídič, jistý na stopě a na barvě. Dobře nahání zvěř z houštin, výborně pracuje ve vodě. Je to jediné kontinentální plemeno slídičů, které se v posledních letech u nás opět začíná chovat a rozšiřovat. V.k. 45/52 48/54 cm
- Německo

V/A/14 - Retrívři a vodní psi, jejich použití v myslivecké praxi

1. Uveďte alespoň tři plemena retrívrů a vodních psů, charakterizujte je.
2. Uveďte, jakou loveckou upotřebitelnost mohou retrívři získat.
3. Uveďte alespoň tři typy zkoušek, které mohou retrívři absolvovat.
4. Uveďte, v čem spočívá výjimečnost vloh retrívrů.
5. V jakých dalších oblastech mimo myslivost se retrívři uplatňují?
1. Uveďte alespoň tři plemena retrívrů a vodních psů, charakterizujte je.
- Labrador retrívr - je vyrovnaný, velmi činorodý pes. Má vynikající nos a je vášnivým milovníkem vody. Výška psa 56 – 57 cm, feny 54 – 56 cm.
- Flat coated retrívr - obdařen přirozenými vlohami loveckého psa. Výška psa 51 – 61,5 cm, feny 56,5 – 59 cm.
- Chesapeake bay retrívr - výborné lovecké vlastnosti. Vhodný zvláště pro lov kachen. Výška psa 58 – 66 cm, feny 53 – 61 cm.
2. Uveďte, jakou loveckou upotřebitelnost mohou retrívři získat.
- Barva, vodní práce, dosled + černá
3. Uveďte alespoň tři typy zkoušek, které mohou retrívři absolvovat.
- ZV, PZ, LZ, VP, BZ, BZH, Zkouška přinášení retrívrů ZPR
4. Uveďte, v čem spočívá výjimečnost vloh retrívrů.
- Vrozená schopnost střelenou nebo postřelenou zvěř samostatně nalézt a přinést.
5. V jakých dalších oblastech mimo myslivost se retrívři uplatňují.
- Společenský pes, slepecký, různé terapie,…

V/A/15 - Barváři a jejich použití myslivecké praxi

1. Uveďte u nás používaná plemena barvářů a charakterizujte je.
2. Uveďte, jakou loveckou upotřebitelnost mohou barváři získat.
3. Uveďte alespoň jednu zkoušku nebo soutěž pořádanou pro barváře.
4. Uveďte základní pracovní vlastnosti barváře.
5. V jakých typech honiteb a na jakou zvěř se barváři nejčastěji používají?
1. Uveďte u nás používaná plemena barvářů a charakterizujte je.
- Hannoverský barvář - Hannoverský barvář má nižší, silnou, protáhlou stavbu těla. Hlavu a prut, který se nekrátí, nese pes vodorovně. Srst má hladkou a hustou s matným leskem. Barva srsti je šedohnědá, může být i červenohnědá, červenožlutá. Jsou to psi inteligentní, chápaví, s jemným čichem, lehce ovladatelný a přizpůsobivý.
- Bavorský barvář - Bavorský barvář je lehčí, pohyblivější, má protáhlejší tělo, vzadu je lehce převýšený. . Barva srsti je tmavě červená, červenohnědá až okrově žlutá. Je to inteligentní, chápavý, citlivý pes, stavbu těla má přizpůsobenou na práci s nosem při zemi. Na stopě pracuje v velkým zájmem, bez ohledu na stáří stopy. Postřelenou zvěř vytrvale hlásí až do příchodu lovce.
2. Uveďte, jakou loveckou upotřebitelnost mohou barváři získat.
- Barva, dosled,…
3. Uveďte alespoň jednu zkoušku nebo soutěž pořádanou pro barváře.
- Individuální zkoušky barvářů IHb
4. Uveďte základní pracovní vlastnosti barváře.
- Jít po barvě, dosled,…
5. V jakých typech honiteb a na jakou zvěř se barváři nejčastěji používají?
- Barváři se používají v lesních honitbách se zvěří jelení, daňčí, kamzičí a černou k dosledu poraněných kusů.

V/A/16 - Standard plemene, jarní svod a výstavy loveckých psů

1. Vysvětlete, co je to standard daného plemene.
2. Popište, co je to jarní svod psů a jeho význam.
3. Uveďte alespoň dva typy u nás pořádaných výstav psů.
4. Uveďte příklady výstavních tříd a podle čeho se do nich psi zařazují.
5. Jaké hodnocení a tituly může obdržet pes na výstavě a na co mají vliv?
1. Vysvětlete, co je standard daného plemene?
- Standart plemene je ideální popis plemene, který zpracovává země původu plemene a předkládá jej ke schválení FCI.
2. Popište, co je to jarní svod psů a jeho význam.
- Jarní svod je dle zkušebního řádu z výkonu loveckých psů povinný pouze pro plemena ohařů. Pro ostatní plemena je jeho absolvování zcela dobrovolné.
- získání informace, zda pes odpovídá standardu svého plemene
- zkouška chování Vašeho svěřence mezi větším počtem psů
- příprava na zkoušky z výkonu – prožití podobné atmosféry
- malá vzdálenost konání (v rámci okresů)
3. Uveďte alespoň dva typy u nás pořádaných výstav psů?
- Klubové a speciální, krajské, národní,…
4. Uveďte příklady výstavních tříd a podle čeho se do nich psi zařazují?
- třída štěňat 4 – 6 měsíců, třída dorostu 6 - 9 měsíců, třída mladých 9 – 18 měsíců, mezitřída 15 24 měsíců, třída otevřená od 15 měsíců, třída pracovní od 15 měsíců, třída šampiónů – od 15 měsíců, třída vítězů – od 15 měsíců, třída čestná – od 15 měsíců, třída veteránů – od 8 let.
5. Jaké je hodnocení a tituly může obdržet pes na výstavě a na co mají vliv?
- Hodnocení: Výborná, velmi dobrá, dobrá, dostatečná. Velmi nadějný, nadějný.
- Tituly: Vítěz třídy, Oblastní/Krajský vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz, Best of veteran, Vítěz plemene, Nejlepší z opačného pohlaví, Nejlepší junior, Vítěz skupiny, Juniorský vítěz skupiny, Vítěz dne, Juniorský vítěz dne, Vítěz výstavy, Juniorský vítěz výstavy, Šampion

V/A/17 - Výchova a výcvik loveckého psa

1. Vysvětlete pojem etologie.
2. Vysvětlete pojem vrozené chování a uveďte alespoň jeden příklad.
3. Vysvětlete pojem naučené chování a uveďte aspoň jeden příklad.
4. Uveďte orientačně období, do kterých lze rozdělit výchovu a výcvik loveckého psa.
5. Uveďte některé zásady, které by se měly dodržovat při výchově a výcviku loveckého psa.
1. Vysvětlete pojem etologie.
- Etologie je vědní obor v rámci zoologie, který se zabývá studiem chování živočichů, rozeznáváním jeho vrozených a naučených složek, ontogenetického i fylogenetického vývoje vzorců chování a významu určitých vzorců chování pro přežívání daného druhu.
2. Vysvětlete pojem vrozené chování a uveďte alespoň jeden příklad.
- Tzv. Instinkty
- ucuknutí psa při přišlápnutí tlapky,
3. Vysvětlete pojem naučené chování a uveďte alespoň jeden příklad.
- Úmyslné cvičení psa
- Sedni! – na povel
4. Uveďte orientačně období, do kterých lze rozdělit výchovu a výcvik loveckého psa.
- Do ½ roku – základní poslušnost; od ½ roku - výcvik
5. Uveďte některé zásady, které by se měly dodržovat při výchově a výcviku psa.
- Naučit čistotě
- první základní povely, poté výcvik
- Trestat, kdy se má – Netrestat, když se pes vrací
- Odměnit
- Škola hrou

V/A/18 - Institut „Proškolené osoby“

1. Podle jaké legislativy byl zřízen institut „Proškolené osoby“?
2. Kdo se může stát „Proškolenou osobou“?
3. Jaká jsou práva a povinnosti „Proškolené osoby“, oprávněné k vyšetření těla volně žijící zvěře?
4. Jaké záznamy je povinna vést „Proškolená osoba“?
5. Komu, kam a za jakých podmínek může uživatel honitby prodat ulovenou zvěř, u které byl výsledek prohlídky „Proškolenou osobou“ označen „Beze změn“?
1. Podle jaké legislativy byl zřízen institut „Proškolené osoby“?
- Ministerstvo zemědělství
- Státní veterinární správa
2. Kdo se může stát „Proškolenou osobou“?
- Osoba, která složila kurz prohlížitelů zvěřiny
- 18+
3. Jaká jsou práva a povinnosti „Proškolené osoby“, oprávněné k vyšetření těla volně žijící zvěře?
- Proškolená osoba prohlédne co nejdříve po ulovení zvěř určenou k prodeji konečnému spotřebiteli, místní maloobchodní prodejně nebo do registrovaného maloobchodního zařízení pro zacházení se zvěřinou.
- Rozhodovat o ulovené zvěři
4. Jaké záznamy je povinná vést „Proškolená osoba“?
- Záznam o ulovení kusu, co, lovec, výsledek
5. Komu, kam a za jakých podmínek může uživatel honitby prodat ulovenou zvěř, u které byl výsledek prohlídky „Proškolenou osobou“ označen Beze změn“?
- Vlastní spotřeba lovci, přímo konzumentu

V/A/19 - První pomoc zraněnému psovi

1. V čem spočívá pasivní ochrana loveckého psa při výcviku a práci?
2. V čem spočívá aktivní ochrana loveckého psa při výcviku a práci?
3. Jaké vybavení má mít psovod pro poskytnutí podpory a pomoci psovi?
4. Jakou první pomoc poskytujeme zraněnému psovi?
5. Jak a čím zabraňujeme vzniku šokového stavu u zraněného psa?
1. V čem spočívá pasivní ochrana loveckého psa při výcviku a práci?
- Veškeré očkování, správná strava, péče o psa,…
2. V čem spočívá aktivní ochrana loveckého psa při výcviku a práci?
- Ochranné vybavení, tréning v oborách,…
3. Jaké vybavení má mít psovod při poskytnutí podpory a pomoci psovi?
- Lékárnička první pomoci
4. Jakou první pomoc poskytujeme zraněnému psovi?
- Zajistíme psa do bezpečí, zjistíme jeho stav a zajistíme veterináře.
- Resuscitace: Přesvědčit se zda nejsme v ohrožení, zabezpečit zbraň -> Dýchá? Ano – Sledovat stav psa, zavolat veterináře; Ne – Vytáhnout psovi jazyk, zprůchodnit dýchací cesty -> Opatrně natáhnout přední nohy dopředu -> Držet psovi zavřenou tlamu a dýchnout mu do nosu. Sledujte pohyby hrudníku -> Dýchá? Ano – Sledovat stav psa a pokračovat v převozu; Ne – Vdechnutí opakovat každé 3 vteřiny -> Viditelná srdeční akce? Ano – Sledovat stav psa a pokračovat v převozu; Ne – Položit psa na pravý bok -> Provést masáž srdce. Co vteřinu zmáčknout hrudník. -> Po každém pátém stisku hrudníku následuje dýchnutí do nosu -> Pokračovat v komplexní resuscitaci dokud nedorazíte k veterináři.
5. Jak a čím zabraňujeme vzniku šokového stavu u zraněného psa?
- Příprava na událost, odreagování,…

V/A/20 - Nemoci zvěře přenosné na člověka - zooantroponózy

1. Uveďte příklady nejdůležitějších nemocí zvěře přenosných na člověka.
2. Jaká pravidla platí v případě podezření na zooantroponózu?
3. Je, kromě šelem, vnímavá na vzteklinu i jiná, např. spárkatá, zvěř?
4. Může být svalovčitost (trichinelóza) pro člověka smrtelná?
5. Je smrtelné onemocnění psa Aujezskyho chorobou přenosné na člověka?
1. Uveďte příklady nejdůležitějších nemocí zvěře přenosných na člověka.
- Vzteklina, slintavka a kulhavka, trichinelóza, toxoplazmóza, tularemie, tuberkulóza, ornitóza, brucelóza, salmonelóza, antrax
2. Jaká pravidla platí v případě podezření na zooantroponózu?
- Eliminovat šíření nákazy, správný odstřel zvěře, státní veterina,…
3. Je, kromě šelem, vnímavá na vzteklinu i jiná, např. spárkatá, zvěř?
- ANO, K infekci vzteklinou jsou náchylní všichni teplokrevní živočichové
4. Může být svalovčitost (trichinelóza) pro člověka smrtelná?
- Ano
5. Je smrtelné onemocnění psa Aujezskyho přenosné na člověka?
- Ne

V/B/1 - Geneticky (dědičně) podmíněné choroby v chovu psů

1. Vysvětlete pojem dědičně podmíněné onemocnění a co je to pes - přenašeč.
2. Vyjmenujte některá dědičně podmíněná onemocnění psů.
3. Jakými způsoby se zjišťuje dědičně podmíněné onemocnění, jakou roli mohou v případě hrát chovatelské kluby a jakou FCI?
1. Vysvětlete pojem dědičně podmíněné onemocnění a co je to pes-přenašeč?
- Nemoc, která vzniká různými mutacemi, křížením druhů a chybného přenášení genetické informace.
- Pes, který na nemoc netrpí, pouze přenáší na jiné zvířata.
2. Vyjmenujte některá dědičně podmíněná onemocnění psů.
- Dwarfismus u vlčáků, svalová dystrofie zlatých retrívrů, Progresivní retinální atrofie - postupné odumírání světločivných buněk sítnice kvůli nedostatečnému zásobení krví způsobující šeroslepost až celkovou slepotu zhruba do dvou let věku, Cystinurie, Dyzplazie kyčelního kloubu.
3. Jakými způsoby se zjišťuje dědičně podmíněné onemocnění, jakou roli mohou v případě hrát chovatelské kluby a jakou FCI?
- Test DNA, vyřazení z chovu.

V/B/2 - Norování, individuální zkouška z norování

1. Jakou loveckou upotřebitelnost získá pes, který absolvoval bezkontaktní norování nebo individuální zkoušku z norování?
2. Vysvětlete pojem bezkontaktní norování, průběh zkoušky a co se při něm hodnotí.
3. Popište podmínky pro individuální zkoušku z norování.
1. Jakou loveckou upotřebitelnost získá pes, který absolvoval bezkontaktní norování nebo individuální zkoušku z norování?
- Kvalifikují psa pro práci pod zemí.
2. Vysvětlete pojem bezkontaktní norování, průběh zkoušky a co se při něm hodnotí.
- V žádném případě nesmí dojít k přímému kontaktu zvířat.
- Liška se uzavře v prvním kotli. Pes bude vypuštěn 0,5 m od vsuku a může být povzbuzován pouze, když je pes mimo noru. Časový limit pro vsouknutí je 1 minuta. Počáteční „pumpování“ není na závadu. Pes musí před prvním kotlem doléhat 1,5 minuty. Po uplynutí této doby se liška přežene do druhého kotle a opět uzavře. Při práci u prvního kotle a před přebíháním psa ke druhému kotli není možno jej pobízet. Doléhání u druhého kotle trvá 2 minuty. Čas doléhání u obou kotlů může být zkrácen na pokyn rozhodčích hlavního rozhodčího (zranění psa). Po ukončení práce u druhého kotle se liška přežene do třetího kotle, kde se opět uzavře. Pes se pustí ke třetímu kotli a následně odebere. Poté je znovu vpuštěn vsukem do nory a zhodnotí se disciplína d). Disciplína d) – rychlost se posuzuje podle dosaženého času od vypuštění až po dosažení třetího kotle. Opuštění nory během zkoušky s následným vsouknutím bez pobízení není za opuštění považováno. V průběhu celé zkoušky i mimo ní, nesmí dojít k přímému kontaktu psa s liškou. Pokud pes neukončí práci v prvním kole do 15 minut, hodnotí se „neobstál“.
- Ochota k práci, hlasitost, vytrvalost, rychlost
3. Popište podmínky pro individuální zkoušku z norování?
- pes starší 12 měsíců
- min 3 psi
- nory musí být v terénu, který umožňuje kopání
- musí být přítomen zástupce honitby (svědek) a veterinář
- Zájemce o tuto zkoušku pro následující rok podá přihlášku na předepsaném tiskopise do 31.12. na OMS
- 2 rozhodčí + uživatel honitby/pověřený zástupce

V/B/3 - Vnitřní a vnější (zevní) parazité psa

1. Vysvětlete pojem parazitóza a jak se parazité dělí.
2. Vyjmenujte alespoň tři zevní parazity psa a charakterizujte je.
3. Vyjmenujte alespoň tři vnitřní parazity psa a charakterizujte je.
1. Vysvětlete pojem parazitóza a jak se parazité dělí.
- parazitóza – onemocnění způsobené parazity.
- Vnitřní a vnější
2. Vyjmenujte alespoň tři zevní parazity psa a charakterizujte je.
- zákožky, trudníci, klíšťata, blechy, vši, všenky a další
- Blecha psí má červenohnědou barvu, skáče na vzdálenost až 1,5m. Při silném napadení psa nebo příležitostně blechy psí nepohrdnou ani člověkem či jiným hostitelem. Blechy nakladou vajíčka do skulin v podlaze, mezi prkny kotce, do spárů v boudě a do čalounění křesel a psích pelíšků. Za 5 - 12 dní se z nich vylíhnou larvy, které žijí mimo tělo hostitele a živí se organickými částečkami prachu. Přitom, pokud na ně narazí, sežerou i vajíčka tasemnice psí. Po 9 - 11 dnech se zakuklí a takto přežívají 11 - 20 dnů, pak se z nich líhnou blechy, které ihned vyhledávají hostitele. Živí se již pouze jeho krví - a to samci i samice blech. Pes se škrábe a kouše, může si způsobovat drobná poranění pokožky, která se druhotně infikují bakteriemi, může sežrat při vykusování srsti nakaženou blechu tasemnicí a čím dál častěji se také u psů vyskytuje alergie na bleší kousnutí. Kromě tasemnice blechy způsobují u silně napadených jedinců i chudokrevnost a přenášejí rovněž i některá bakteriální onemocnění. Pokud psa prohlížíme, svižné blechy nemusíme vždy zachytit pohledem, sama přítomnost blešího trusu v srsti je však průkazná (připomínají tvarem i barvou maková zrnka), rovněž tak stop po bleších kousancích. Kromě blech psích příležitostně nepohrdnou psem i blechy lidské, ježčí a kočičí. Jsou svižnější, menší a černého zabarvení.
- Zákožka psí, případně kočičí - je původcem svrabu u psa. Zákožka psí může přecházet i na člověka. Samice žijí pod kůží, kde si vyvrtávají chodbičky a kladou tam vajíčka. U psa se onemocnění nejprve projeví na řídce osrstěných místech, jako jsou uši, břicho, vnitřní strana stehen a později se šíří i na ostatní plochy kůže. Svrab vyvolává úporné svědění, pes si postižená místa škrábe a pokožka se z nich olupuje v šupinkách. Postižené zvíře je nutné oddělit od ostatních, ošetřit místa, kde se vyskytoval a předměty, které používal a při ošetřování psa používat ochranné gumové rukavice.
- Veš psí - na rozdíl od všenek a blech nejsou moc pohyblivé, při rozhrnutí srsti je vidět přisátá veš, která se nesnaží prchat jako všenky, ani neodskočí, jako blecha. Při silném napadení psa se vši zdržují kdekoli. Jinak dávají přednost hlavě, zvláště čenichu, těsnému okolí pysků, očí a uší. Vyskytují se poměrně často také zespoda na krku, na prsou a na hrudi. Na jednotlivé chlupy přilepují vši hnidy, které na rozdíl od lupů, celkem pevně drží. Naštěstí psí vši jsou méně časté než blechy a nejsou přenosné na člověka. Pes se nakazí pouze přímým stykem se zavšiveným jiným psem nebo při používání cizích hřebenů a kartáčů. Při odvšivení se postupuje podobně jako při odblešování psa.
3. Vyjmenujte alespoň tři vnitřní parazity psa a charakterizujte je.
- škrkavka - Škrkavkami je napadeno až 90 % štěňat a mladých psů. Tito červi asi 6 - 12 cm dlouzí parazitují v tenkém střevě. U dospělých psů se vyskytují škrkavky ve střevě poměrně zřídka, ale většina má v orgánech uloženy larvičky těchto parazitů. Štěňata se většinou již rodí infikovaná škrkavkami. Larvičky v orgánech feny se v poslední třetině březosti uvolní do krve a pronikají přes placentu do plodů. Zbývající dále cirkulují v krevním oběhu matky a po porodu jsou ještě vylučovány asi 3 týdny mlékem. S každým napitím jsou tedy štěněti dodáváni další nebezpeční paraziti. Po 2 – 4 týdnech se ve vajíčku vyvine larva a zralé vajíčko je schopno infikovat dalšího hostitele. Vajíčka jsou rozptýlena v prostředí a mohou po několik let nakazit nejen psy a kočky, ale i hospodářská a volně žijící zvířata. Škrkavky jsou pro zdraví nakaženého nebezpečné. Bývají většinou postižena všechna mláďata ve vrhu. Škrkavky ještě před dosažením tenkého střeva prodělávají migraci orgány nového hostitele. Po nakažení pronikají do jater, pak do plic, jsou vykašlány a polknuty. Teprve pak ve střevě dospívají. Postižená mláďata jsou ospalá, špatně prospívají a mají výrazně zvětšené napnuté bříško. Poškození plic se projevuje kašlem. Škrkavky vylučují jedovaté zplodiny, na které reaguje nervová soustava křečemi až ochrnutím. Silnější infekce může způsobit i úhyn mláděte. Odrostlejší a dospělá zvířata snášejí sice škrkavky lépe, klinické příznaky nejsou tak výrazné, ale larvičky uložené v orgánech znovu způsobují nakažení mláďat. Od psů a koček se může škrkavkami nakazit i člověk.
- Tasemnice - Tasemnice označujeme jako ploché červy. Jsou to vnitřní parazité žijící v tenkém střevě psů a koček. Jejich dlouhé a ploché tělo je tvořeno hlavičkou s háčky a přísavkami (jimi se ve střevě přichytí) a velkým počtem článků. Zadní články, obsahující zralá vajíčka, se oddělují a s výkaly nebo i samovolně vycházejí z těla ven (bílo-růžové články o velikosti cca 3x9 mm). K dokončení svého vývoje tasemnice potřebují jednoho nebo dva mezihostitele (např. blecha, různí savci, člověk).
- Tenkohlavec liščí - Dospělci tohoto hlísta žijí ve slepém a tenkém střevě (někdy i tlustém střevě) psovitých šelem. Dosahují velikosti v rozsahu od 4,5 do 7,5 cm. Typickým znakem je jejich tvar těla, kde přední část je úzká a zanořená do epitelu sliznice, naopak silná zadní část (obsahující pohlavní orgány) se nachází volně v lumenu střeva. Samička klade mnoho vajíček, které odcházejí společně s výkaly. Vajíčka mohou zůstat životaschopná a infekční ve vnějším prostředí mnoho let, což vede k vysoké míře infekcí u psů. Přesněji řečeno, vajíčka mohou přežívat ze zimy do horkého léta, a to zejména ve vlhkých a stinných místech. Psi se nakazí, pouze pokud pozřou infekční larvu. Závažné infekce mají za následek krvavý průjem, hubnutí, dehydrataci, anémii a v nejvíce extrémních případech smrt.

V/B/4 - Zkoušky vloh, zkoušky z vodní práce

1. V čem spočívá specifikum Zkoušek vloh?
2. Jaké typy výkonu se u psa předpokládají při práci na vodě?
3. Na kterých typech zkoušek je vodní práce zařazena?
1. V čem spočívá specifikum Zkoušek vloh?
- Zkoušky vloh jsou potřebné z chovatelského hlediska, neboť pes na nich nejlépe ukáže vrozené vlastnosti, které nejsou doposud ovlivněné vyšším stupněm výcviku. Jsou důležité také z hlediska kontroly dědičnosti, vhodné pro kontrolu výchovy štěněte a včasné započetí výcviku. Je proto žádoucí, aby se těchto zkoušek zúčastňovalo co nejvíce mladých ohařů (stavěcích psů).Zkoušek vloh se mohou zúčastnit ohaři (stavěcí psi) všech plemen a to pouze jedenkrát, než obstojí.
2. Jaké typy výkonu se u psa předpokládají při práci na vodě?
- Od psa se očekává, že bude přinášet zvěř z hluboké vody. Dále pes musí umět prohledat rákosí, nalezenou vodní pernatou vypíchnout a nebo ji vytlačit na volnou hladinu. Ohař by při práci v rákosí neměl pernatou zvěř vystavovat, ale sám ji bez povelu vypíchnout.
3. Na kterých typech zkoušek je vodní práce zařazena?
- VZ, VP/SZVP, PZ, memoriály

V/B/5 - Infekční a neinfekční choroby psů

1. Uveďte tři infekční nemoci psů a jejich původce.
2. Uveďte dva příklady neinfekčního onemocnění psů.
1. Uveďte, které infekční nemoci psů jsou přenosné na člověka.
1. Uveďte tři infekční nemoci psů a jejich původce.
- Vzteklina – Nejčastěji dochází k přenosu kousnutím a přímým kontaktem s nemocným zvířetem. Velkým nebezpečím jsou nemocná volně žijící zvířata, u nichž je nápadné, že ztrácejí přirozenou plachost a přibližují se k lidem.
Původcem vztekliny je RNA virus z rodu Lyssavirus z čeledi Rhabdoviridae. Jedná se o poměrně jednoduše stavěný obalený virus, jehož virion má tvar projektilu.
- Psinka – Zdrojem infekce v přírodě mohou být některé druhy volně žijících zvířat (tchoř, kuna), nebo kontakt s nemocným psem. Psinku způsobuje Morbillivirus, velký obalený RNA virus, který je příbuzný lidskému viru spalniček.
- Infekční hepatitida – Neboli infekční zánět jater psů je virové onemocnění, původcem je psí adenovirus typu 1
2. Uveďte dva příklady neinfekčního onemocnění psů.
- Cystinurie je poruchou trávicího traktu, respektive ledvinových tubulů. Jejím důsledkem je tvorba močového písku a kamenů. Dochází při ní k narušení filtrace krve, což je důležité pro očištění celkového filtračního ústrojí psa (ledviny, střeva, plíce) a absorpci důležitých látek.
- Dysplazie kyčelního kloubu
- Následky zranění, otravy,….
3. Uveďte, které infekční nemoci jsou přenosné na člověka.
- Vzteklina, leptospiróza, borelióza, salmonelóza, larvální toxokaróza, toxoplazmóza.

V/B/6 - Dohledávka drobné zvěře

1. Jak jsou psi v rámci zkoušek prověřováni vzhledem ke schopnosti dohledat drobnou zvěř?
2. Jaký je rozdíl mezi pohozenou zvěří a tzv. „vlečkou“?
3. Jaký je praktický význam dohledávky, kdy a jak se musí provádět?
1. Jak jsou psi v rámci zkoušek prověřováni vzhledem ke schopnosti dohledat drobnou zvěř?
- Pohozená – pes vidí nebo slídění, dohledávka v rákosí, vlečka, klid – ohaři,
2. Jaký je rozdíl mezi pohozenou zvěří a tzv. „vlečkou“?
- Pohozená zvěř již na určené místo.
- Vlečka se tahá po směru srsti. Musí se určit nástřel.
3. Jaký je praktický význam dohledávky?
- Dohledání postřelené zvěře

V/B/7 - Podzimní zkoušky, individuální zkoušky barvářů

1. Jakou loveckou upotřebitelnost může pes získat na podzimních zkouškách a které disciplíny se na nich společně zkouší?
2. Která plemena se mohou podzimních zkoušek zúčastňovat?
3. K čemu kvalifikují psa úspěšně složené Individuální zkoušky barvářů?
1. Jakou loveckou upotřebitelnost může pes získat na podzimních zkouškách a které disciplíny se na nich společně zkouší?
- PZ kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře.
- Přinášení kachny z hluboké vody, vlečka se srstnatou, pohozená s pernatou, vodění na řemeni, hlasitost, nos, poslušnost, slídění
2. Která plemena se mohou podzimních zkoušek zúčastňovat?
- PZ se mohou účastnit všechna lovecká plemena
3. K čemu kvalifikují psa složené individuální zkoušky barvářů?
- Kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k dosledu spárkaté zvěře

V/B/8 - Preventivní opatření v chovu psů a povinné očkování

1. Vysvětlete pojem preventivní opatření v chovu psů a vyjmenujte jejich typy.
2. Vyjmenujte onemocnění, proti kterým se pes běžně očkuje, vysvětlete jeho význam, a kam se zaznamenává.
3. Jak lze psy chránit proti cizopasníkům?
1. Vysvětlete pojem preventivní opatření v chovu psů a vyjmenujte jejich typy.
- Dodržování standardů, genetické vlastnosti, nekřížení,…
2. Vyjmenujte onemocnění, proti kterým se pes běžně očkuje, vysvětlete jeho význam a kam se zaznamenává?
- psinka, inf. hepatitida, parvoviróza, leptospiróza, vzteklina, koronaviróza.
- pro zvýšení imunity vůči určitým nemocem – slabá nemoc nebo protilátky
- do očkovacích průkazů
3. Jak lze psy chránit proti cizopasníkům?
- Pravidelné odčervování
- Správná hygiena
- Vyhýbat se podáváním syrového masa
- Čisté prostředí

V/B/9 - Lesní zkoušky

1. Jakou loveckou upotřebitelnost může získat pes při Lesních zkouškách a které disciplíny se na nich zkouší?
2. Pro která plemena loveckých psů jsou Lesní zkoušky vypisovány?
3. Vysvětlete pojmy šoulačka, následování, odložení a vyhánění zvěře z odložení.
1. Jakou loveckou upotřebitelnost může získat pes při Lesních zkouškách a které disciplíny se na nich zkouší?
- K vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře hlavně v lesních honitbách a k vyhledávání a dosledu spárkaté zvěře.
- nos, hlasitost, poslušnost a ovladatelnost, vodění psa, odložení, práce před barvou, dohledávka a přinášení, vlečka, slídění, vyhánění,…
2. Pro která plemena loveckých psů jsou lesní zkoušky vypisovány?
- Všechny mimo jezevčíky a teriéry – přinášení drobné
3. Vysvětlete pojmy šoulačka, následování, odložení a vyhánění zvěře z odložení.
- šoulačka – Způsob lovu spárkaté. Myslivec se tiše a opatrně pohybuje honitbou, snaží se zvěř najít, přiblížit se k ní a potom ji ulovit. Pes musí jít volně za patami bez vodítka a na nenápadný pokyn musí zaujmout polohu v sedě nebo daun.
- následování - pes musí u nohy následovat vůdce, když se vůdce zastaví, musí si pes sednout a vyčkat a když vůdce pokračuje, musí pes bez slyšitelného povelu následovat.
- odložení – Zanechání loveckého psa samotného na určeném místě
- vyhánění zvěře z odložení – Zanechání psa na ochoz, popojítí pryč, povel Hledej, musí vyhánět

V/B/10 - Specifikace péče o loveckého psa

1. Jak by měl vypadat kotec a bouda pro psa, upravuje to legislativa?
2. Jaké jsou dva základní přístupy k výživě psa?
3. Jak vypadá denní péče o psa, co a jak často se provádí?
1. Jak by měl vypadat kotec a bouda pro psa, upravuje to legislativa?
- Legislativa to neupravuje
- Kotec a bouda má být tak velký aby pes v boudě mohl pohodlně stát a otočit se, dvě místnosti – jedna zateplená. Pod střechou a dostatečný výběh alespoň 6m2, aby se pes mohl proběhnout.
2. Jaké jsou dva základní přístupy k výživě psa?
- Psovi vybíráme stravu podle zátěže a velikosti psa a vybíráme mu jen stravu, která je pro něj vhodná a nebude mu příliš zatěžovat organismus
3. Jak vypadá denní péče o psa, co a jak často se provádí?
- Denní kartáčování, pravidelná kontrola srsti, koupání

V/B/11 - Všestranné zkoušky

1. Jaké typy loveckého výkonu se zkouší na Všestranných zkouškách a jakou loveckou upotřebitelnost na nich pes získává?
2. Pro která plemena se Všestranné zkoušky pořádají a jak se označují úspěšní psi?
3. Jaký je rozdíl Všestranných zkoušek pro ohaře a pro ostatní plemena?
1. Jaké typy loveckého výkonu se zkouší na Všestranných zkouškách a jakou loveckou upotřebitelnost na nich pes získává?
- Na všestranných zkouškách zkouší veškeré dovednosti psa
- VZ kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře a pro vyhledávání a dosled spárkaté zvěře, a to ve všech přírodních podmínkách.
2. Pro která plemena se Všestranné zkoušky pořádají a jak se označují úspěšní psi?
- Pro veškerá lovecká plemena
- Univerzální
3. Jaký je rozdíl Všestranných zkoušek pro ohaře a pro ostatní plemena?
- VZ ohařů jsou dvoudenní, + vystavování a společný hon

V/B/12 - Pojmy stavění, vystavování, slídění a přinášení

1. Vysvětlete pojem stavění zvěře a slídění za zvěří.
2. Vysvětlete pojem vystavování zvěře a popište, jak správně vypadá.
3. Vysvětlete pojem hledání zvěře a přinášení zvěře.
1. Vysvětlete pojem stavění zvěře a slídění za zvěří.
- Stavění zvěře - pes utíkající zvěř staví, zastavuje ji
- Slídění za zvěří - Lov zvěře v houštinách nebo rákosí za pomocí psa, přičemž myslivec střídavě popochází a přestupuje. Pes z houštiny má zvěř vyhnat a hlasitě pronásledovat až na okraj porostu.
2. Vysvětlete pojem vystavování zvěře a popište, jak správně vypadá.
- Vystavování by se dalo vysvětlit jako speciální způsob označení zvěře a to zvláště zvěře pernaté. Zhruba řečeno pes, který zvěř navětří, strne v nehybném postoji a čeká, až k němu dorazí vůdce a dá mu povel k další práci. Poloha, ve které pes strne, se může v rámci plemen i konkrétních jedinců lehce lišit. Například plemena anglických ohařů – setrů, vystavovala původně v sedě (podle toho se také jmenují). Většina psů vystavuje ve stoje a má pokrčený přední běh. Vystavování je základní vlastností ohařů a mělo by být vrozené.
3. Vysvětlete pojem hledání zvěře a přinášení zvěře.
- Hledání zvěře – Činnost, při které lovecký pes cíleně vyhledává živou zvěře.
- Polní činnost (Lesní činnost – slídění)
- Přinášení zvěře – Pes zvěř přinese, usedne před vůdcem a vyčká se zvěří v mordě, dokud ji vůdce nepřevezme

V/B/13 - Základní principy chovu, druhy chovu loveckých psů

1. Kdo stanovuje podmínky pro zařazení do chovu u jednotlivých plemen a jaké obecně jsou?
2. Jak dlouho je fena březí a kdy nejdříve je možné od ní odebrat štěňata?
3. Jaké jsou základní druhy chovu loveckých psů?
1. Kdo stanovuje podmínky pro zařazení do chovu u jednotlivých plemen a jaké obecně jsou?
- Klub jednotlivého plemene
- musí to být standard plemen, bez genetických vad, musí splnit podmínky uchovnění – zkoušky, výstavy, ….
2. Jak dlouho je fena březí a kdy nejdříve je možné od ní odebrat štěňata?
- 60 – 63 dní
- od 12 týdnů
3. Jaké jsou základní druhy chovu loveckých psů?
- Volný, evidovaný, řízený, kontrolovaný, výběrový

V/B/14 - Barvářské zkoušky, předběžné zkoušky barvářů

1. Jakou kvalifikaci může pes získat na barvářských zkouškách a jaké disciplíny se na nich zkouší?
2. Pro která plemena se barvářské zkoušky konají?
3. Jaké zkoušky se vypisují speciálně pro plemena barvářů a co se na nich zkouší?
1. Jakou kvalifikaci může pes získat na barvářských zkouškách a jaké disciplíny se na nich zkouší?
- Dosled spárkaté zvěře v lesním porostu na barvě starší 12 hodin
2. Pro která plemena se barvářské zkoušky konají?
- Ohaři, slídiči, honiči, barváři, jezevčíci a teriéři
3. Jaké zkoušky se vypisují speciálně pro plemena barvářů a co se na nich zkouší?
- Předběžné zkoušky barvářů, Individuální zkoušky barvářů, celostátní soutěže barvářů

V/B/15 - Honičské zkoušky a barvářské zkoušky honičů

1. Jakou loveckou upotřebitelnost může pes získat na Honičských zkouškách?
2. Které disciplíny se zkouší na Barvářských zkouškách honičů?
3. Jaké je žádoucí chování honiče na stopě zvěře, jakou zvěř má preferovat a jak se chovat vůči živé a jak vůči zhaslé zvěři?
1. Jakou loveckou upotřebitelnost může pes získat na Honičských zkouškách?
- k vyhledávání a dosledu spárkaté zvěře (vysoké a černé).
2. Které disciplíny se zkouší na Barvářských zkouškách honičů?
Barvářských zkoušek honičů (BZH) se mohou účastnit všechna plemena mimo ohařů.
- 1. Vodění na řemeni – volně, na řemeni
2. Odložení – volně, na řemeni
3. Dosled černé zvěře na uměle založené šlapané, nepobarvené stopě - na řemeni nebo volně
- hlásič, oznamovač
4. Chování u střelené zvěře
5. Poslušnost
3. Jaké je žádoucí chování honiče na stopě zvěře, jakou zvěř má preferovat a jak se chovat vůči živé a jak vůči zhaslé zvěři?
- Honič by měl umět sledovat stopu kusu zvěře a nepřecházet na jinou
- Černou zvěř
- Preferovat má zvěř černou, lišky a zajíce Hlásit ji, sledovat ji
- Nenačínat
- Živá zvěř – drobnou nahánět proti lovci a velkou zvěř staví a umožní tak lovci, aby se k ní přiblížil a usmrtil ji.

V/B/16 - Ochrana psa, ochranné pomůcky při práci loveckého psa

1. Popište pomůcky pro pasivní ochranu loveckého psa.
2. Popište pomůcky pro aktivní ochranu loveckého psa.
3. Popište pomůcky psovoda pro poskytnutí podpory a ochrany loveckého psa.
1. Popište pomůcky pro pasivní ochranu loveckého psa.
- léky – odčervení, šampón antiparazitní, kvalitní strava,…
2. Popište pomůcky pro aktivní ochranu loveckého psa.
- GPS, ochranné obojky, vesty,..
3. Popište pomůcky psovoda pro poskytnutí podpory a ochrany loveckého psa.
- Tekutiny, deka, lékárnička,…

V/B/17 - Memoriály, field trial a soutěže

1. Vyjmenujte nejvýznamnější memoriály pro ohaře pořádané dlouhodobě v České republice.
2. Vyjmenujte nejvýznamnější memoriály pro ostatní plemena pořádané dlouhodobě v České republice.
3. Popište druhy Field trialů a rozdíl mezi nimi.
1. Vyjmenujte nejvýznamnější memoriály pro ohaře pořádané dlouhodobě v České republice.
- Memoriál Richarda Knolla – Mistrovství ohařů ČR
- Memoriál Karla Podhajského – Mezinárodní mistrovství ČR
2. Vyjmenujte nejvýznamnější memoriály pro ostatní plemena pořádané dlouhodobě v České republice.
- Memoriál Mileny Štěrbové – Slídiči
- Memoriál Rudolfa Kristla - Jezevčíci
3. Popište druhy Field trialů a rozdíl mezi nimi.
- Cílem Field Trialů je vybrat nejlepší z nejlepších
- Mezinárodní Field Trial retrívrů – Samostatná zkouška přinášení na praktických honech a retrívři v ní prokazují loveckou upotřebitelnost
- Jarní Field Trial – Pro kontinentální ohaře se koná výhradně v poli na koroptví zvěři.
- Letní Field Trial – Výhradně na poli. Práce musí odpovídat skutečnému lovu. Hodnotí se práce psa před výstřelem.
- Podzimní Field Trial - Podzimní Field Trial kontinentálních ohařů se koná výhradně v polní práci. Práce musí přesně odpovídat skutečnému lovu. Pokud je to možné, měl by při ní být uloven jeden kus zvěře před každým psem. Je hodnocena práce psa před výstřelem i po něm. Před výstřelem musí pes vyhledat a vystavět zvěř. Po výstřelu musí dohledat a přinést střelenou či postřelenou zvěř.

V/B/18 - Práce vodiče, oznamovače, hlasitého oznamovače, hlasiče

1. Popište práci vodiče na řemeni a vodiče na volno.
2. Popište práci oznamovače a hlasitého oznamovače.
3. Popište práci hlasiče.
1. Popište práci vodiče na řemeni a vodiče na volno.
- Vodič na řemeni – Práce psa na pobarvené nebo šlapané stopě. Pes na barvářském řemeni dovede vůdce od nástřelu až ke kusu spárkaté zvěře.
- Vodič na volno - Postupně dochází k vůdci a dovede ho ke kusu
2. Popište práci oznamovače a hlasitého oznamovače.
- Oznamovač – dojde po vypuštění z vodítka ke zvěři, vrátí se ke cvičiteli a oznámí mu nějakým způsobem, že ji našel /např. vezme řemínek do mordy/ a dovede ho k ní.
- Hlasitý oznamovač – Pes nalezenou zvěř nehlásí na místě u zvěře, ale dojde si pro vůdce a hlasitě ho dovede ke zhaslému kusu.
3. Popište práci hlásiče.
- Hlásič –Vyžaduje se, aby pes od nalezené zvěře neodešel, tuto intenzivně hlásil až do příchodu vůdce.

V/B/19 - Dosled spárkaté zvěře

1. Jaké je žádoucí chování psa při úspěšném dokončení dosledu spárkaté zvěře?
2. Jaké je nežádoucí chování psa při úspěšném dokončení dosledu spárkaté zvěře?
3. Uveďte alespoň tři druhy zkoušek, které kvalifikují psa k dosledu spárkaté zvěře.
1. Jaké je žádoucí chování psa při úspěšném dokončení dosledu spárkaté zvěře?
- Hlásení
2. Jaké je nežádoucí chování psa při úspěšném dokončení dosledu spárkaté zvěře?
-Načínání, hrobaření, zatajování
3. Uveďte alespoň tři druhy zkoušek, které kvalifikují psa k dosledu spárkaté zvěře?
- Lesní zkoušky, barvářské zkoušky, všestranné zkoušky, zkoušky k vyhledávání, vyhánění a nadhánění spárkaté zvěře u psů s kohoutkovou výškou do 55cm

V/B/20 - Pomůcky pro výcvik loveckých psů

1. Vyjmenujte základní pomůcky používané při výcviku psa a k čemu se používají?
2. Jaké jsou typy vodítek a řemenů, jaký je jejich význam a rozdíl použití?
3. Jaký je rozdíl a význam píšťalky nebo povelky pro ovládání psa?
1. Vyjmenujte základní pomůcky používané při výcviku psa a k čemu se používají?
- píšťalka – přivolávání, ovládání psa na dálku
- Pro výcvik používáme výchovné pomůcky. Jako pochvala slouží pohlazení či pamlsek. Jako mírné donucovací prostředky se používají vodítko, škrtící obojek a dlouhá šňůra.
- Kozlík – aportovací činka
2. Jaké jsou typy vodítek a řemenů, jaký je jejich význam a rozdíl použití?
- Barvářský řemen - minimálně 5 m dlouhé vodítko, nejlépe kožené. Jiné materiály mohou při prudkém zatažení psa způsobit nepříjemné odřeniny a spáleniny na ruce. Kůže se také tak snadno nezamotává.
- Výstavní vodítko – Jednoduché vodítko bez potřeby obojku. Na výstavy
- Obyčejné vodítko – potřeba mít obojek. Z různých materiálů. Zajištění psa
3. Jaký je rozdíl a význam píšťalky a povelky pro ovládání psa?
- Píšťalka – výcvik psa
- Povelka - Psy, které hodláme využívat i v honičských pracích (honiče, teriéry, jezevčíky), je dobré přivykat na přivolání také na signální trubku (povelku) nebo volský roh, u nichž je rádius slyšitelnosti podstatně větší. Zabráníme tím zbytečně dalekému honění zvěře, respektive přechodu psa do další neobstoupené leče, do sousední honitby apod.

V/C/1 - Opatření při zjištění nákazy zvěře

1. Co je povinností uživatele honitby při zjištění nákazy?
2. Jaká opatření mohou být přijata při likvidaci nákazy?
1. Co je povinností uživatele honitby při zjištění nákazy?
- Zabezpečit šíření nákazy, kontaktovat státní veterinární správu,…
2. Jaká opatření mohou být přijata při likvidaci nákazy?
- Zákaz vstupu (do zóny nákazy), zaškolení lidí, kafilérie, hygiena, postupovat dle rozhodnutí státní veterinární správy

V/C/2 - Nakažlivé choroby zvěře

1. V čem spočívá nebezpečí nakažlivých chorob a jaká opatření se přijímají?
2. Uveďte rozdělení a příklady nakažlivých chorob zvěře.
1. V čem spočívá nebezpečí nakažlivých chorob a jaká opatření se přijímají?
- (roz)šíření
- Zamezit šíření, zákaz vstupu, kafilérie, hygiena, dle veteriny,…
2. Uveďte rozdělení a příklady nakažlivých chorob zvěře.
- Nenakažlivé - alimentární
- Nakažlivé (Infekční) - a) Virové - AMP
b) Bakteriální – Anthrax (Snět slezinná)
c) Parazitární – Střečkovitost

V/C/3 - Trichinelóza (svalovčitost)

1. Charakterizujte stručně trichinelózu.
2. Jaká je prevence proti nákaze člověka trichinelami?
1. Charakterizujte stručně trichinelózu
- U černé zvěře (+všichni masožravci)
- Ve svalovině
- Povinné vyšetření
2. Jaká je prevence proti nákaze člověka trichinelami?
- Kafilerie
- Tepelně upravené maso

V/C/4 - Tularémie, tuberkulóza

1. Charakterizujte tularémii a popište příznaky onemocnění a opatření při výskytu.
2. Charakterizujte tuberkulózu a popište příznaky onemocnění a opatření při výskytu.
1. Charakterizujte tularémii a popište její příznaky onemocnění a opatření při výskytu.
- Onemocnění volně žijících hlodavců, z lovné zvěře především zajíc. Napadené kusy ztrácejí plachost, dají se snadno chytit.
- Silné zduření sleziny a mízních uzlin. Zvýšená opatrnost (rukavice, igelitový pytel,…)
- Zvěřina je nepoživatelná
- Ohniskový výskyt
- V ohnisku vyšetření všech střelených zajíců
- Zákaz odchytu a přemísťování zvěře
2. Charakterizujte tuberkulózu a popište její příznaky onemocnění a opatření při výskytu.
- Bývá problémem v oborních chovech jelení nebo dančí zvěře. Onemocnění vede k hubnutí a slábnutí postiženého kusu.
- Dochází k zánětlivé reakci postiženého orgánu a mízních uzlin. Žlutobílá suchá či drobivá ložiska. Ojediněle též na pohrudnici nebo na pobřišnici mnohočetné uzlíky. U jelení zvěře dochází k mnohonásobnému zvětšení infikovaných mízních uzlin v oblasti hlavy a krku, vyplněných hnisavým obsahem.
- Diagnostika až při ulovení
- Zvěřina je nepoživatelná
- Z chovu vyřadit pozitivní kusy
- Přenos možný na člověka

V/C/5 - Klasický mor prasat

1. Charakterizujte klasický mor prasat a popište příznaky onemocnění.
2. Jaká pravidla platí v případě podezření na nákazu klasickým morem prasat?
1. Charakterizujte klasický mor prasat a popište příznaky onemocnění.
- Pokles pohyblivosti u černé zvěře, potácivá chůze zvěře, ochrnutí zadní části těla. Trus bývá průjmový až krvavý, moč tmavohnědá. úhyn dosahuje až 100%. Drobné krváceniny v kůži. Vředovité změny ve slepém a tlustém střevě.
- Silně infekční onemocnění.
- Zvěřina je nepoživatelná
2. Jaká pravidla platí v případě podezření na nákazu klasickým morem prasat?
- Okamžitě nahlásit veterinární správě
- Při výskytu u domácích prasat zakázat volný vstup do obor s černou zvěří

V/C/6 - Preventivní zdravotní péče o zvěř

1. Popište význam slanisek pro preventivní zdravotní péči o zvěř.
2. Uveďte možnosti myslivců a druhy přípravků používané při preventivní zdravotní péči o zvěř.
1. Popište význam slanisek pro preventivní zdravotní péči o zvěř.
- Zajištění dostatek minerálů
- Ze zimní na letní a trávení
2. Uveďte možnosti myslivců a druhy přípravků používané při preventivní zdravotní péči.
- Lízy s vitamínama, granulované směsi pro určité období zvěře, na políčka setí léčivých rostlin,…

V/C/7 - Střečkovitost

1. Charakterizujte střečkovitost.
2. Jaké důsledky má napadení zvěře střečky?
1. Charkaterizujte střečkovitost.
- Parazitální onemocnění střečkem
- dvoukřídlý létací hmyz v parných letních dnech
- střeček nosní a podkožní
- střeček nosní - napadení nosních a hltanových dutin, dusivý kašel
- zvěř hubne, špatně přebarvuje, mladá zvěř hyne
- podkožní - dospělý jedinec klade na srst vajíčka, larvy se provrtávají v kůži otvory (až 200 larev)
- zvěř hubne, špatně vstává, má matnou srst a špatně s přebarvuje
- Léčba Cermixem
2. Jaké důsledky má napadení zvěře střečky?
- zvěř hubne, špatně přebarvuje, mladá zvěř hyne, špatně vstává, má matnou srst

V/C/8 - Brucelóza, salmonelóza

1. Charakterizujte brucelózu, uveďte příznaky a pravidla v případě podezření na nákazu brucelózou.
2. Charakterizujte salmonelózu, uveďte příznaky a pravidla v případě podezření na nákazu salmonelózou.
1. Charakterizujte brucelózu, uveďte příznaky a pravidla v případě podezření na nákazu brucelózou.
- Nakažlivé onemocnění zvěře, především zajíce. Při akutním průběhu mohou hynout napadené kusy v krátkém čase v dobrém výživném stavu. Při chronickém průběhu ztrácejí plachost, dají se chytit, jsou vyhublí.
- Zvěř je nepoživatelná
- Přenosná na člověka
- Serologické vyšetření všech ulovených zajíců. Zákaz odchytu a přemísťování zvěře.
2. Charakterizujte salmonelózu, uveďte příznaky a pravidla v případě podezření na nákazu salmonelózou.
- Vyvolána bakteriemi. Působí průjmové onemocnění zejména u mladých zvířat. To se projevuje horečkou, průjmovým trusem s obsahem krve. Ztráta tekutin způsobuje dehydrataci s následným selháním oběhového systému a v mnoha případech úhynem.
- Léčit

V/C/9 - Slintavka a kulhavka

1. Charakterizujte slintavku a kulhavku a popište příznaky onemocnění.
2. Jaká pravidla platí v případě podezření na nákazu slintavkou a kulhavkou?
1. Charakterizujte slintavku a kulhavku a popište příznaky onemocnění.
- Virové onemocnění postihující spárkatou zvěř, domácí přežvýkavce, prasata a je přenosné i na člověka. Onemocnění způsobuje tvorbu puchýřů na sliznici dutiny ústní a v oblasti spárů. Nemocná zvěř se pohybuje méně, kulhá, v okolí svíráku či ryje lze pozorovat zvýšenou produkci slin. Úhyny postižených zvířat jsou poměrně málo časté.
2. Jaká pravidla platí v případě podezření na nákazu slintavkou a kulhavkou?
- Postižené kusy zvěře je nutné okamžitě ulovit a bezprostředně odstranit. Zvěřina je nepoživatelná. Jedná se o velmi nebezpečnou nákazu, podléhající povinnosti hlášení. Ochranná a zdolávací opatření vyhlašuje státní veterina.

V/C/10 - Aujezskyho choroba (pseudovzteklina)

1. Charakterizujte Aujezskyho chorobu a popište příznaky onemocnění u zvěře.
2. Popište nebezpečí Aujezskyho choroby pro psy, následky nakažení psa a možnou prevenci.
1. Charakterizujte Aujezskyho chorobu a popište příznaky onemocnění u zvěře.
- Virové onemocnění, jehož přírodním rezervoárem je prase divoké. Onemocnění je přenosné na prase domácí a řadu dalších živočichů (mimo člověka). Zvláště vnímaví jsou na tuto infekci psi a kočky, u kterých dochází za příznaků úporné svědivosti k úhynům.
- U prasat způsobuje poruchy reprodukce, nervové a dýchací příznaky.
- Léčení se neprovádí
2. Popište nebezpečí Aujezskyho choroby pro psy, následky nakažení psa a možnou prevenci.
- Úhyn psa
- Zabránění styku s ulovenými divokými prasaty a zamezení přístupu k vývrhu či zbytkům při zpracování ulovené černé zvěře.

V/C/11 - Toxoplazmóza

1. Charakterizujte toxoplazmózu a popište příznaky onemocnění.
2. Jaká pravidla platí v případě podezření na toxoplazmózou?
1. Charakterizujte toxoplazmózu a popište příznaky onemocnění.
- Parazitální onemocnění způsobované vývojovými stádii kokcidie, jejímž definitivním hostitelem je kočka domácí a volně žijící kočkovité šelmy. K vývojovým stadiím jsou vnímaví téměř všichni teplokrevní živočichové, i člověk. Parazit se množí v krvi, posléze proniká do tkání a vytváří tkáňové cysty. Výrazně atakuje centrální nervový systém. U těhotných žen může způsobovat poškození vyvíjejícího se plodu. K infekci dochází pozřením kočkou vyloučených oocyst či konzumaci nedokonale tepelně upraveného masa, které obsahuje tkáňové cysty.
2. Jaká pravidla platí v případě podezření na toxoplazmózu?
- Maximální používání ochranných prvků (rukavice atd.) a doručení podezřelého kusu na veterinu

V/C/12 - Poranění a úrazy zvěře

1. Uveďte nejčastější typy poranění zvěře, a co je způsobují.
2. Jaká jsou možná opatření v předcházení poraněním zvěře?
1. Uveďte nejčastější typy poranění zvěře, a co je způsobuje.
- Střety s motorovými vozidly či zemědělskou technikou a postřelením. U rozsáhlejších poranění dochází většinou k následnému úhynu postižené zvěře, u jednoduchých zlomenin či nekomplikovaných poranění je možné uzdravení, které je u zlomenin často doprovázeno celoživotními následky. Řepka – odutí zvěře
- Člověk
2. Jaká jsou možná opatření v předcházení poranění zvěře?
- V lesních úsecích, terénu, okolí, zvyšovat bezpečnost a obezřetnost na motorových vozidlech.
- Zvýšit povědomí o zvěři kolem nás.

V/C/13 - Sněť slezinná

1. Charakterizujte sněť slezinnou a popište příznaky onemocnění.
2. Jaká pravidla platí v případě podezření na onemocnění snětí slezinnou?
1. Charakterizujte sněť slezinnou a popište příznaky onemocnění.
- Slezinná sněť je akutní bakteriální infekce, jejímž původcem je Bacillus anthracis, který se nejčastěji vyskytuje u býložravců. U člověka dochází k infekci proniknutím spor B. anthracis do jeho organismu, a to při styku s infikovanými zvířaty nebo kontaminovanými živočišnými produkty, při pokousání hmyzem, případně v důsledku inhalace nebo požití spor. Střevní forma tohoto onemocnění se vyskytuje vzácně a je spojena s vysokou úmrtností.
- Plicní: Příznaky se podobají nejdříve silné chřipce, pak silnému zápalu plic.
- Střevní: Projevuje se mimo jiné krví ve stolici a zvratcích.
- Kožní: Prvním projevem bývá svědivé místo nebo puchýř tmavší až černé barvy v místě infekce (inkubační doba je přibližně 1–2 týdny), tzv. pustula maligna. Posléze se objevují velké, nebolestivé a nekrotické.
2. Jaká pravidla platí v případě podezření na onemocnění snětí slezinnou?
- Anthrax je vysoce infekční a přenáší se alimentární cestou, kůží přes oděrky nebo skrze dýchací soustavu. Prevenci představuje očkování, omezování rozšíření této nemoci mezi dobytkem, vyhýbání se podezřelému dobytku ad.

V/C/14 - Nenakažlivé choroby zvěře, alimentární onemocnění

1. V čem spočívají nenakažlivá onemocnění zvěře a jak se jim bráníme?
2. Uveďte nejčastější příklad alimentárního onemocnění zvěře.
1. V čem spočívají nenakažlivá onemocnění zvěře a jak se jim bráníme?
- Nesprávná výživa
- Dbáme na kvalitu a zajištění všech potřeb krmiva
2. Uveďte nejčastější příklad alimentárního onemocnění zvěře.
- Dna, oštipování peří, kanibalismus, peróza, střevní katary – zapařené, zkysané, plesnivé krmivo

V/C/15 - Vzteklina

1. Charakterizujte vzteklinu a popište příznaky onemocnění.
2. Jaká pravidla platí v případě podezření na nákazu vzteklinou?
1. Charakterizujte vzteklinu a popište příznaky onemocnění.
- Virové onemocnění přenosné na všechny teplokrevné živočichy. Je přenosná na člověka a je smrtelná. Virus napadá nervové tkáně. U psů probíhá vzteklina ve formách zuřivé a tiché. Nejčastěji dochází k přenosu kousnutím a přímým kontaktem s nemocným zvířetem. Velkým nebezpečím jsou nemocná volně žijící zvířata, u nichž je nápadné, že ztrácejí přirozenou plachost a přibližují se k lidem. Slina nemocného zvířete je infekční 3 až 5 dní před objevením se prvních příznaků onemocnění.
- Počáteční příznaky jsou nespecifické bolesti, neobvyklé brnění a pálení v místě poranění. Nemoc se může rozvinout do dvou forem, rychlejší průběh se smrtí během několika dní má „hyperaktivní, zuřivá forma“ s absencí strachu a hydrofobií. Druhá forma je paralytická, probíhá pomaleji a déle, smrt nastává ochrnutím svalů a nervového systému.
2. Jaká pravidla platí v případě podezření na nákazu vzteklinou?
- Odstranění jedinců.

V/C/16 - Ptačí chřipka

1. Charakterizujte ptačí chřipku a popište příznaky onemocnění.
2. Jaká pravidla platí v případě podezření na nákazu ptačí chřipkou?
1. Charakterizujte ptačí chřipku a popište příznaky onemocnění.
- Virové onemocnění ptáků, přenosné také na další druhy zvířat (pes, prase) i na člověka. Hlavním zdrojem šíření jsou vrubozobí – kachny a husy. Onemocnění může probíhat od lehké formy, kdy dochází pouze ke zhoršenému příjmu krmiva či snížení produkce vajec, přes akutní průběh s výskytem dechových a zažívacích problému až po tzv. perakutní průběh, kdy postižení ptáci hynou bez předchozích příznaků. Choroba je přenosná na chovy domácí drůbeže. Onemocnění se neléčí.
2. Jaká pravidla platí v případě podezření na nákazu ptačí chřipkou?
- Ochrana intenzivních chovů pernaté zvěře před stykem s volně žijícím ptactvem.
- Povinnost hlásit státní veterinární správě.
- Pandemie
- Odstranění kusů

V/C/17 - Myxomatóza

1. Charakterizujte myxomatózu a popište příznaky onemocnění.
2. Jaká opatření lze učinit v případě podezření na nákazu myxomatózou?
1. Charakterizujte myxomatózu a popište příznaky onemocnění.
- Virové onemocnění divokých a domácích králíků, výjimečně přenosné na zajíce. Šíří se především krev sajícím hmyzem, případně kontaktem s nemocným jedincem. Inkubační doba trvá 4 – 10 dní. Onemocnění se projevuje hubnutím, výtokem z očí, zduřením víček, tvorbou uzlovitých novotvarů v oblasti očí, ušních boltců, nozder a pohlavních orgánů. K úhynu dochází za 12 až 14 dní. Úmrtnost je vysoká.
- Léčba onemocnění neexistuje
2. Jaká opatření lze učinit v případě podezření na nákazu myxomatózou?
- Nemocné kusy je nutné bezodkladně odstřelit, uhynulé sbírat a zajistit jejich bezpečnou asanaci (spálení, hluboké zakopání). Zvěřina odlovených kusů je nepoživatelná.
- Vakcinace.

V/C/18 - Pseudomor drůbeže

1. Charakterizujte pseudomor drůbeže a popište příznaky onemocnění.
2. Jaká opatření musíme učinit v případě podezření na nákazu pseudomorem drůbeže?
1. Charakterizujte pseudomor drůbeže a popište příznaky onemocnění.
- nyní Newcastelská nemoc
- Virové onemocnění postihující ptáky, především z řádu hrabavých (patří zde také bažant a koroptev). Onemocnění se projevuje ztíženým dýcháním, žlutobílým průjmem, a nervovými příznaky. Při akutním průběhu mohou ptáci hynout bez příznaků. Rezervoárem a šiřitelem onemocnění mohou být volně žijící ptáci.
2. Jaká opatření musíme učinit v případě podezření na nákazu pseudomorem drůbeže?
- Likvidace veškeré vnímavé zvěře.
- Vakcinace v pitné vodě
- Povinnost hlásit státní veterinární správě

V/C/19 - Svrab (prašivina), střevní červivost

1. Charakterizujte prašivinu, popište příznaky onemocnění a opatření v případě podezření na prašivinu.
2. Charakterizujte stručně střevní červivost a opatření v případě výskytu střevní červivosti.
1. Charakterizujte prašivinu a popište příznaky onemocnění a opatření v případě podezření na prašivinu.
- Je onemocnění způsobené parazitickými roztoči. Z napadených míst vypadává srst, kůže je zarudlá, pes se tře o předměty, protože napadená místa svědí. Přenos na psa ze zvěře. Choroba je přenosná na člověka, u kterého dochází k obdobným příznakům, původce onemocnění se však u člověka dále nerozmnožuje a onemocnění během několika týdnů odezní.
- Nakaženou zvěř odstraňujeme z honitby, antiparazitika
2. Charakterizujte stručně střevní červivost a opatření v případě výskytu střevní červivosti.
- Střevní červivost patří mezi nejčastější parazitózy zvěře. Původci patří do velké skupiny hlístic a postihují téměř celý trávicí aparát. Označují se jako žaludeční a střevní hlístice. Nález ojedinělých parazitů z této skupiny je možné zjistit i u zvěře ve vynikající zdravotní kondici. Naopak při postižení mladé zvěře či zvěře oslabené v důsledku jiných onemocnění jsou nálezy těchto parazitů velmi početné. Postižená zvěř je méně pohyblivá, pozdě přebarvuje, trpí průjmy, klesá její tělesná hmotnost a u samců dochází ke zhoršení kvality paroží. Při vyvrhování ulovené zvěře jsou patrné zánětlivé změny na sliznici trávicího aparátu. Pokud je ulovená zvěř v dobré tělesné kondici, je zvěřina po odstranění trávicího aparátu poživatelná. V oblastech s přemnoženou spárkatou zvěří je výskyt červivosti vysoký.
- Nasadit antiparazitika, vyčistit krmná zařízení, odstranit jedince ve špatné tělesné kondici.

V/C/20 - Aktuální roční novinky s přímou vazbou na loveckou kynologii

AKTUALIZUJE SI SÁM LEKTOR-ZKUŠEBNÍ KOMISAŘ PRO DANÉ ČASOVÉ OBDOBÍ KURZU, PŘEDNÁŠEK A ZKOUŠEK (aktuální novinky k dispozici na www.cmmj.cz)
Např. pro polovinu roku 2017 :
1. Jaká je aktuální situace výskytu afrického moru prasat ve střední a severovýchodní Evropě?
2. Mohou se národně uznaná lovecká plemena psů, která zatím nejsou uznána FCI, zúčastnit v České republice zkoušek lovecké upotřebitelnosti?
1. Jaká je aktuální situace výskytu afrického moru prasat ve střední a severovýchodní Evropě?
- Odpověď dle aktuálnosti (02/2020) - výskyt v Polsku blízko Německých hranic, jihovýchod Slovenska
- U nás úspěšně zástřelné, prozatím se již nevyskytuje
2. Mohou se národně uznaná lovecká plemena psů, která zatím nejsou uznána v FCI, zúčastnit v České republice zkoušek lovecké upotřebitelnosti?
- Ne

Hodně štěstí u zkoušek před komisí! :-)
Podporujeme:
Motto: Domov pro koroptev, krajina pro člověka. Na tom pracujeme. Zachraňme lipana a pstruha potočního